1. Timoteovi 4:1–16

  • Varování před démonskými naukami (1–5)

  • Jak být dobrým Kristovým služebníkem (6–10)

    • Rozdíl mezi tělesným cvičením a oddaností Bohu (8)

  • Dávej pozor na své vyučování (11–16)

4  Inspirované prohlášení* jasně říká, že v budoucnu někteří odpadnou od víry, protože se budou zabývat podvodnými inspirovanými výroky*+ a démonskými naukami.  Budou svedeni pokrytectvím lhářů,+ kteří mají necitlivé svědomí, jakoby spálené rozžhaveným železem.*  Tito lidé zakazují manželství+ a nařizují druhým vyhýbat se jídlům,+ která Bůh stvořil proto, aby je s díky jedli+ ti, kdo mají víru+ a přesně znají pravdu.  Všechno, co Bůh stvořil, je totiž dobré+ a nic se nemá zavrhovat,+ pokud je to přijímáno s díky,  protože je to posvěcené Božím slovem a modlitbou.  Když budeš bratrům dávat tyto rady, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, syceným slovy víry a správného učení, kterého ses vždy věrně držel.+  Odmítej lživé a bezbožné historky,+ jaké vypráví staré ženy. Spíš se cvič v oddanosti Bohu.  Tělesné cvičení je totiž užitečné jen k něčemu, ale oddanost Bohu je užitečná ke všemu, protože je příslibem dobrých věcí pro život dnes i v budoucnosti.+  Tato slova jsou spolehlivá a zaslouží si, abychom jim plně důvěřovali. 10  A tak tvrdě pracujeme a namáháme se,+ protože jsme svou naději vložili v živého Boha, který je Zachráncem+ lidí všeho druhu,+ hlavně těch věrných. 11  To přikazuj a vyučuj. 12  Ať se na tebe nikdo nedívá svrchu proto, že jsi mladý. Buď ale pro věrné příkladem v mluvení, v chování, v lásce, ve víře a v cudnosti.* 13  Než přijdu, věnuj se předčítání,*+ vybízení* a vyučování. 14  Nezanedbávej svůj dar, který jsi dostal na základě proroctví, když na tebe rada starších položila ruce.+ 15  Přemýšlej* o těch věcech a zaber se do nich, aby všichni viděli tvůj pokrok. 16  Dávej pozor na sebe a na své vyučování.+ Vytrvávej v tom všem, protože když to budeš dělat, zachráníš sebe i ty, kdo ti naslouchají.+

Poznámky

Dosl. „duch“.
Dosl. „podvodnými duchy“.
Nebo „označené cejchovadlem“.
Nebo „čistotě“.
Nebo „veřejnému čtení“.
Nebo „povzbuzování“.
Nebo „rozjímej“.