Římanům 3:1–31

  • „Ať se ukáže, že Bůh je pravdomluvný“ (1–8)

  • Židé i Řekové jsou v moci hříchu (9–20)

  • Bůh prohlašuje lidi za bezúhonné na základě víry (21–31)

    • Nikdo nedosahuje Boží slávy (23)

3  Jakou výhodu má tedy Žid? Jakou výhodu má obřízka?  V každém ohledu velkou. Především v tom, že Židům byla svěřena Boží posvátná prohlášení.+  A co když někteří neměli víru? Znamená to, že se Bohu nedá věřit?  Rozhodně ne! I kdyby byl každý člověk lhář,+ ať se ukáže, že Bůh je pravdomluvný,+ jak je napsáno: „Aby se prokázalo, že máš pravdu* v tom, co říkáš, a abys zvítězil, když jsi souzen.“+  Pokud ale naše špatnost dává vyniknout Boží spravedlnosti, co na to máme říct? Je snad Bůh nespravedlivý, když projevuje svůj hněv? (Říkám to tak, jak to vidí lidé.)  Rozhodně ne! Vždyť jak by potom Bůh mohl soudit svět?+  Pokud ale mou lží ještě víc vynikla Boží pravdomluvnost k jeho slávě, proč jsem souzen jako hříšník?  A proč rovnou neříct „Dělejme špatné věci, aby přišly ty dobré“? Někteří o nás nepravdivě tvrdí, že právě to říkáme. Takoví lidé budou po právu odsouzeni.+  Jak to tedy je? Jsme na tom lépe? Vůbec ne! Vždyť už jsme si ukázali, že Židé i Řekové jsou v moci hříchu,+ 10  jak je napsáno: „Není nikdo, kdo jedná správně,* ani jediný.+ 11  Není nikdo, kdo má pochopení, nikdo, kdo hledá Boha. 12  Všichni sešli z cesty, všichni jsou k ničemu. Není nikdo, kdo koná dobro, ani jediný.“+ 13  „Jejich hrdlo je otevřený hrob, svým jazykem klamou.“+ „Na rtech mají zmijí jed.“+ 14  „Jejich ústa jsou plná proklínání a hořkosti.“+ 15  „Jejich nohy spěchají prolévat krev.“+ 16  „Na svých cestách zanechávají zkázu a neštěstí 17  a neznají cestu pokoje.“+ 18  „Nemají bázeň před Bohem.“+ 19  Víme, že všechno, co říká Zákon, platí pro ty pod Zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby byl celý svět před Bohem usvědčen z viny.+ 20  Na základě skutků Zákona tedy před ním nebude nikdo* prohlášen za bezúhonného,*+ protože Zákon umožňuje přesně poznat, co je hřích.+ 21  Ale teď se ukázalo, že Bůh prohlašuje lidi za bezúhonné,* aniž by dodržovali Zákon,+ jak o tom svědčí Zákon i Proroci.+ 22  Na základě víry v Ježíše Krista Bůh prohlašuje za bezúhonné všechny,* kdo věří. Mezi lidmi totiž není žádný rozdíl.+ 23  Vždyť všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy,+ 24  ale Bůh jim dává dar,+ když je ze své nezasloužené laskavosti+ prohlašuje za bezúhonné* prostřednictvím propuštění na základě výkupného, které zaplatil Kristus Ježíš.+ 25  Bůh ho předložil jako oběť, aby se lidé mohli s Bohem smířit+ prostřednictvím víry v Kristovu krev.+ Udělal to, aby ukázal, že když v minulosti shovívavě* odpouštěl hříchy, byl spravedlivý, 26  a také aby i teď ukázal, že je spravedlivý,+ když prohlašuje za bezúhonného* toho, kdo věří v Ježíše.+ 27  Můžeme se tedy něčím chlubit? Ne, je to vyloučeno. Na základě jakého zákona? Zákona skutků?+ Ne, na základě zákona víry. 28  Máme totiž za to, že člověk je prohlášen za bezúhonného* díky víře, a ne díky skutkům Zákona.+ 29  Je snad Bůh jen Bohem Židů?+ Není i Bohem lidí z jiných národů?+ Ano, i lidí z jiných národů.+ 30  Vzhledem k tomu, že Bůh je jen jeden,+ prohlásí za bezúhonné* na základě víry jak obřezané lidi,+ tak ty neobřezané.+ 31  Rušíme tedy svou vírou zákon? Rozhodně ne! Naopak, zákon potvrzujeme.+

Poznámky

Nebo „že jsi spravedlivý“.
Nebo „nikdo spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „žádné tělo“.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „teď byla zjevena Boží spravedlnost“.
Nebo „je Boží spravedlnost zjevena pro všechny“.
Nebo „spravedlivé“.
Nebo „snášenlivě“.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „spravedlivé“.