Přejít k článku

Jak se mám zbavit závislosti na pornografii?

Jak se mám zbavit závislosti na pornografii?

Co s tím můžeš dělat

 Uvědom si, čím pornografie ve skutečnosti je. Není to nic jiného než pokus snížit to, čemu Bůh dal důstojné místo. Když na pornografii budeš pohlížet z tohoto hlediska, pomůže ti to nenávidět, co je špatné. (Žalm 97:10)

 Přemýšlej o následcích. Pornografie degraduje nejen ty, kdo v ní vystupují, ale i ty, kdo se na ni dívají. Ne nadarmo tedy Bible říká: „Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt.“ (Přísloví 22:3)

 Rozhodni se, co uděláš. „Dal jsem slavnostní slib, že se na žádnou dívku nebudu dívat žádostivě,“ řekl věrný Boží služebník Job. (Job 31:1, Today’s English Version) K slavnostním slibům, které si můžeš dát ty, patří například:

  •  Nebudu používat internet, když jsem o samotě.

  •  Okamžitě zavřu jakékoli vyskakovací okno nebo stránku, které obsahují něco nevhodného.

  •  Pokud se k pornografii vrátím, svěřím se nějakému dospělému příteli.

Čím víc se na pornografii díváš, tím víc tě tento návyk svazuje a o to těžší pak je zbavit se ho

 Modli se. Žalmista Jehovu Boha prosil: „Dej, aby mé oči přešly a neviděly, co je bezcenné.“ (Žalm 119:37) Bůh si přeje, abys svůj návyk překonal. Když se k němu budeš modlit, může ti dát sílu dělat to, co je správné. (Filipanům 4:13)

 Promluv si s někým. Když si najdeš někoho, komu se můžeš svěřit, může ti to hodně pomoct závislost na pornografii překonat. (Přísloví 17:17)

 Pamatuj si: Pokaždé, když pokušení odoláš, dosáhneš významného vítězství. Řekni o něm Jehovovi Bohu a poděkuj mu za to, že ti dal sílu. Pokud se pornografii vyhýbáš, rozradostňuješ tím jeho srdce. (Přísloví 27:11)