Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Co je dobré vědět o alkoholu?

Co je dobré vědět o alkoholu?

 Bible nezakazuje pití alkoholu, když je to v rozumné míře a v souladu se zákonem. Zakazuje ale opilství. (Žalm 104:15; 1. Korinťanům 6:10)

 Jenže co když tě někdo nutí pít alkohol v situaci, kdy ti to zákony nebo rodiče nedovolují?

 Co se může stát, když se napiješ

 Někteří tvoji spolužáci si možná myslí, že bez pití si neužijí žádnou zábavu. Co se ale může stát, když si taky dáš?

  •  Problémy se zákonem. Záleží na tom, v jaké zemi žiješ. Když nelegálně piješ alkohol, můžeš dostat pokutu, být obviněn z trestného činu, přijít o řidičský průkaz, být potrestán veřejně prospěšnými pracemi, nebo dokonce skončit ve vězení. (Římanům 13:3)

  •  Poškozená pověst. Alkohol odbourává zábrany. Pod jeho vlivem můžeš říct nebo udělat něco, čeho budeš později litovat. (Přísloví 23:31–33) A v době sociálních sítí to může ovlivnit tvoji pověst napořád.

  •  Snížená schopnost obrany. Kvůli alkoholu se můžeš stát snazší obětí fyzického nebo sexuálního útoku. Taky se můžeš nechat snadno ovlivnit druhými, takže uděláš další riskantní nebo nelegální věc.

  •  Závislost. Některé výzkumy ukazují, že čím dřív začneš s pitím alkoholu, tím větší je pravděpodobnost, že na něm budeš závislý. Když člověk pije kvůli tomu, aby zvládal stres, osamělost nebo nudu, vzniká začarovaný kruh, ze kterého je čím dál těžší se dostat.

  •  Smrt. V průměru víc než jedna ze čtyř smrtelných nehod v Evropě je způsobená řízením pod vlivem alkoholu. V Evropě taky alkohol může za víc než jedno ze čtyř úmrtí mladých mužů (15–29 let) a za jedno z deseti úmrtí mladých žen. A i v případě, že ty sám jsi alkohol nepil, hodně riskuješ, když se necháš svézt někým, kdo pil.

 Rozhodni se

 Nebezpečným a závažným důsledkům nemírného pití se můžeš vyhnout, když se dopředu rozhodneš, co uděláš.

 Biblická zásada: „Chytrý vidí nebezpečí a skryje se.“ (Přísloví 22:3, Slovo na cestu) Je nemoudré pít předtím, než sedneš za volant nebo budeš dělat cokoli jiného, co vyžaduje plné soustředění.

 Rozhodnutí: „Alkohol budu pít jedině tehdy, když to bude dovolovat zákon a když na to budou vhodné okolnosti.“

 Biblická zásada: „Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte.“ (Římanům 6:16, Bible21) Když piješ alkohol jenom proto, že to dělají lidé okolo tebe, vlastně jim dovoluješ, aby tě ovládali. A když piješ, abys zahnal nudu nebo zmírnil stres, nenaučíš se svoje problémy řešit.

 Rozhodnutí: „Nedovolím, aby mě druzí donutili pít.“

 Biblická zásada: „Nepatři k těm, kdo se opíjejí.“ (Přísloví 23:20, Bible21) Lidé, se kterými trávíš čas, můžou oslabit tvoje rozhodnutí. Když se stýkáš s těmi, kdo nepijí alkohol s mírou, zbytečně riskuješ.

 Rozhodnutí: „Nebudu se přátelit s lidmi, kteří to s pitím přehánějí.“