Římanům 6:1–23

  • Nový život prostřednictvím křtu v Krista (1–11)

  • Nedovolte, aby hřích kraloval ve vašem těle (12–14)

  • Z otroků hříchu otroky Boha (15–23)

    • Mzda, kterou dává hřích, je smrt, dar od Boha je život (23)

6  Co tedy řekneme? Máme dál hřešit, aby se rozhojnila nezasloužená laskavost?  Rozhodně ne! Jak bychom mohli dál žít v hříchu, když jsme vzhledem k němu zemřeli?*+  Copak nevíte, že my všichni, kdo jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše,+ jsme byli pokřtěni v jeho smrt?+  Křtem v jeho smrt jsme byli pohřbeni s ním,+ abychom i my vkročili do nového života,+ stejně jako byl Kristus Otcovou slavnou mocí vzkříšen z mrtvých.  Pokud jsme s ním sjednoceni, když umíráme stejnou smrtí jako on,+ budeme s ním sjednoceni, až budeme vzkříšeni stejně jako on.+  Vždyť víme, že naše stará osobnost byla přibita na kůl spolu s ním,+ aby nad námi naše hříšné tělo ztratilo svou moc+ a my jsme už nebyli otroky hříchu.+  Kdo totiž zemřel, je zproštěn hříchu.*  A pokud jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním budeme také žít.  Víme, že Kristus, který byl vzkříšen z mrtvých,+ už neumírá.+ Smrt už nad ním nepanuje. 10  Když zemřel, svou smrtí jednou provždy odstranil hřích.*+ A teď žije a žije pro Boha. 11  Stejně tak se i vy považujte za mrtvé vzhledem k hříchu, ale za živé vzhledem k Bohu jako následovníci Krista Ježíše.+ 12  Nedovolte proto, aby hřích kraloval ve vašem smrtelném těle,+ a neřiďte se touhami těla. 13  Ani své tělo nevydávejte hříchu jako nástroj* zla, ale vydávejte se Bohu jako ti, kdo byli mrtví a ožili, a své tělo vydávejte Bohu jako nástroj* dobra.*+ 14  Hřích totiž nad vámi nesmí panovat, protože nejste pod Zákonem,+ ale pod nezaslouženou laskavostí.+ 15  Co z toho vyplývá? Máme hřešit, protože nejsme pod Zákonem, ale pod nezaslouženou laskavostí?+ Rozhodně ne! 16  Nevíte, že když ze sebe děláte něčí otroky tím, že ho posloucháte, jste jeho otroky?+ Buď jste otroky hříchu+ a to vede ke smrti,+ nebo jste otroky poslušnosti a to vede ke správnému jednání.* 17  Ale díky Bohu za to, že i když jste byli otroky hříchu, ze srdce jste poslechli to učení, kterému jste byli předáni. 18  A protože jste byli osvobozeni od hříchu,+ stali jste se otroky toho, co je správné.*+ 19  S ohledem na vaše hříšné sklony* používám slova, kterým lidé rozumí. Stejně jako jste ze svého těla dělali otroka nečistoty a zla a vedlo to ke zlu, dělejte teď ze svého těla otroka toho, co je správné,* a povede to ke svatosti.+ 20  Když jste totiž byli otroky hříchu, nemělo nad vámi moc to, co je správné.* 21  K čemu vedly skutky, které jste tehdy dělali? K tomu, za co se teď stydíte a co končí smrtí.+ 22  Ale když jste teď byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Boha, vaše skutky vedou ke svatosti+ a odměnou je věčný život.+ 23  Vždyť mzda, kterou dává hřích, je smrt,+ ale dar, který dává Bůh, je věčný život+ prostřednictvím Krista Ježíše, našeho Pána.+

Poznámky

Nebo „když už nás hřích neovládá“.
Nebo „je osvobozen od hříchu, jsou mu odpuštěny hříchy“.
Dosl. „zemřel hříchu“.
Nebo „spravedlnosti“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „zbraň“.
Dosl. „zbraň“.
Nebo „ke spravedlnosti“.
Nebo „otroky spravedlnosti“.
Dosl. „slabost vašeho těla“.
Nebo „otroka spravedlnosti“.
Nebo „spravedlnost“.