Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Mám se dát pokřtít? – 1. část: Co křest znamená

 Každý rok se dává pokřtít spousta mladých lidí, kteří vyrůstají v rodinách svědků Jehovových. Přemýšlíš o křtu i ty? Jestli ano, nejdřív musíš dobře rozumět tomu, co to vlastně znamená zasvětit se Bohu a dát se pokřtít.

 Co to je křest?

 Křest, o kterém se mluví v Bibli, není jenom pokropení vodou, ale jde o úplné ponoření do vody, které symbolizuje něco hodně důležitého.

  •   Když se při křtu ponoříš pod vodu, dáváš tím veřejně najevo, že už nebudeš dělat jenom to, co chceš ty.

  •   Vynořením z vody ukazuješ, že začínáš nový život, ve kterém budeš dělat to, co chce Bůh.

 Křtem dáváš přede všemi najevo, že uznáváš Jehovovo právo rozhodovat o tom, co je správné a co špatné. Taky tím oficiálně ukazuješ, že jsi Jehovovi slíbil, že budeš chtít vždycky dělat to, co si přeje.

 K zamyšlení: Proč by ses měl chtít veřejně zavázat k tomu, že budeš celý život poslouchat Jehovu? Podívej se do 1. Jana 4:19 a Zjevení 4:11.

 Co to je zasvěcení?

 Než se dáš pokřtít, měl by ses soukromě zasvětit Jehovovi. Jak?

 Pomodlíš se k němu a slíbíš mu, že mu budeš navždy sloužit a dělat to, co chce, bez ohledu na to, co tě v životě potká a jak se budou rozhodovat ostatní.

 Křtem přede všemi ukážeš, že ses Jehovovi soukromě zasvětil. Řekneš tím, že ses rozhodl odteď patřit Jehovovi. (Matouš 16:24)

 K zamyšlení: Proč bude tvůj život lepší, když budeš patřit Jehovovi? Podívej se do Izajáše 48:17, 18 a Hebrejcům 11:6.

 Proč je křest důležitý?

 Ježíš řekl, že všichni jeho učedníci se musí dát pokřtít. (Matouš 28:19, 20) Křest je tedy pro křesťany povinný. Bible dokonce říká, že je nezbytný pro záchranu. (1. Petra 3:21)

 Ke křtu by tě ale mělo motivovat to, že máš rád Jehovu a vážíš si svého vztahu s ním. Měl bys to cítit stejně jako žalmista, který napsal: „Čím Jehovovi oplatím všechno dobré, co pro mě udělal? ... Budu vzývat Jehovovo jméno. To, co jsem Jehovovi slavnostně slíbil, splním.“ (Žalm 116:12–14)

 K zamyšlení: Co pro tebe Jehova udělal a jak mu to můžeš oplatit? Podívej se do 5. Mojžíšovy 10:12, 13 a Římanům 12:1.