Římanům 12:1–21

  • Předkládat své tělo jako živou oběť (1, 2)

  • Různé dary, ale jedno tělo (3–8)

  • Jak mají křesťané žít (9–21)

12  Bratři, proto vás na základě Božího soucitu naléhavě prosím, abyste svá těla předkládali+ jako živou oběť, svatou+ a Bohu příjemnou – abyste mu sloužili* s využitím svých rozumových schopností.*+  Už se nenechte tvarovat* tímto světem,* ale přeměňujte se přetvářením své mysli,+ abyste se přesvědčili,+ co je Boží vůle, tedy co je dobré, přijatelné a dokonalé.  Z nezasloužené laskavosti, kterou mi Bůh projevil, říkám každému z vás, aby si o sobě nemyslel víc, než je nutné,+ ale aby na sebe měl zdravý pohled podle toho, kolik víry mu Bůh dal.*+  Vždyť jako má naše tělo mnoho částí,+ ale všechny nemají stejnou úlohu,  tak i my, přestože je nás mnoho, tvoříme díky jednotě s Kristem jedno tělo. A jako jednotlivci jsme části, které patří k sobě.+  Díky Boží nezasloužené laskavosti jsme dostali různé dary:+ Pokud je to dar prorokování, tak úměrně své víře prorokujme.  Pokud je to dar sloužit druhým, tak služme. Pokud má někdo dar vyučování, ať vyučuje.+  Kdo má dar povzbuzovat,* ať povzbuzuje.+ Kdo dává druhým,* ať to dělá štědře.+ Kdo vede sbor,* ať to dělá svědomitě.*+ Kdo projevuje milosrdenství, ať to dělá s radostí.+  Vaše láska ať není pokrytecká.+ Mějte odpor k tomu, co je ničemné,+ lněte k tomu, co je dobré. 10  Něžně milujte jeden druhého bratrskou láskou. Buďte iniciativní v projevování úcty druhým.+ 11  Buďte pracovití,* ne líní.*+ Ať ve vás duch rozněcuje horlivost.+ Pilně pracujte* pro Jehovu.*+ 12  Radujte se z naděje. Snášejte těžkosti.+ Vytrvávejte v modlitbě.+ 13  Se svatými se dělte podle toho, co potřebují.+ Buďte vždycky pohostinní.+ 14  Žehnejte těm, kdo vás pronásledují+ – žehnejte a neproklínejte.+ 15  Radujte se s těmi, kdo se radují, plačte s těmi, kdo pláčou. 16  Dívejte se na druhé stejně jako sami na sebe. Nebuďte povýšení,* ale zajímejte se o obyčejné věci.*+ Nezačněte si o sobě myslet, že jste moudří.+ 17  Nikomu neoplácejte zlo zlem.+ Berte v úvahu to, co všichni lidé považují za dobré. 18  Pokud je to možné, když to záleží na vás, žijte pokojně se všemi lidmi.+ 19  Nemstěte se,+ milovaní, ale nechte na Bohu, aby projevil svůj hněv. Je totiž napsáno: „‚Má je pomsta, já oplatím,‘ říká Jehova.“*+ 20  Ale „pokud má tvůj nepřítel hlad, dej mu najíst, pokud má žízeň, dej mu napít, protože když to uděláš, nahrneš mu na hlavu žhavé uhly“.*+ 21  Nedej se přemoct zlem, ale přemáhej zlo dobrem.+

Poznámky

Nebo „se svou silou rozumu“.
Nebo „prokazovali posvátnou službu“.
Nebo „přestaňte napodobovat“.
Nebo „systémem, věkem“. Viz heslo Systém ve Slovníčku pojmů.
Nebo „přidělil“.
Nebo „vybízet“.
Nebo „rozdává“.
Dosl. „stojí v čele“.
Nebo „opravdově“.
Nebo „svědomití, horliví“.
Nebo: „Neloudejte se při tom, co děláte.“
Nebo „pracujte jako otroci“.
Nebo „neživte v sobě ctižádostivé myšlenky“.
Nebo „nevýznamné lidi“.
Tj. obměkčíš jeho srdce a zmírníš jeho hněv.