Římanům 13:1–14

  • Podřízenost vládnoucí moci (1–7)

    • Placení daní (6, 7)

  • Láska je naplněním Zákona (8–10)

  • „Veďme slušný život jako ve dne“ (11–14)

13  Ať se každý* podřizuje vládnoucí moci,*+ protože všechna moc pochází od Boha.+ Ty, kdo vládnou, umístil do jejich relativních* postavení Bůh.+  Kdo se staví proti vládnoucí moci, se tedy staví na odpor Božímu uspořádání. A ti, kdo tomuto uspořádání odporují, budou odsouzeni.  Vládců se nemusí bát ti, kdo jednají správně, ale ti, kdo jednají špatně.+ Pokud se vládnoucí moci nechceš bát, jednej správně,+ a dostane se ti od ní chvály.  Je totiž Boží služebnicí k tvému dobru. Ale pokud jednáš špatně, boj se, protože ne nadarmo nosí meč. Je Boží služebnicí, mstitelkou, která trestá* ty, kdo jednají špatně.  Proto je nutné, abyste se podřizovali – nejen ze strachu před trestem,* ale i kvůli svému svědomí.+  To je také důvod, proč platíte daně. Vždyť vládci jsou Božími služebníky a jejich úlohou je sloužit veřejnosti.  Každému dávejte to, co mu patří – daň tomu, kdo vyžaduje daň,+ poplatek tomu, kdo vyžaduje poplatek, bázeň tomu, kdo vyžaduje bázeň,+ úctu tomu, kdo vyžaduje úctu.+  Nebuďte nikomu dlužní nic kromě vzájemné lásky.+ Kdo totiž miluje svého bližního, naplnil Zákon.+  Vždyť přikázání „nezcizoložíš,+ nezavraždíš,+ nebudeš krást,+ nebudeš chtivý“+ i všechna ostatní jsou shrnuta těmito slovy: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“+ 10  Láska nepůsobí bližnímu nic špatného.+ Proto je láska naplněním Zákona.+ 11  Dělejte to všechno proto, že víte, v jakém období žijeme. Je čas, abyste se probudili ze spánku,+ protože teď je naše záchrana blíž než v době, kdy jsme uvěřili. 12  Noc velmi pokročila, den se přiblížil. Odhoďme tedy skutky tmy+ a vezměme si* zbraně světla.+ 13  Veďme slušný život*+ jako ve dne – život bez divokých večírků* a pitek, nemravných styků a nestoudného chování,*+ hádek a závisti.*+ 14  Napodobujte* Pána Ježíše Krista+ a neplánujte, jak uspokojit tělesné touhy.+

Poznámky

Tj. vyšších nebo nižších ve vzájemném porovnání, ale vždy nižších v porovnání s Bohem.
Nebo „nadřazeným autoritám“.
Nebo „každá duše“.
Nebo „vylévá hněv na“.
Nebo „kvůli tomu hněvu“.
Dosl. „oblékněme si“.
Nebo „žárlivosti“.
Množné číslo řec. slova aselgeia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „hýření“.
Dosl. „choďme slušně“.
Dosl. „oblékněte si“.