Římanům 7:1–25

  • Osvobození od Zákona (1–6)

  • Zákon ukazuje, co je hřích (7–12)

  • Boj s hříchem (13–25)

7  Copak nevíte, bratři (vždyť mluvím k těm, kdo znají zákon), že Zákon panuje nad člověkem, jen dokud žije?  Například vdaná žena je vázaná zákonem ke svému manželovi, dokud její manžel žije. Pokud ale její manžel zemře, je od zákona svého manžela osvobozená.+  Kdyby se za života svého manžela vdala za jiného muže, byla by označena za cizoložnici.+ Pokud ale její manžel zemře, je od jeho zákona osvobozená, takže když se vdá za jiného muže, necizoloží.+  Tak jste i vy, moji bratři, prostřednictvím Kristova těla zemřeli vzhledem k Zákonu, abyste patřili někomu jinému+ – tomu, kdo byl vzkříšen z mrtvých.+ Můžeme tak nést ovoce k Boží slávě.+  Když jsme totiž žili v souladu s tělem, v našem těle působily hříšné vášně, které probudil Zákon a které nesly ovoce vedoucí ke smrti.+  Ale teď jsme byli od Zákona osvobozeni,+ protože jsme zemřeli vzhledem k tomu, čím jsme byli spoutáni, abychom byli otroky v novém smyslu, prostřednictvím ducha,+ a ne ve starém smyslu, prostřednictvím psaného zákoníku.+  Co tedy řekneme? Je Zákon hříchem? Rozhodně ne! Vždyť kdyby nebyl Zákon, neznal bych hřích.+ Například bych nevěděl, co je to chtivost, kdyby Zákon neříkal: „Nebudeš chtivý.“+  Hřích ale využil příležitost, kterou mu toto přikázání poskytlo, a vyvolal ve mně kdejakou chtivost. Bez Zákona byl totiž hřích mrtvý.+  Kdysi, když ještě nebyl Zákon, jsem byl živý. Ale když přišlo přikázání, hřích ožil a já jsem zemřel.+ 10  Uvědomil jsem si, že přikázání, které mělo vést k životu,+ vede ke smrti. 11  Hřích totiž využil příležitost, kterou mu přikázání poskytlo, svedl mě a jeho prostřednictvím mě zabil. 12  Zákon sám o sobě je tedy svatý a přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.+ 13  Znamená to, že k mé smrti vedlo to, co je dobré? Rozhodně ne! Vedl k ní hřích, který mi prostřednictvím toho, co je dobré, způsobil smrt,+ aby se projevil jako hřích. Tak se prostřednictvím přikázání ukázalo, jak hříšný hřích je.+ 14  Víme, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu.+ 15  Vždyť ani nerozumím tomu, co dělám. Nedělám totiž to, co chci, ale to, co nenávidím. 16  A pokud dělám to, co nechci, uznávám, že Zákon je dobrý. 17  Ale pak už to nedělám já, ale hřích, který je ve mně.+ 18  Vždyť vím, že ve mně, tedy v mém těle, není nic dobrého. Chci totiž dělat to, co je dobré, ale nedokážu to.+ 19  To dobré, co chci, nedělám a dělám to špatné, co nechci. 20  Pokud tedy dělám to, co nechci, už to nedělám já, ale hřích, který je ve mně. 21  Uvědomuji si, že v mém případě platí tento zákon: Když chci dělat to, co je správné, je ve mně to, co je špatné.+ 22  Člověk, kterým jsem uvnitř,+ má potěšení v Božím zákoně, 23  ale ve svém těle vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli+ a vede mě do zajetí zákona hříchu,+ který je v mém těle. 24  Já ubohý člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla, které podléhá smrti? 25  Děkuji Bohu! To on mě vysvobodí prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Pána. Svou myslí jsem tedy otrokem Božího zákona, ale svým tělem zákona hříchu.+

Poznámky