Římanům 5:1–21

  • Smířeni s Bohem prostřednictvím Krista (1–11)

  • Smrt skrze Adama, život skrze Krista (12–21)

    • Hřích a smrt se rozšířily na všechny lidi (12)

    • Jeden správný skutek (18)

5  Vzhledem k tomu, že jsme byli prohlášeni za bezúhonné* díky víře,+ udržujme si pokoj* s Bohem prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista.+  Jeho prostřednictvím jsme také získali svou vírou přístup k nezasloužené laskavosti, kterou teď zažíváme.+ Radujme se* z naděje, že získáme slávu od Boha.  Ale nejen to. Radujme se* i tehdy, když máme těžkosti,+ protože víme, že těžkosti vedou k vytrvalosti,+  vytrvalost k Božímu schválení,+ Boží schválení k naději+  a naděje nevede ke zklamání,+ protože prostřednictvím svatého ducha, kterého jsme dostali, Bůh do našeho srdce vlil svou lásku.+  Vždyť když jsme byli ještě slabí,+ Kristus zemřel ve stanovený čas za bezbožné lidi.  Stěží někdo zemře za toho, kdo jedná správně.* Za dobrého člověka by se snad ještě někdo odvážil zemřít.  Ale Bůh nám dokazuje* svou lásku tím, že za nás Kristus zemřel, když jsme byli ještě hříšníci.+  Tím spíš, když jsme teď byli jeho krví prohlášeni za bezúhonné,*+ budeme jeho prostřednictvím zachráněni před Božím hněvem.+ 10  Pokud jsme totiž byli ještě jako nepřátelé smířeni s Bohem smrtí jeho Syna,+ tím spíš budeme zachráněni jeho životem teď, když jsme smířeni. 11  A nejen to. Také se radujeme ze svého vztahu s Bohem, který máme díky našemu Pánu Ježíši Kristu, jehož prostřednictvím jsme teď tohoto smíření dosáhli.+ 12  Skrze jednoho člověka vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt,+ a tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.+ 13  Vždyť hřích byl na světě už před Zákonem, ale když není zákon, nikdo nemůže být z hříchu obviněn.+ 14  Smrt přesto kralovala od Adama až do Mojžíše, a to i nad těmi, kdo se nedopustili takového hříchu jako Adam, který byl podobný tomu, kdo měl přijít.+ 15  Ale s darem to není jako s hříchem. Pokud totiž hřích jednoho člověka přinesl mnoha lidem smrt, tím spíš přinesla mnoha lidem velký užitek* Boží nezasloužená laskavost a jeho dar prostřednictvím nezasloužené laskavosti jednoho člověka, Ježíše Krista.+ 16  S darem to také není jako s tím, k čemu hřích jednoho člověka vedl.+ Po jednom hříchu totiž přišel soud a odsouzení,+ ale po mnoha hříších přišel dar prohlášení za bezúhonné.*+ 17  Pokud následkem hříchu jednoho člověka kralovala smrt,+ tím spíš budou ti, kdo získávají hojnost nezasloužené laskavosti a dar prohlášení za bezúhonné,*+ žít a kralovat+ prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista.+ 18  Jako tedy byli kvůli jednomu hříchu odsouzeni lidé všeho druhu,+ tak jsou lidé všeho druhu+ díky jednomu správnému skutku* prohlašováni za bezúhonné* a získávají život.+ 19  Vždyť jako se neposlušností jednoho člověka stali mnozí hříšníky,+ tak se poslušností jednoho stanou mnozí bezúhonnými.*+ 20  Navíc přišel Zákon, aby se hřích rozhojnil.+ Kde se ale rozhojnil hřích, tam se ještě víc rozhojnila nezasloužená laskavost. 21  Za jakým účelem? Aby tak jako kraloval hřích spolu se smrtí,+ kralovala nezasloužená laskavost prostřednictvím toho, že jsou lidé považováni za bezúhonné,* a tak můžou díky našemu Pánu Ježíši Kristu získat věčný život.+

Poznámky

Nebo možná „máme pokoj“.
Nebo „spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo možná „radujeme se“.
Nebo možná „radujeme se“.
Nebo „za spravedlivého člověka“.
Nebo „doporučuje“.
Nebo „spravedlivé“.
Nebo „tím spíš se pro mnoho lidí rozhojnila“.
Nebo „spravedlivé“.
Nebo „dar spravedlnosti“.
Nebo „spravedlivé“.
Nebo „jednomu skutku ospravedlnění“.
Nebo „spravedlivými“.
Nebo „prostřednictvím spravedlnosti“.