Liproverbia 19:1-29

  • Kutwisiso ya mutu ikuyula buhali bwahae (11)

  • Musali wa likomano uswana sina situwa sesinela (13)

  • Musali yabutali uzwa ku Jehova (14)

  • Kalimela mwana hakusanani sepo (18)

  • Butali bwa kuteeleza kwa kelezo (20)

19  Ki hande kuba mubotana ni kuzamaya ka busepahali+Kufita kuba sitoto ni kubulela buhata.+   Mutu yasina zibo haki yomunde,+Mi yaeza lika ka kayeye* ueza sibi.   Bukuba bwa mutu ki bona bobukopamisa nzila yahae,Mi pilu yahae inyemela Jehova.   Bufumu butahisa balikani babañata,Kono mubotana ukayubekwa nihaiba ki mulikanaa hae.+   Paki ya buhata haana kutuhelelwa asafiwi koto,+Mi mutu yabulela buhata nako kaufela haana kubanduka.+   Babañata babata kushemubiwa ki mutu yakutekeha,*Mi mutu kaufela ki mulikanaa mutu yafanga limpo.   Mubotana utoilwe ki banabahabo yena kaufela;+Nihaiba balikani bahae bamutokolomoha!+ Uzwelapili kubakupa, kono hakuna yaalaba.   Mutu kaufela yanani ngana* ulata bupilo* bwahae.+ Mutu kaufela yalata temuho ukakondisa zahae.*+   Paki ya buhata haana kutuhelelwa asafiwi koto,Mi mutu yabulela buhata nako kaufela ukashwa.+ 10  Haki nto yeswanela kuli sikuba sipile mwa mbombolelwa;Nihaiba mutanga haswaneli kubusa manduna!+ 11  Kutwisiso ya mutu ikuyula buhali bwahae,+Mi nto yende ku yena ki kutuhelela mutu yamufoselize.*+ 12  Buhali bwa mulena buswana sina kubuluma kwa tau,*+Kono hashemuba mutu kuswana inge puka yewela fa bucwañi. 13  Mwana wa sitoto utahiseza ndatahe ziyezi,+Mi musali wa likomano* uswana sina situwa sesisa tuheli kunela.+ 14  Ndu ni bufumu ki saanda sesizwa ku bo ndate-bana,Kono musali yabutali uzwa ku Jehova.+ 15  Buzwa bulobaza mutu buloko bobutuna,Mi mutu yalondile ukalapa.+ 16  Mutu yamamela mulao ubabalela bupilo* bwahae;+Yasaisi pilu kwa linzila zahae ukashwa.+ 17  Yashemuba mubotana ukolotisa Jehova,+Mi Yena uka mukutiseza* kabakala saezize.+ 18  Kalimela mwanaa hao hakusanani sepo,+Mi usike waba ni mulatu wa lifu lahae.+ 19  Mutu wa kacimacima ukafiwa koto;Haiba ulika kumulamulela, ukatokwa kuezanga cwalo hape ni hape.+ 20  Utwa kelezo mi uamuhele kalimelo,+Kuli kwapili ube yabutali.+ 21  Mwa pilu ya mutu kunani milelo yemiñata,Kono tato* ya Jehova ki yona yekakonda.+ 22  Nto yelakazeha ku mutu ki lilato lahae lelisa feli;+Mi sesinde ki kuba mubotana kufita kuba lihata. 23  Kusaba Jehova kulibisa kwa bupilo;+Mutu yanani sabo yeo ukaipumulela hande, asatahelwi ki kozi.+ 24  Yabuzwa ukenya lizoho lahae mwa mukeke wa lico,Kono wapalelwa nihaiba kulikutiseza kwa mulomo wahae.+ 25  Unate musheununi,+ kuli yasina zibo atalife,+Mi unyaze yanani kutwisiso, kuli zibo yahae iekezehe.+ 26  Yanyandisa ndatahe ni kuleleka maheKi mwana yatahisa maswabi ni kashwau.+ 27  Mwanaka, haiba utuhela kuutwa kalimelo,Ukakeluha kwa lipulelo za zibo. 28  Paki yasina tuso usheununa katulo yelukile,+Mi mulomo wa babamaswe umizaka bumaswe inge yamiza sico.+ 29  Katulo ibulukezwi basheununi,+Mi lipafa libulukezwi mikokoto ya litoto.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “yaakufa ka mahutu ahae.”
Kamba “yafana.”
Linzwi ka linzwi, “yaipumanela pilu.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “ukafumana zende.”
Kamba “yatulile mulao.”
Kamba “tau yamwana ya bulizi-lizi mwa mulala.”
Kamba “wa litongoko.”
Kamba “moyo.”
Kamba “uka mufa mupuzo.”
Kamba “mulelo.”