Římanům 13:1–14

  • Podřízenost vládnoucí moci (1–7)

    • Placení daní (6, 7)

  • Láska je naplněním Zákona (8–10)

  • „Veďme slušný život jako ve dne“ (11–14)

13  Ať se každý* podřizuje vládnoucí moci,*+ protože všechna moc pochází od Boha.+ Ty, kdo vládnou, umístil do jejich relativních* postavení Bůh.+  Kdo se staví proti vládnoucí moci, se tedy staví na odpor Božímu uspořádání. A ti, kdo tomuto uspořádání odporují, budou odsouzeni.  Vládců se nemusí bát ti, kdo jednají správně, ale ti, kdo jednají špatně.+ Pokud se vládnoucí moci nechceš bát, jednej správně,+ a dostane se ti od ní chvály.  Je totiž Boží služebnicí k tvému dobru. Ale pokud jednáš špatně, boj se, protože ne nadarmo nosí meč. Je Boží služebnicí, mstitelkou, která trestá* ty, kdo jednají špatně.  Proto je nutné, abyste se podřizovali – nejen ze strachu před trestem,* ale i kvůli svému svědomí.+  To je také důvod, proč platíte daně. Vždyť vládci jsou Božími služebníky a jejich úlohou je sloužit veřejnosti.  Každému dávejte to, co mu patří – daň tomu, kdo vyžaduje daň,+ poplatek tomu, kdo vyžaduje poplatek, bázeň tomu, kdo vyžaduje bázeň,+ úctu tomu, kdo vyžaduje úctu.+  Nebuďte nikomu dlužní nic kromě vzájemné lásky.+ Kdo totiž miluje svého bližního, naplnil Zákon.+  Vždyť přikázání „nezcizoložíš,+ nezavraždíš,+ nebudeš krást,+ nebudeš chtivý“+ i všechna ostatní jsou shrnuta těmito slovy: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“+ 10  Láska nepůsobí bližnímu nic špatného.+ Proto je láska naplněním Zákona.+ 11  Dělejte to všechno proto, že víte, v jakém období žijeme. Je čas, abyste se probudili ze spánku,+ protože teď je naše záchrana blíž než v době, kdy jsme uvěřili. 12  Noc velmi pokročila, den se přiblížil. Odhoďme tedy skutky tmy+ a vezměme si* zbraně světla.+ 13  Veďme slušný život*+ jako ve dne – život bez divokých večírků* a pitek, nemravných styků a nestoudného chování,*+ hádek a závisti.*+ 14  Napodobujte* Pána Ježíše Krista+ a neplánujte, jak uspokojit tělesné touhy.+

Poznámky

Nebo „každá duše“.
Nebo „nadřazeným autoritám“.
Tj. vyšších nebo nižších ve vzájemném porovnání, ale vždy nižších v porovnání s Bohem.
Nebo „vylévá hněv na“.
Nebo „kvůli tomu hněvu“.
Dosl. „oblékněme si“.
Dosl. „choďme slušně“.
Nebo „hýření“.
Množné číslo řec. slova aselgeia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „žárlivosti“.
Dosl. „oblékněte si“.