Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Jak můžu odolat pokušení?

Jak můžu odolat pokušení?

 Apoštol Pavel napsal: „Když si přeji činit, co je správné, je u mne, co je špatné.“ (Římanům 7:21) Taky to tak někdy cítíš? Tenhle článek ti může pomoct odolávat pokušení udělat něco nesprávného.

 Co bys měl vědět

 Do pokušení se člověk často dostane vlivem okolí. Bible přímo říká, že „špatná společnost kazí dobré mravy“. (1. Korinťanům 15:33, Český ekumenický překlad) Vlivem spolužáků nebo médií tě můžou začít lákat věci, které nejsou v pořádku, a dokonce bys něco takového mohl začít dělat „jenom proto, že to tak dělá většina“. (2. Mojžíšova 23:2, Slovo na cestu)

 „Když chce být člověk oblíbený a zapadnout mezi ostatní, může začít dělat to, co oni, jenom proto, aby se jim zalíbil.“ (Jeremy)

 K zamyšlení: Proč může být těžší odolávat pokušení, když ti až moc záleží na tom, co si o tobě myslí druzí? (Přísloví 29:25)

 Podtrženo sečteno: Nenech se spolužáky ani kamarády přimět udělat něco, o čem víš, že to není v pořádku.

 Co můžeš dělat

 Udělej si jasno ve svých názorech. Pokud nemáš svoje pevné názory a hodnoty, snadno by ses mohl stát loutkou v rukách druhých. Mnohem lepší je udělat to, co doporučuje Bible: „Všechno prověřujte; dobrého se držte.“ (1. Tesaloničanům 5:21, Bible21) Čím víc máš ve svých názorech jasno, tím je pro tebe snazší si za nimi stát. Jednodušeji odoláš pokušení udělat něco, co by bylo v rozporu s tvými názory.

 K zamyšlení: Proč věříš, že vyhýbat se tomu, co Bůh zakazuje, je dobré pro tebe osobně?

 „Všimla jsem si, že když se postavím za svoje názory, i když se mě druzí snaží zviklat, nakonec si mě váží o to víc.“ (Kimberly)

 Biblická postava, ze které si můžeš vzít příklad: Daniel. Když byl zřejmě ještě teenager, Daniel se „v srdci rozhodl“, že bude poslouchat Boží zákony. (Daniel 1:8)

Pokud nemáš svoje pevné názory a hodnoty, snadno by ses mohl stát loutkou v rukách druhých

 Zjisti svoje slabé stránky. V Bibli se píše o „touhách, které provázejí mládí“, tedy o touhách, které jsou v mládí zvlášť silné. (2. Timoteovi 2:22) Nejsou to jenom ty sexuální. Patří mezi ně taky přání zapadnout mezi ostatní nebo touha řídit si sám svůj život dřív, než je na to člověk připravený.

 K zamyšlení: Bible říká, že každý je pokoušen tím, že je „přitahován a lákán svou vlastní touhou“. (Jakub 1:14) S jakou touhou máš největší problém ty?

 „Upřímně si přiznej, s kterými pokušeními se ti bojuje nejhůř. Najdi si něco o tom, jak je můžeš zvládnout, a napiš si věci, které ti v tom pomůžou. Až se s tím pokušením setkáš příště, budeš na něj připravený.“ (Sylvia)

 Biblická postava, ze které si můžeš vzít příklad: David. Občas podlehl tlaku druhých, nebo dokonce nějaké své špatné touze. Ze svých chyb se ale poučil a snažil se je neopakovat. Prosil Jehovu: „Stvoř ve mně i čisté srdce, Bože, a vlož do mne nového ducha, stálého.“ (Žalm 51:10)

 Buď pánem situace. Bible říká: „Nedej se přemoci zlem.“ (Římanům 12:21) Z toho je vidět, že je na tobě, jestli pokušení podlehneš. Můžeš se rozhodnout, že uděláš to, co je správné.

 K zamyšlení: Jak můžeš udělat dobré rozhodnutí a ze situace, kdy jsi v pokušení udělat něco špatného, vyjít jako vítěz?

 „Vždycky přemýšlím, jak se budu cítit, když pokušení podlehnu. Bude mi dobře? Možná jo, ale jenom chvilku. Jak se ale budu cítit potom? Bude mě to mrzet. Stojí mi to za to? Absolutně ne!“ (Sophia)

 Biblická postava, ze které si můžeš vzít příklad: Pavel. Sice měl špatné sklony, jak sám přiznal, ale nenechal se jimi ovládat. Napsal: „Tluču do svého těla a vedu je jako otroka.“ (1. Korinťanům 9:27)

 Podtrženo sečteno: To, jak se vypořádáš s pokušením, záleží jenom na tobě.

 Pamatuj, že i když tě něco hodně láká, nebude to tak vždycky. „Spousta věcí, kterým jsem na střední škole měla problém odolat, už pro mě není zajímavá,“ říká 20letá Melissa. „Takže jsem klidná, protože časem to tak určitě bude i s věcmi, co mě lákají teď. Až se pak jednou ohlédnu, budu vážně ráda, že jsem jim nepodlehla.“