Liproverbia 29:1-27

29  Mutu yaikomeleza mulala* hamulaho wa kufiwa nyazo hañata-ñata+Ukalobeha ka sipundumukela mi haana kufola.+   Babalukile habaata, batu banyakalala,Kono hakubusa yamaswe, batu batonga.+   Mutu yalata butali utabisa ndatahe,+Kono yatwaelana ni mahule usinya bufumu bwahae.+   Ka katulo yelukile, mulena utiisa naha,+Kono mutu yabata likweta usinya naha.   Mutu yacolaula yayahile ni yenaUteela mahutu ahae kanyandi.+   Mutu yamaswe uswasiwa ki bufosi bwahae,+Kono yalukile uhuweleza ka tabo mi wawabelwa.+   Yalukile uisa pilu kwa mizeko ya babotana,+Kono yamaswe yena haisi pilu kwateñi.+   Batu babaitumbaeta bafuzela mulilo mwa tolopo,+Kono bababutali bona bakuyula buhali.+   Mutu yabutali hakananisana ni sikuba,Kukaba ni lilata ni lipulelo za kusheununa, kono hakuna zende zekazwa mwateñi.+ 10  Batu babatabela kusulula mali batoya mutu yasina mulatu,*+Mi babata kufelisa bupilo* bwa babalukile.* 11  Mutu wa sitoto ubonahalisa maikuto* ahae kaufela,+Kono yabutali yena waiswala.+ 12  Mulena hateeleza kwa litaba za buhata,Batanga bahae kaufela bakaba batu babamaswe.+ 13  Mubotana ni muhateleli baswana ka nzila ye:* Meeto abona afiwa liseli ki Jehova, mwa bubeli bwabona.* 14  Mulena haatulela babotana ka swanelo,+Lubona lwahae lukatiya kamita.+ 15  Tupa* ni nyazo lifa butali,+Kono mwana yasakalimelwi uswabisisa mahe. 16  Babamaswe habaata, bufosi bwaekezeha,Kono babalukile baka babona habawa.+ 17  Kalimela mwanaa hao mi uka kufa pumulo;Mi uka kutabisa hahulu.+ 18  Hakusina lipono,* batu baikezeza mobalatela,+Kono tabo kiya babamamela mulao.+ 19  Mutanga haana kulumela kusikululwa ka manzwi,Kakuli niha utwisisa, hamameli manzwi ao.+ 20  Kana uboni mutu yasaliyehi kubulela?+ Sikuba sasepisa kufita yena.+ 21  Haiba mutanga abeka-bekiwa kuzwa kwa bwanana bwahae,Kwapili haana kuba ni buitumelo. 22  Mutu yahalifa kapili utahisa lifapahano;+Mutu kaufela wa mabifi ufosa mwa litaba zeñata.+ 23  Buikuhumuso bwa mutu buka mukokobeza,+Kono mutu kaufela yanani moya wa buikokobezo ukafumana kanya.+ 24  Mulikanaa lisholi uitoile ili yena. Nihaaka utwa pizo ya kuyo fa bupaki,* hakuna sakabiha.+ 25  Kungangamiswa ki* batu ki* lilaba,+Kono yasepile Jehova ukasilelezwa.+ 26  Batu babañata babata kubonana ni* mubusi,Kono ki Jehova yafa mutu katulo yelukile.+ 27  Mutu yasina katulo yelukile wanyenyisa ku babalukile,+Kono mutu wa nzila yelukile wanyenyisa ku mutu yamaswe.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yanani toho-taata.”
Kamba “yasanyazahali.”
Kamba “moyo.”
Kamba mwendi, “Kono yalukile ubata kusileleza bupilo bwahae.”
Linzwi ka linzwi, “moya.”
Linzwi ka linzwi, “bakopanela fa.”
Fo kikuli, Ubafa bupilo.
Kamba “Kalimelo; Koto.”
Kamba “lipono za bupolofita; sinulo.”
Kamba “kukonka kokuzamaelela ni sikuto.”
Kamba “Kusaba.”
Kamba “kuteela mutu.”
Kamba mwendi, “babata kushemubiwa ki.” Linzwi ka linzwi, “babata pata ya.”