Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Proč mám mít se sourozenci dobré vztahy?

 Největší přátelé i nepřátelé

 O sourozencích by se dalo říct, že to jsou tvoji největší přátelé, a zároveň nepřátelé. Proč? Protože je máš rád a oni mají rádi tebe, ale někdy to mezi vámi dost skřípe. Osmnáctiletá Helena říká: „Mladší brácha mi jde na nervy. Přesně ví, co má udělat a kdy to má udělat, aby mě totálně vytočil.“

 Některé konflikty mezi sourozenci se dají vyřešit prostě tak, že si spolu popovídají a domluví se. Například:

 •   Bratři, kteří spolu bydlí v jednom pokoji, se hádají kvůli tomu, že nemají dost soukromí. Jestli je to váš případ, jak se to dá řešit? Oba v nějakém ohledu ustoupíte a domluvíte se, jak to udělat, abyste měli soukromí víc. Myslete při tom na zásadu z Lukáše 6:31.

 •   Sestry si jedna od druhé bez dovolení půjčují oblečení. Jestli je to váš případ, jak se to dá řešit? Proberete to spolu a stanovíte si rozumné hranice. Myslete při tom na zásadu z 2. Timoteovi 2:24.

 Jsou ale i mnohem závažnější konflikty, které můžou dopadnout dost špatně. O některých se píše v Bibli:

 •   Miriam a Áron žárlili na svého bratra Mojžíše a neskončilo to vůbec dobře. Přečti si příběh ve 4. Mojžíšově 12:1–15. Pak se zamysli nad otázkou: Co mi pomůže nežárlit na mého sourozence?

 •   Kain měl vztek na svého bratra Abela a zašlo to tak daleko, že ho zabil. Přečti si příběh v 1. Mojžíšově 4:1–12. Pak se zamysli nad otázkou: Co mi pomůže ovládat vztek, když něco řeším se sourozencem?

 Dva důvody, proč se snažit spolu vycházet

 I když vycházet se sourozenci může být dost náročné, existují nejmíň dva důvody, proč se o to snažit.

 1.    Je to známkou dospělosti. Alex říká: „Dřív stačilo málo a hned jsem se na svoje dvě mladší sestry naštval. Teď jsem mnohem klidnější a trpělivější. Asi by se dalo říct, že jsem dospěl.“

   Bible říká: „Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.“ (Přísloví 14:29, Bible21)

 2.   Je to dobrý trénink do budoucna. Jestli nezvládáš tolerovat chyby svých sourozenců, jak budeš vycházet se svým manželem nebo manželkou, spolupracovníkem, zaměstnavatelem nebo s jinými lidmi, se kterými budeš v kontaktu?

   Realita: To, jak dobré vztahy budeš mít s druhými, závisí na tvojí schopnosti komunikovat a dělat kompromisy. Neexistuje lepší místo, kde se to můžeš naučit, než rodina.

   Bible říká: „Pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem.“ (Římanům 12:18)

 Co by ti mohlo při řešení problémů se sourozenci pomoct? Přečti si „Jak to vidí jiní mladí“ a potom si vyplň související pracovní list „Jak vycházet se sourozenci“.