Římanům 10:1–21

  • Jak získat Boží schválení (1–15)

    • Veřejně hlásat svou víru (10)

    • „Kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn“ (13)

    • Krásné nohy těch, kdo oznamují dobrou zprávu (15)

  • Ne všichni přijali dobrou zprávu (16–21)

10  Bratři, ze srdce toužím a úpěnlivě prosím Boha, aby byli Izraelité zachráněni.+  Vždyť jim můžu dosvědčit, že jsou horliví pro Boha,+ ale ne podle přesného poznání.  Nevěděli totiž, co Bůh považuje za správné,*+ a snažili se stanovit si vlastní měřítka.+ Nepodřídili se proto Božím měřítkům.*+  Vždyť Kristus je konec Zákona,+ aby Boží schválení* získal každý, kdo věří.+  O konání toho, co je správné* podle Zákona, totiž Mojžíš píše: „Člověk, který podle těchto věcí jedná, bude díky nim žít.“+  Ale o tom, kdo jedná správně* na základě víry, se píše: „Neříkej si v srdci:+ ‚Kdo vystoupí do nebe?‘+ (aby přivedl Krista dolů)  nebo: ‚Kdo sestoupí do propasti?‘+ (aby vyvedl Krista z mrtvých).“  Ale co Písmo říká? „To slovo máš blízko, ve svých ústech a ve svém srdci.“+ A tím „slovem“ je slovo víry, které kážeme.  Pokud totiž svými ústy veřejně prohlašuješ, že Ježíš je Pán,+ a ve svém srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. 10  Vždyť pokud člověk v srdci věří, získá Boží schválení,* a pokud svou víru veřejně hlásá,+ získá záchranu. 11  Písmo přece říká: „Nikdo, kdo v něj věří, se nezklame.“+ 12  Mezi Židem a Řekem totiž není žádný rozdíl.+ Nade všemi je stejný Pán, štědrý* ke všem, kdo ho vzývají. 13  Vždyť „každý, kdo vzývá Jehovovo* jméno, bude zachráněn“.+ 14  Jak ale budou vzývat toho, v koho neuvěřili? Jak uvěří v toho, o kom neslyšeli? Jak uslyší, když nebude nikdo kázat? 15  A jak budou kázat, když nebyli vysláni?+ Je napsáno: „Jak krásné jsou nohy těch, kdo oznamují dobrou zprávu o dobrých věcech!“+ 16  Ale ne všichni dobrou zprávu přijali. Izajáš říká: „Jehovo,* kdo uvěřil tomu, co od nás slyšel?“*+ 17  Víra tedy vychází z toho, co člověk slyší.+ A slyšet může prostřednictvím slova o Kristu. 18  Ale ptám se: Copak neslyšeli? Samozřejmě že slyšeli. Vždyť „jejich svědectví* se rozneslo po celé zemi a jejich poselství do nejvzdálenějších končin země“.+ 19  A ptám se: Copak to Izrael nepochopil?+ Vždyť už Mojžíš říká: „Doženu vás k žárlivosti tím, co není národem, doženu vás k prudkému hněvu bláznivým národem.“+ 20  A Izajáš odvážně říká: „Našli mě ti, kdo mě nehledali,+ dal jsem se poznat těm, kdo se po mně neptali.“+ 21  Ale o Izraeli říká: „Celý den jsem otevíral svou náruč* neposlušnému a tvrdohlavému lidu.“+

Poznámky

Nebo „neznali totiž Boží spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „Boží spravedlnosti“.
Nebo „aby spravedlnost“.
Nebo „o spravedlnosti“.
Nebo „o spravedlnosti“.
Nebo „získá spravedlnost“.
Dosl. „bohatý“.
Nebo „naší zprávě“.
Nebo „zvuk“.
Nebo „vztahoval ruce k“.