Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Mám složit slib čistoty?

 Co to je slib čistoty?

 Slib čistoty je ústní nebo písemné prohlášení, ve kterém dává člověk najevo, že se rozhodl pro sexuální abstinenci před svatbou.

 Slib čistoty začal být populární v 90. letech, kdy Jižní baptistická konvence ve Spojených státech spustila program „Pravá láska počká“. Cílem této iniciativy bylo motivovat mladé lidi, aby dokázali odmítnout sex před svatbou, a to díky biblickým hodnotám a vědomí, že se o to samé snaží spousta dalších mladých.

 Krátce potom byl zahájen podobný program, ve kterém všichni, kdo slib složili, dostali stříbrný prstýnek. Ten symbolizoval – a také jim připomínal – že se zavázali nemít sex před svatbou.

 Funguje slib čistoty?

 Odpověď závisí na tom, koho se zeptáte.

  •   Podle Christiny C. Kimové a Roberta Rectora „několik studií ukázalo, že složení slibu čistoty vede k odložení nebo omezení sexuální aktivity dospívajících“.

  •   Podle článku publikovaného Institutem Alana Guttmachera z různých studií vyplývá, že „dospívající, kteří složili slib čistoty, vedou podobný sexuální život jako ti, kdo ho nesložili“.

 Proč jsou výsledky tak protichůdné?

  •   Některé studie porovnávají dospívající, kteří slib čistoty složili, s těmi, kdo ho nesložili a nezastávají v otázce sexu podobné hodnoty.

  •   Jiné studie porovnávají dospívající, kteří slib čistoty složili, s těmi, kdo ho nesložili a v otázce sexu podobné hodnoty zastávají.

 Co ukazují studie druhého uvedeného typu? Dr. Janet Rosenbaumová, specialistka na zdraví dospívajících, říká, že po pěti letech „se ti, kdo slib složili, a ti, kdo ho nesložili, ve svém sexuálním chování vůbec neliší“.

 Lepší řešení

 Programy, které propagují slib čistoty, mají vznešený cíl. Problém ale je, že slib sám o sobě v člověku nevytvoří hodnoty, které potřebuje, aby se ho dokázal držet. Mnoho těch, kteří slíbili, že sex před svatbou mít nebudou, „se s tím vnitřně neztotožňuje,“ říká dr. Rosenbaumová. „Sexuální abstinence musí vycházet z našeho vlastního přesvědčení, ne z toho, že jsme zapojení do nějakého programu.“

 Bible nám neříká, že máme složit nějaký písemný nebo ústní slib, ale říká nám, že máme posilovat své vnitřní přesvědčení. Pomáhá nám, abychom „používáním cvičili svou vnímavost“ a díky tomu „rozlišovali mezi správným a nesprávným“. (Hebrejcům 5:14) Navíc nejde jenom o to, vyhnout se nějaké nemoci nebo nechtěnému těhotenství. Když se rozhodneme nemít sex před svatbou, ctíme tím našeho Stvořitele, který je původcem manželství. (Matouš 5:19; 19:4–6)

 Biblické zásady jsou pro naše dobro. (Izajáš 48:17) Všichni lidé, bez ohledu na svůj věk, můžou mít natolik pevnou vůli, že dokážou poslouchat Boží příkaz „prchejte před smilstvem“ neboli před sexuální nemravností. (1. Korinťanům 6:18) Když si pak někoho vezmou, můžou si intimní život užívat bez obav a výčitek, které jsou tak často důsledkem předmanželského sexu.