Přísloví 18:1–24

  • Stranit se druhých je sobecké a nemoudré (1)

  • „Jehovovo jméno je pevná věž“ (10)

  • Majetek je jen zdánlivou ochranou (11)

  • Je moudré vyslechnout si obě strany (17)

  • Přítel, který přilne víc než bratr (24)

18  Tomu, kdo se straní druhých, jde o jeho sobecké touhy. Zavrhuje* veškerou moudrost.   Hlupák nechce ničemu rozumět,chce jen říct, co má na srdci.+   Kam vstoupí ničema, tam vstoupí i pohrdánía s hanbou přijde i potupa.+   Slova z úst člověka jsou hluboké vody.+ Pramen moudrosti je zurčící potok.   Není správné nadržovat špatnému člověku+ani upřít dobrému* člověku spravedlnost.+   Slova hlupáka vedou k hádkám+a jeho ústa si říkají o rány.+   Ústa hlupáka jsou jeho zkázou+a jeho rty jsou pro něj* léčkou.   Slova pomlouvače jsou jako lahůdky,*+sklouznou rovnou do žaludku.+   Kdo je při práci líný,je bratrem toho, kdo působí zkázu.+ 10  Jehovovo jméno je pevná věž.+ Dobrý* člověk do ní utíká a je v bezpečí.*+ 11  Majetek boháče je jeho opevněným městem,v jeho představách je jako hradba.+ 12  Před pádem se srdce člověka povyšuje+a slávu předchází pokora.+ 13  Pokud někdo odpovídá dřív, než si vyslechne skutečnosti,je to hloupé a ponižující.+ 14  Člověk silného ducha dokáže snášet nemoc,+ale kdo může unést to, když je jeho duch zdrcený?*+ 15  Srdce rozumného člověka získává poznání+a ucho moudrých po poznání pátrá. 16  Dar člověku otevírá dveře,+dovede ho k významným lidem. 17  Kdo ve sporu mluví jako první, budí dojem, že má pravdu.+ Pak ale přijde druhá strana a začne mu klást otázky.*+ 18  Házení losu ukončuje spory+a rozsuzuje* mocné protivníky. 19  Ukřivděný bratr je nepřístupnější než opevněné město+a některé spory jsou jako závory na pevnosti.+ 20  Plody svých úst si člověk naplní žaludek,+nasytí se úrodou svých rtů. 21  Smrt i život jsou v moci jazyka,+ti, kdo ho rádi používají, budou jíst jeho plody.+ 22  Kdo našel dobrou manželku, našel poklad+a získal Jehovovu přízeň.*+ 23  Chudý člověk úpěnlivě prosí,ale boháč odpovídá drsně. 24  Někteří přátelé jsou připravení se navzájem zničit,+ale je přítel, který přilne víc než bratr.+

Poznámky

Nebo „pohrdá“.
Nebo „spravedlivému“.
Nebo „pro jeho život“.
Nebo „jako to, co se lačně polyká“.
Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „je pozvednut“, tj. z dosahu nebezpečí.
Nebo „unést naprostou beznaděj“.
Nebo „prozkoumá ho“.
Dosl. „odděluje“.
Nebo „dobrou vůli“.