Liproverbia 27:1-27

27  Usike waitumbela za kamuso,Kakuli hauzibi sesika ezahala fa lizazi lifi kamba lifi.*+   Ulumbiwe ki mutu yomuñwi,* isiñi mulomo wahao;Ibe batu basili,* isiñi milomo yahao.+   Licwe libukiti ni mushabati ubukiti,Kono ziyezi yetahiswa ki sikuba ifita zepeli zeo kwa bukiti.+   Kunani situhu sa mabifi ni muunda wa buhali,Kono ki mañi yakona kukoma muna?*+   Nyazo yefiwa patalaza ki yende kufita lilato lelisa boniswi.+   Litombo zetahiswa ki mulikani zasepahala,+Kono sila sikutubeta hañata-ñata.*   Mutu yakusi uhana* linosi la mwa sikukula,Kono ku mutu yashwile tala, nihaiba nto yebaba iutwahala munati.   Mutu yasiya ndu yahaeUswana sina nyunywani yesiya* siyaleto sayona.   Oli ni insense litabisa pilu;Ni silikani sesinde sesitahiswa ki kelezo yefiwa ka buniti sicwalo.+ 10  Usike wasiya mulikanaa hao kamba mulikanaa ndataho,Mi usike wayo kena mwa ndu ya mwanahabo wena ka lizazi leutahezwi ki ziyezi;Yeuyahile ni yena ya fakaufi unani tuso kufita mwanahabo wena ya kwahule.+ 11  Mwanaka, utalife, mi utabise pilu yaka,+Kuli nikone kualaba yaninyefula.+ 12  Mutu yabutali ubona kozi mi waipata,+Kono babasina zibo bazwelapili cwalo mi hasamulaho bautwa butuku.* 13  Amuha mutu siapalo sahae haiba mutu yo usepisize kulifela mutu yasazibi sikoloti sahae;Umuamuhe sanaaitamile ka sona haiba naaezize cwalo ku musali usili.*+ 14  Yapakelela kufuyaula yomuñwi ka linzwi lelituna,Ukaangiwa kuli wamukuta. 15  Musali wa likomano* uswana sina situwa sesiswalelela kunela ka lizazi la pula.+ 16  Mutu kaufela yakona kumukuzisa wakona kukuzisa ni moyaMi wakona kuswalelela oli ka lizoho lahae la bulyo. 17  Sina sipi haishemuna sipi yeñwi,Ni mutu ushemuna mulikanaa hae.*+ 18  Yababalela kota ya feiga ukaca miselo yayona,+Mi yababalela mulenaa hae ukakutekiwa.+ 19  Sina mutu hakona kubona pata yahae mwa mezi,Ni pilu ya mutu ibonisa moiinezi pilu ya yomuñwi. 20  Libita ni sibaka sa sinyeho* halikuli,+Ni meeto a mutu ni ona haakuli. 21  Sina piza ya kushengunukiseza lika haili ya silivera ni liyekuyeku halili la gauda,+Ni mutu ulikiwa ka manzwi alumbiwa ka ona.* 22  Niha ukasita sikuba ka munsiSina bubeke bobusitilwe mwa cika,Bukuba bwasona habuna kuzwa ku sona. 23  Uswanela kuziba hande moubonahalela mutapi wahao. Ubabalele hande* lingu zahao,+ 24  Kakuli bufumu habuini kuya kuile,+Ni kuwani ya bulena* haizwelipili mwa masika kaufela. 25  Bucwañi bobutala habufela, kumela bucwañi bobunca,Mi zemela fa malundu zakubukanyiwa. 26  Lingunyana zabaana likufumanisa liapalo,Mi lipuli zabaana likufumanisa teko ya simu. 27  Mi kukaba ni mabisi a lipuli amañata aka kufepa,Akafepa ba ndu yahao, ni kufepa batanga bahao babasizana.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “selika pepa lizazi.”
Linzwi ka linzwi, “mutu yeusa zibi.”
Linzwi ka linzwi, “Ibe muzwahule.”
Kamba “lifufa.”
Kamba mwendi, “ka kuipumisa; ka kuhapelezwa.”
Linzwi ka linzwi, “uhatikela.”
Kamba “yesabela kwahule ni.”
Kamba “bafiwa koto.”
Kamba “muzwahule.”
Kamba “wa litongoko.”
Linzwi ka linzwi, “pata ya mulikanaa hae.”
Kamba “Sheoli ni Abadoni.”
Kamba “Ni mutu uzibwa ka kuya ka mwalumbelwa.”
Kamba “Uise pilu kwa; Utokomele.”
Kamba “mushukwe.”