Liproverbia 3:1-35

  • Mube ni butali mi musepe Jehova (1-12)

    • Mukuteke Jehova ka lika za butokwa (9)

  • Butali butahisa tabo (13-18)

  • Butali butahisa buiketo (19-26)

  • Kueza babañwi hande (27-35)

    • Muezeze batu lika zende hamukona kueza cwalo (27)

3  Mwanaka, usike walibala tuto* yaka,Mi pilu yahao imamele milao yaka,   Kakuli zeo lika kuekeleza mazazi amañataNi lilimo za bupilo ni kozo.+   Usike watuhelela lilato lelisa feli ni busepahali* kukusiya.+ Ulitamelele mwa mulala wahao;Uliñole fa litapa la pilu yahao;+   Haueza cwalo, ukashemubiwa mi ukaba ni kutwisiso yetunaFapilaa Mulimu ni batu.+   Usepe Jehova+ ka pilu yahao kaufela,Mi usike waitinga* fa kutwisiso yahao.+   Umuhupulange mwa linzila zahao kaufela,+Mi yena ukalukisa linzila zahao.+   Usike waitalifisa mwa meeto ahao.+ Usabe Jehova mi uzwe ku zemaswe.   Kueza cwalo kukafolisa mubili* wahaoNi kuwetulusa masapo ahao.   Ukuteke Jehova ka lika zahao za butokwa,+Ka mitamuno* ya zeukutula* kaufela;+ 10  Ka kueza cwalo, mabulukelo ahao a bufumu akatalelela,+Mi likotolo* zahao likayuboka ka waine yenca. 11  Mwanaka, usike wahana kalimelo ya Jehova,+Mi usike wanyenya nyazo yeufiwa ki yena,+ 12  Kakuli Jehova ukalimela balata,+Sina ndate hakalimelanga mwana yalata.+ 13  Tabo ki ya mutu yafumana butali+Ni mutu yaikataza kuba ni temuho; 14  Kufumana butali ki kokunde kufita kufumana silivera,Mi kuba ni bona ki kokunde kufita kuba ni gauda.+ 15  Ki bwa butokwa kufita likorale;*Hakuna seulakaza sesikona kubufita. 16  Bupilo bobutelele bu mwa lizoho labona la bulyo;Sifumu ni kanya li mwa lizoho labona la nzohoto. 17  Linzila zabona litahisa tabo,Mi mikwakwa yabona kaufela ki ya kozo.+ 18  Ki kota ya bupilo ku baba buswala,Mi baba buswalelela bakabizwa babatabile.+ 19  Jehova naatomile lifasi ka butali.+ Naatiisize mahalimu ka temuho yahae.+ 20  Ka zibo yahae, buliba bwa mezi bwakauhanywaMi mahalimu atezi malu anelisa puka.+ 21  Mwanaka, usike walibala lika zeo.* Ubukeleze butali ni maata a kunahana; 22  Lika kufa bupiloMi likaba likabisa mwa mulala wahao; 23  Mi fo, ukazamaya mwa nzila yahao usatahelwi ki kozi,Mi lihutu lahao halina kusitatala* nikamuta.+ 24  Hauka lobala, hauna kuba ni sabo;+Ukalobala, mi buloko bwahao bukaba bobunde.+ 25  Hauna kusabiswa ki ziyezi ifi kamba ifi yeezahala ka sipundumukela+Kamba kusabiswa ki liñungwa lelitela babamaswe.+ 26  Kakuli Jehova ki yena yakaba sepo yahao;+Hana kutuhelela lihutu lahao kuli liswasiwe.+ 27  Usike wapalelwa kuezeza batu lika zende beuswanela kutusa*+Haiba unani maata* a kubatusa.+ 28  Usike wabulelela mwanahenu kuli: “Zamaya, uyo kuta hasamulaho! Nika kufa kamuso,” Haiba wakona kumufa ka nako ona yeo. 29  Usike walela kueza mwanahenu maswe+Hapila ni wena inzaa ikutwa kuli u mwa buiketo. 30  Usike waomana ni mutu kusina libaka+Haiba hasika kufoseza.+ 31  Usike waikumbuta mutu wa mifilifili+Kamba kuketa yeñwi ya linzila zahae, 32  Kakuli Jehova utoile mutu yapila ka bupumi,+Kono uitama bulikani bobutuna ni babalukile.+ 33  Jehova ukuta ndu ya mutu yamaswe,+Kono ufuyaula ndu ya babalukile.+ 34  Kakuli useha basheununi,+Kono ushemuba babaishuwa.+ 35  Bababutali bakafiwa likute,Kono likuba zona litabela zeshwaulisa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mulao.”
Kamba “niti.”
Linzwi ka linzwi, “watiyela.”
Linzwi ka linzwi, “mukubu.”
Kamba “tuwelo.”
Kamba “lika zende hahulu.”
Kamba “lilubelo za waine.”
Kubonahala kuli kutaluswa tulemeno twa Mulimu totubulezwi mwa litimana za fahalimu.
Kamba “kulaha nto ifi kamba ifi.”
Kamba “lizoho lahao linani maata.”
Kamba “babaswanela kulifiwa.”