Liproverbia 18:1-24

  • Yaikauhanya ku babañwi unani buitati mi haana butali (1)

  • Libizo la Jehova ki tawala yetiile (10)

  • Ku mufumi, bufumu buswana sina limota la silelezo (11)

  • Butali bwa kuteeleza kwa maneku amabeli (17)

  • Mulikani ukumalela hahulu mutu kufita mwanahabo (24)

18  Mutu kaufela yaikauhanya ku babañwi ulatelela litakazo zahae za buitati;Uhana* za butali kaufela.   Sitoto hasitabeli kutwisiso;Sona sitabela kupatulula ze mwa pilu yasona.+   Mutu yamaswe hatile, ukanyefulwa ki batu,Mi hakunani kashwau kukataha ni maswabi.+   Manzwi aazwa mwa mulomo wa mutu ki mezi aatungile.+Liweluwelu la butali ki nukana yeshelauka.   Haki nto yende kuketulula mutu yamaswe+Kamba kusaatulela hande mutu yalukile.+   Lipulelo za sitoto litahisa likomano,+Mi mulomo wahae umutahiseza kuli anatiwe.+   Mulomo wa sitoto uka mutahiseza sinyeho,+Mi milomo yahae ki lilaba la bupilo* bwahae.   Manzwi a lisawana aswana sina buemba-emba bwa sico bobutabusa;*+Amiziwa ni kushetumukela mwa mba.+   Mutu kaufela yabuzwa mwa musebezi wahaeKi mwanahabo sisinyi.+ 10  Libizo la Jehova ki tawala yetiile.+ Mutu yalukile umatela mwateñi mi wasilelezwa.*+ 11  Bufumu bwa mufumi ki muleneñi wahae osilelelizwe;Mwa muhupulo wahae buswana sina limota lelisileleza.+ 12  Pilu yeipahamisa ilibisa kwa kuwa,+Mi buikokobezo buisa kwa kukutekiwa.+ 13  Mutu kaufela haalaba taba asika utwa kale litaba kaufela,Ki bukuba ni maswabisa.+ 14  Moya wa mutu wakona kumutiisa hakula,+Kono ki mañi yakona kuitiisa halobehile pilu?*+ 15  Pilu ya mutu yanani kutwisiso iipumanela zibo,+Mi mazebe a bababutali aikataza kufumana zibo. 16  Mpo ya mutu imukwalulela nzila;+Imukonisa kubonana ni batu babakutekeha. 17  Yakala kubulela taba yahae ukabonahala inge yabulela niti,+Kufitela yazeka ni yena ataha ni kuto mubuza lipuzo.*+ 18  Kuposa loto kufeza likomano+Mi kupuma litaba mwahalaa* batu babatuna babalwanisana. 19  Mulikani yafoselizwe utaata kumukoma kufita kuhapa muleneñi osilelelizwe,+Mi kunani likomano zeswana sina lipakiso za tawala ya silelezo.+ 20  Mba ya mutu ikakuliswa ki zezwa mwa lipulelo* zahae;+Ukakuliswa ki zezwa mwa milomo yahae. 21  Lifu ni bupilo li mwa maata a lulimi;+Babalata kuitusisa lona bakaca muselo walona.+ 22  Yafumana musali yomunde, ufumani nto yende,+Mi ushemubiwa ki Jehova.+ 23  Mubotana ubulela ka kuikupela,Kono mufumi yena ualaba ka buhali. 24  Kunani balikani babaitukiselize kuezana maswe,+Kono kunani mulikani yakumalela hahulu mutu kufita mwanahabo.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Unyaziseza.”
Kamba “moyo.”
Kamba “sina lika zemiziwa kapili-pili.”
Linzwi ka linzwi, “ubeiwa fahalimu,” fo kikuli, fokusa fitiwi, fokusina kozi.
Kamba “hafelezwi ki sepo.”
Kamba “kuto mubuzisisa.”
Linzwi ka linzwi, “kukauhanya.”
Linzwi ka linzwi, “mulomo.”