Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Je orální sex opravdu sex?

 Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí asi polovina dotázaných ve věku od 15 do 19 let už někdy měla orální sex. „Když si s dospívajícími povídáte o orálním sexu, řeknou vám, že o nic nejde,“ konstatuje Sharlene Azamová, autorka knihy Oral Sex Is the New Goodnight Kiss. „Vlastně ho ani nepovažují za sex.“

 Co si myslíš ty?

 Odpověz na následující otázky „ano“ nebo „ne“.

 1.   Může holka po orálním sexu otěhotnět?

  1.   Ano

  2.   Ne

 2.   Nese s sebou orální sex nějaká zdravotní rizika?

  1.   Ano

  2.   Ne

 3.   Je orální sex opravdu sex?

  1.   Ano

  2.   Ne

 Jaká jsou fakta?

 Porovnej svoje odpovědi s těmi, co jsou níž.

 1.   Může holka po orálním sexu otěhotnět?

   Odpověď: Ne. Právě to je jeden z důvodů, proč se hodně lidí mylně domnívá, že orální sex je neškodný.

 2.   Nese s sebou orální sex nějaká zdravotní rizika?

   Odpověď: Ano. Při orálním sexu se člověk může nakazit hepatitidou typu A nebo B, genitálními bradavicemi, kapavkou, oparem, HIV a syfilidou.

 3.   Je orální sex opravdu sex?

   Odpověď: Ano. Když člověk nějakým způsobem dráždí pohlavní orgány druhé osoby – ať už jde o pohlavní styk, orální sex, anální sex nebo dráždění rukou – vždycky je to sex.

 Proč na tom záleží?

 Zamysli se nad několika biblickými verši, které se orálního sexu týkají.

 Bible říká: „Boží vůle je toto: ... Vyhýbejte se smilstvu.“ (1. Tesaloničanům 4:3, Bible21)

 Původní slovo přeložené jako „smilstvo“ se vztahuje na všechny formy intimního chování mimo manželství, to znamená pohlavní styk, orální sex, anální sex a dráždění pohlavních orgánů druhé osoby. Člověk, který se dopouští smilstva neboli sexuální nemravnosti, může sklidit nepříjemné následky. Tím nejhorším je to, že poškodí své přátelství s Bohem. (1. Petra 3:12)

 Bible říká: „Kdo smilní, hřeší proti svému vlastnímu tělu.“ (1. Korinťanům 6:18)

 Orální sex může mít nepříjemné fyzické a duchovní následky. Svou daň si může vybrat i na emocích. „Pocity lítosti, bezbrannosti a toho, že byl člověk jenom využit, se nemusí dostavit jenom po normálním pohlavním styku,“ píše se v knize Talking Sex With Your Kids. „Když má někdo s někým pohlavní styk a přitom by neměl, může se v něm vzedmout vlna negativních pocitů. A tyto pocity může zažívat po jakémkoli druhu sexu. Sex jako sex.“

 Bible říká: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu.“ (Izajáš 48:17)

 Věříš, že Boží zákony týkající se sexu jsou pro tebe opravdu užitečné? Nebo máš spíš pocit, že tě omezují? Při odpovídání na tuto otázku ti pomůže, když si představíš rušnou silnici, na které jsou značky omezující rychlost, semafory a stopky. Co si o nich myslíš? Řekneš si, že tě omezují, anebo že tě chrání? Co by se stalo, kdybyste je ty a ostatní řidiči ignorovali?

Dopravní předpisy tě sice omezují, ale zároveň tě chrání. Stejné je to s Božími zákony

 Podobné je to s morálními zásadami, které nám dal Bůh. Pokud je budeš ignorovat, pak budeš muset sklízet to, co zaseješ. (Galaťanům 6:7) „Čím víc opouštíš své zásady a mravní hodnoty a děláš věci, ze kterých nemáš dobrý pocit, tím menší sebeúctu budeš mít,“ říká kniha Sex Smart. Naproti tomu když se budeš zásadami od Boha řídit, ukážeš, že jsi opravdu charakterní člověk. A co víc, budeš mít čisté svědomí. (1. Petra 3:16)