Přísloví 3:1–35

  • Buď moudrý a důvěřuj Jehovovi (1–12)

    • „Cti Jehovu svými cennými věcmi“ (9)

  • Moudrost vede ke štěstí (13–18)

  • Moudrost chrání (19–26)

  • Jak se chovat k druhým (27–35)

    • Pokud je to v tvých silách, konej dobro (27)

3  Můj synu, nezapomínej na mé rady*a ať tvé srdce zachovává má přikázání.   Přidají ti totiž mnoho dnů a let životaa přinesou ti pokoj.+   Ať tě neopouští láska* a věrnost.*+ Uvaž si je kolem krku,napiš si je na tabulku svého srdce.+   Potom v očích Boha i lidí+ najdeš přízeňa získáš pověst člověka s pochopením.   Důvěřuj Jehovovi+ celým svým srdcema nespoléhej se na* svůj úsudek.*+   Všímej si ho na všech svých cestách,+a on sám tvé stezky urovná.+   Nepovažuj sám sebe za moudrého.+ Boj se Jehovy a odvrať se od špatného.   Přinese to uzdravení tvému tělu*a osvěžení tvým kostem.   Cti Jehovu svými cennými věcmi,+prvními plody z celé své úrody.*+ 10  Pak budou tvé sýpky plné obilí+a tvé lisy budou přetékat mladým vínem. 11  Můj synu, neodmítej ukázňování od Jehovy+a neoškliv si jeho kárání,+ 12  protože koho Jehova miluje, toho kárá,+stejně jako otec kárá syna, kterého má rád.+ 13  Šťastný je člověk, který nachází moudrost,+a člověk, který získává dobrý úsudek. 14  Vždyť získat moudrost je lepší než získat stříbroa vlastnit ji* je lepší než vlastnit zlato.+ 15  Je cennější než korály,*nic, po čem toužíš, se jí nevyrovná. 16  V pravici má dlouhý život,v levici má bohatství a slávu. 17  Její cesty jsou příjemné,všechny její stezky vedou k pokoji.+ 18  Je stromem života pro ty, kdo ji uchopí,a ti, kdo se jí drží, jsou považováni za šťastné.+ 19  Moudrostí Jehova založil zemi,+dobrým úsudkem* upevnil nebesa.+ 20  Jeho poznáním se rozevřely vodní hlubinya z oblaků padala rosa.+ 21  Můj synu, nespouštěj je* z očí,střež moudrost a schopnost přemýšlet. 22  Přinesou ti života budou ozdobou na tvém krku. 23  Potom půjdeš svou cestou bezpečněa tvá noha nikdy neklopýtne.*+ 24  Až si lehneš, nebudeš mít strach,+lehneš si a tvůj spánek bude příjemný.+ 25  Nebudeš se bát náhlého neštěstí+ani bouře, která přichází na ničemy.+ 26  Jehova ti totiž bude oporou,+ochrání tvou nohu před léčkou.+ 27  Neodpírej dobro těm, kdo ho potřebují,*+pokud je v tvých silách* jim pomoct.+ 28  Neříkej bližnímu: „Jdi, vrať se zítra, pak ti to dám“,když mu to můžeš dát hned. 29  Neplánuj nic špatného proti svému bližnímu,+který žije vedle tebe a důvěřuje ti. 30  Nehádej se s nikým bezdůvodně,+když ti neprovedl nic špatného.+ 31  Nezáviď násilníkovi+a nenapodobuj jeho jednání. 32  Jehovovi se totiž hnusí lstivý člověk,+ale důvěrně se přátelí s těmi, kdo jsou čestní.+ 33  Na domě ničemy je Jehovovo prokletí,+ale místu, kde bydlí dobří* lidé, žehná.+ 34  Posměvačům se posmívá,+ale mírným* projevuje přízeň.+ 35  Moudří zdědí slávu,ale hlupáci jsou hrdí na to, co přináší hanbu.+

Poznámky

Nebo „zákon“.
Nebo „věrná láska“.
Nebo „pravda“.
Nebo „porozumění“.
Dosl. „neopírej se o“.
Dosl. „pupku“.
Nebo „tím nejlepším ze všeho, co získáš“.
Nebo „mít ji jako zisk“.
Nebo „rozlišovací schopností“.
Zjevně jde o Boží vlastnosti uvedené v předchozích verších.
Nebo „na nic nenarazí“.
Nebo „v moci tvé ruky“.
Nebo „kterým patří“.
Nebo „spravedliví“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „pokorným“.