Liproverbia 8:1-36

  • Butali bwabulela (1-36)

    • ‘Ki na wapili kwa misebezi ya Mulimu’ (22)

    • ‘Neniinzi kwatuko ni Mulimu sina mubeleki wa sikwala’ (30)

    • “Bana ba batu ki bona bene nilata” (31)

8  Kana butali habubizi? Kana temuho haitumusi kwa linzwi layona?+   Butali buyemi fa libaka zelumbile+ ze kwa mukwakwa,Buyemi fa manganandila.   Kwatuko ni minyako yekena mwa muleneñi,Kwa makenelo a minyako,Buzwelapili kuhuweleza ka linzwi lelituna, buli+   “Mina batu, ki mina benibiza;Nihuweleza ku mañi ni mañi.*   Mina babasina zibo, muitute butali;+Mina litoto, muipumanele pilu yenani kutwisiso.*   Hamuteeleze, kakuli zenibulela ki za butokwa,Milomo yaka ibulela zelukile;   Kakuli mulomo waka ushobota litaba za niti,Mi milomo yaka itoile zemaswe.   Manzwi kaufela aazwa mwa mulomo waka alukile. Ku ona hakuna aakopami kamba aasikami.   Kaufelaa ona anamile ku babanani temuhoMi alukile ku babafumani zibo. 10  Uikungele kelezo yaka kufita silivera,Ni zibo kufita gauda yende hahulu,+ 11  Kakuli butali bufita likorale;*Kwa lika kaufela zelakazeha, hakuna nto yekona kubapiswa ni bona. 12  Na butali, niyahile hamoho ni temuho;Nifumani zibo ni maata a kunahana.+ 13  Kusaba Jehova kutalusa kutoya bumaswe.+ Nitoile kuipahamisa ni kuikuhumusa+ ni nzila yemaswe ni lipulelo za buhata.+ 14  Ninani likelezo zende ni butali;+Kutwisiso+ ni maata+ ki zaka. 15  Ka na, malena bazwelapili kubusa,Mi manduna babapahami bashaela litaba za kuluka.+ 16  Ka na, manduna bazwelapili kubusa,Mi babakutekeha baatula ka kuluka. 17  Nilata baba nilata,Mi baba nibata baka nifumana.+ 18  Bufumu ni kanya lifumanwa ku na,Sifumu sesisa feli* ni kuluka. 19  Muselo waka ufita gauda, ufita nihaiba gauda yekenisizwe,Mi sesizwa ku na sifita silivera yende hahulu.+ 20  Nizamaya mwa nzila ya kuluka,Fahalaa linzila za katulo yelukile; 21  Nifa baba nilata saanda sa butokwa,Mi nitaza mabulukelo abona a bufumu. 22  Jehova naanibupile sina makalelo a nzila yahae,+Wapili kwa misebezi yahae ya kwaikale.+ 23  Nenibeilwe mwa sibaka saka isali mwa linako za kwaikale,*+Kuzwa kwa simuluho, mwa linako za makalelo pili lifasi lisika ezwa kale.+ 24  Neniezizwe* pili buliba bwa mezi busika ba kale teñi,+Pili kusika ba kale maweluwelu awelauka mezi. 25  Malundu asika tomwa kale,Malundunyana asika ba kale teñi, na inze niezizwe kale, 26  Asika eza kale lifasi ni libaka zalonaKamba biñomoto byapili bya mubu wa lifasi. 27  Hanaalukisa mahalimu,+ nenili teñi; Hanaalala milalo ya bo siyendekaminsi* fahalimwaa mezi,+ 28  Hanaatoma* malu a kwahalimu,Hanaaeza maweluwelu a mwa buliba bwa mezi, 29  Hanaatomela liwate mulaoKuli mezi alona asike atula taelo yahae,+Hanaaeza* mitomo ya lifasi, 30  Neniinzi kwatuko ni yena sina mubeleki wa sikwala.+ Neli na yanaalatwa hahulu ki yena+ zazi ni zazi;Neninyakalala fapilaa hae kamita;+ 31  Neninyakalala kabakala lifasi lahae lene likayahiwa ki batu, Mi bana ba batu* ki bona bene nilata hahulu. 32  Mi cwale mina bana baka, hamu niteeleze;Banani tabo babalatelela linzila zaka. 33  Muutwe kalimelo+ mi mutalife,Mi musike mwaikeshebisa nikamuta. 34  Unani tabo mutu yaniutwaKa kupakelela* kwa minyako yaka zazi ni zazi,Ka kulibelela kwatuko a misumo ya minyako yaka; 35  Kakuli yanifumana ukafumana bupilo,+Mi utabelwa ki Jehova. 36  Kono yasa niisi pilu waikolofaza ili yena,Mi baba nitoile balata lifu.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kwa bana ba batu.”
Linzwi ka linzwi, “muutwisise pilu.”
Kamba “Litaba zeyolilwe zesafeli.”
Kamba “isali kwa makalelo luli.”
Kamba “Neniezizwe inge yatile ka butuku bwa lupepo.”
Linzwi ka linzwi, “mupotoloho.”
Linzwi ka linzwi, “Hanaatiisa.”
Kamba “Hanaalaezi.”
Kamba “Mi batu.”
Kamba “Ka kuzwelapili kutona.”