Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Proč si působím bolest?

Proč si působím bolest?

 Co je sebepoškozování?

 Sebepoškozování je nutkavé chování, při kterém si člověk ubližuje, například se řeže ostrými předměty, způsobuje si popáleniny, bije se nebo si dělá modřiny. Tento článek pojednává hlavně o řezání, ale uvedené zásady je možné vztáhnout na všechny formy sebepoškozování.

 Test: Je to správně, nebo špatně?

  1.   Řezné rány si dělají jenom holky.

  2.   Člověk tím porušuje biblický příkaz v 3. Mojžíšově 19:28: „Na těle si neuděláte řezné rány.“

 Odpovědi:

  1.   Špatně. I když se zdá, že tento problém je rozšířenější u holek, ubližují si i kluci.

  2.   Špatně. V 3. Mojžíšově 19:28 se mluví o starověkém pohanském rituálu, ne o sebepoškozování, kterým se zabývá tento článek. Přesto není pochyb o tom, že náš milující Stvořitel nechce, abychom si ubližovali. (1. Korinťanům 6:12; 2. Korinťanům 7:1; 1. Jana 4:8)

 Proč to někteří dělají?

 Co myslíš, který výrok je správný?

 Lidé si dělají řezné rány...

  1.   protože se snaží zbavit citové bolesti.

  2.   protože se chtějí zabít.

 Správná odpověď: A. Většina těch, kdo se řežou, nechce zemřít. Chtějí jenom ukončit citovou trýzeň.

 Všimni si, co k tomu řekli někteří mladí.

 Celia: „Vždycky se mi potom ulevilo.“

 Tamara: „Byl to jakýsi únik. Fyzická bolest byla snesitelnější než citová.“

 Carrie: „Nesnášela jsem svoje depresivní stavy. Když jsem se pořezala, přestala jsem se soustředit na svůj smutek a vnímala jenom fyzickou bolest.“

 Jerrine: „Vždycky když jsem se pořezala, odpoutala jsem se od reality a představovala si, že mě nic netrápí. Byla to vítaná změna.“

 Jak s tím můžeš přestat?

 Velkou pomocí můžou být modlitby k Jehovovi. Bible říká: „Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“ (1. Petra 5:7, Bible21)

 Vyzkoušej: Ze začátku se můžeš modlit krátce, řekni třeba jenom: „Jehovo, pomoz mi.“ S „[Bohem] veškeré útěchy“ se časem naučíš mluvit o svých pocitech otevřeně. (2. Korinťanům 1:3, 4)

 Modlitba není nějaká psychická berlička. Je to opravdový rozhovor s nebeským Otcem, který slibuje: „Skutečně ti pomohu. Skutečně tě budu pevně držet svou pravicí spravedlnosti.“ (Izajáš 41:10)

 Mnoha mladým lidem, kteří bojovali se sebepoškozováním, taky pomohlo to, že se svěřili rodičům nebo jinému dospělému, kterému důvěřují. Zamysli se nad tím, co řekli tři z nich.

 Otázky k zamyšlení

  • Až budeš připravená říct si o pomoc, komu by ses mohla svěřit?

  • Co o svém problému můžeš říct Jehovovi, když se k němu modlíš?

  • Napadly by tě dva způsoby, kromě sebepoškozování, jak se můžeš zbavit stresu a úzkosti?