Přejít k článku

Přejít na obsah

Římanům

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stručný přehled

 • 1

  • Pozdravy (1–7)

  • Pavel si přeje navštívit Řím (8–15)

  • Bezúhonný bude žít díky své víře (16, 17)

  • Bezbožní lidé jsou neomluvitelní (18–32)

   • Boží vlastnosti se dají pochopit z vytvořených věcí (20)

 • 2

 • 3

  • „Ať se ukáže, že Bůh je pravdomluvný“ (1–8)

  • Židé i Řekové jsou v moci hříchu (9–20)

  • Bůh prohlašuje lidi za bezúhonné na základě víry (21–31)

   • Nikdo nedosahuje Boží slávy (23)

 • 4

  • Abraham byl prohlášen za bezúhonného díky víře (1–12)

   • Abraham, otec těch, kdo mají víru (11)

  • Slib byl dán na základě víry (13–25)

 • 5

  • Smířeni s Bohem prostřednictvím Krista (1–11)

  • Smrt skrze Adama, život skrze Krista (12–21)

   • Hřích a smrt se rozšířily na všechny lidi (12)

   • Jeden správný skutek (18)

 • 6

  • Nový život prostřednictvím křtu v Krista (1–11)

  • Nedovolte, aby hřích kraloval ve vašem těle (12–14)

  • Z otroků hříchu otroky Boha (15–23)

   • Mzda, kterou dává hřích, je smrt, dar od Boha je život (23)

 • 7

  • Osvobození od Zákona (1–6)

  • Zákon ukazuje, co je hřích (7–12)

  • Boj s hříchem (13–25)

 • 8

  • Duch dává život a svobodu (1–11)

  • Svědectví ducha o přijetí za syny (12–17)

  • Tvorstvo získá svobodu Božích dětí (18–25)

  • „Duch za nás naléhavě prosí“ (26, 27)

  • Ti, které Bůh předem určil (28–30)

  • Vítězství díky Boží lásce (31–39)

 • 9

  • Pavlův zármutek nad doslovným Izraelem (1–5)

  • Abrahamovo skutečné potomstvo (6–13)

  • Boží rozhodnutí není možné zpochybnit (14–26)

   • Nádoby hněvu a nádoby milosrdenství (22, 23)

  • Zachrání se jen malá část (27–29)

  • Izrael klopýtl (30–33)

 • 10

  • Jak získat Boží schválení (1–15)

   • Veřejně hlásat svou víru (10)

   • „Kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn“ (13)

   • Krásné nohy těch, kdo oznamují dobrou zprávu (15)

  • Ne všichni přijali dobrou zprávu (16–21)

 • 11

  • Bůh nezavrhl všechny Izraelity (1–16)

  • Přirovnání k olivovníku (17–32)

  • Hloubka Boží moudrosti (33–36)

 • 12

  • Předkládat své tělo jako živou oběť (1, 2)

  • Různé dary, ale jedno tělo (3–8)

  • Jak mají křesťané žít (9–21)

 • 13

  • Podřízenost vládnoucí moci (1–7)

   • Placení daní (6, 7)

  • Láska je naplněním Zákona (8–10)

  • „Veďme slušný život jako ve dne“ (11–14)

 • 14

  • Nesoudit jeden druhého (1–12)

  • Nedělat nic, co by bylo pro druhé kamenem úrazu (13–18)

  • Usilovat o pokoj a jednotu (19–23)

 • 15

  • Přijímat jeden druhého, jako to dělal Kristus (1–13)

  • Pavel, služebník pro národy (14–21)

  • Pavlovy další plány (22–33)

 • 16

  • Pavel představuje Foibé (1, 2)

  • Pozdravy křesťanům v Římě (3–16)

  • Varování před rozkoly (17–20)

  • Pozdravy od Pavlových spolupracovníků (21–24)

  • Posvátné tajemství bylo zjeveno (25–27)