Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Je homosexualita špatná?

 „Když jsem vyrůstal, jedna z nejtěžších věcí, které jsem řešil, bylo to, že mě přitahovali kluci. Myslel jsem si, že to po čase přejde, ale bojuju s tím doteď.“ (David, 23)

 David je křesťan a chce dělat to, co se líbí Bohu. Je to ale možné, když ho přitahují lidi stejného pohlaví? Jak se na homosexualitu ve skutečnosti dívá Bůh?

 Co říká Bible?

 Postoje k homosexualitě se můžou v různých kulturách a taky v různých obdobích lišit. Křesťané se ale neřídí populárními názory ani nejsou „unášeni sem a tam každým větrem učení“. (Efezanům 4:14) Svůj postoj k homosexualitě (a vlastně i k čemukoli jinému) zakládají na zásadách z Bible.

 To, co Bible říká o homosexualitě, je naprosto jasné. Píše se v ní:

  •  „Nelehneš si s mužem stejně, jako leháš s ženou.“ (3. Mojžíšova 18:22)

  •  „Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí... Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený.“ (Římanům 1:24, 26, Český ekumenický překlad)

  •  „Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“ (1. Korinťanům 6:9, 10, Český studijní překlad)

 Skutečností je, že Bohem stanovené zásady se vztahují na všechny lidi, ať už mají heterosexuální, nebo homosexuální touhy. Pokud jde o sklony k chování, které se Bohu nelíbí, musí každý člověk projevovat sebeovládání. (Kolosanům 3:5)

 Znamená to, že...?

 Znamená to, že nás Bible vybízí, abychom homosexuály nenáviděli?

 Ne. Bible nepodporuje nenávist k žádnému člověku – ať je jakékoli orientace. Naopak říká: „Usilujte o pokoj se všemi lidmi“, bez ohledu na jejich životní styl. (Hebrejcům 12:14) Takže není správné homosexuály šikanovat, dopouštět se vůči nim trestných činů z nenávisti nebo s nimi jinak špatně zacházet.

 Znamená to, že by křesťané měli protestovat proti zákonům, které povolují sňatky homosexuálů?

 Bible říká, že podle Boha má být manželství svazkem jednoho muže a jedné ženy. (Matouš 19:4–6) To, jestli jsou v nějaké zemi povolené sňatky homosexuálů, není morální záležitost, ale politická. V Bibli se píše, že křesťané mají být politicky neutrální. (Jan 18:36) Proto proti zákonům, které se týkají sňatků homosexuálů a jejich práv, ani neprotestují, ani je neobhajují.

 Ale co když...?

 Ale co když někdo momentálně žije jako homosexuál? Je možné se změnit?

 Ano. Změnili se i někteří lidé v prvním století. Hned potom, co Bible říká, že lidé praktikující homosexualitu nezdědí Boží království, se v ní píše: „Někteří z vás takoví byli.“ (1. Korinťanům 6:11)

 Znamená to, že ti, kdo přestali žít jako homosexuálové, už neměli žádné homosexuální sklony? Ne. Bible vybízí: „Oblékněte si novou osobnost, která se obnovuje přesným poznáním.“ (Kolosanům 3:10) Z toho je vidět, že změna osobnosti je neustálý proces.

 Ale co když se chce někdo držet Božích zásad, a přitom má pořád sklony k homosexualitě?

 Stejně jako u jakýchkoli jiných sklonů i v tomhle případě se člověk může rozhodnout, že svoje sklony nebude přiživovat a chovat se podle nich. Co mu v tom pomůže? Bible říká: „Choďte stále duchem a neprovedete vůbec žádnou tělesnou touhu.“ (Galaťanům 5:16)

 Všimni si, že ten verš neříká, že člověk nebude mít žádnou tělesnou touhu. Může ale získat sílu svým touhám vzdorovat, když bude pravidelně studovat Bibli a modlit se.

 To si ověřil i David, o kterém jsme mluvili na začátku. Hodně mu pomohlo, že o tom, s čím bojuje, řekl svým křesťanským rodičům. Vypráví: „Spadl mi tím ze srdce obrovský kámen. Kdybych se jim svěřil dřív, nejspíš bych si dospívání dost ulehčil.“

 Když se řídíme Jehovovými zásadami, jsme ve výsledku šťastnější. Ti, kdo se jich drží, jsou přesvědčení, že Jehovova přikázání „jsou přímá, rozradostňují srdce“ a že „v jejich dodržování je velká odměna“. (Žalm 19:8, 11)