Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Proč se nedívat na pornografii?

Proč se nedívat na pornografii?

 Zvládneš to?

 Pokud používáš internet, počítej s tím, že dřív nebo později se setkáš s nějakým druhem pornografie. „Nemusíš ji ani hledat,“ říká 17letá Hayley. „Najde si tě sama.“

 Pornografie může lákat i ty, kdo se rozhodli, že se jí budou vyhýbat. „Řekl jsem si, že musím být pořád ve střehu, ale stejně jsem to nezvládl,“ říká 18letý Greg. „Nikdo nemůže tvrdit, že se mu to nestane.“

 Dnes je k pornografii snazší přístup než kdy dřív. A s příchodem sextování mnozí dospívající vyrábí a distribuují pornografii sami.

 Podtrženo sečteno: Máš to těžší než tvoji rodiče nebo prarodiče, když byli ve tvém věku. Zvládneš pornografii odmítnout? (Žalm 97:10)

 Ano, pokud se pro to rozhodneš. Nejdřív ale musíš mít jasno v tom, že pornografie je špatná. Přečti si o ní několik mýtů a faktů.

 Mýty a fakta

 Mýtus: Pornografie mi neublíží.

 Fakt: Pornografie působí na mysl stejně jako kouření na plíce. Znečišťuje tě. Degraduje sex – něco, co vytvořil Bůh a co má posilovat vztah mezi dvěma lidmi. (1. Mojžíšova 2:24) Pornografie může časem dokonce způsobit, že nerozpoznáš správné od nesprávného. Někteří odborníci například tvrdí, že muži, kteří se pravidelně dívají na pornografii, budou zřejmě lhostejní k násilí na ženách.

  Bible říká, že někteří lidé „nechali za sebou všechen mravní smysl“. (Efezanům 4:19) Jejich svědomí natolik znecitlivělo, že nemají výčitky, když dělají špatné věci.

 Mýtus: Pornografie tě může naučit něco o sexu.

 Fakt: Pornografie tě naučí být chamtivý. Snižuje lidi na úroveň pouhých objektů a vyvolává představu, že existují jenom pro tvoje sobecké potěšení. Není překvapující, co o lidech, kteří mají ve zvyku dívat se na pornografii, uvedla jedna studie. Je pravděpodobnější, že až vstoupí do manželství, budou v sexuálním ohledu nespokojení.

  Bible křesťanům radí, aby odmítali „smilstvo, nečistotu, hříšnou vášeň, zlou žádost a chamtivost“ – věci, které pornografie propaguje. (Kolosanům 3:5, Jeruzalémská bible)

 Mýtus: Ti, kdo odmítají pornografii, jsou v otázce sexu upjatí.

 Fakt: Lidé, kteří odmítají pornografii, považují sex za něco důstojného, za dar od Boha. Má posilovat vztah mezi mužem a ženou, kteří uzavřeli manželství. Ti, kdo mají takový postoj, budou zřejmě v manželství v sexuálním ohledu spokojenější.

  Bible mluví o sexu otevřeně. Manželům například říká: „Raduj se s manželkou svého mládí... Její láska kéž tě stále vzrušuje.“ (Přísloví 5:18, 19)

 Jak odolat

 A co když máš pocit, že tě pornografie tak láká, že se jí neubráníš? Možná ti pomůže pracovní list „Jak odolat pornografii“.

 Jedno je jisté: Pokušení dívat se na pornografii můžeš odolat. A pokud se už na pornografii díváš, můžeš s tím přestat. Jedině tím získáš!

 Uvažuj o Calvinovi, který se začal dívat na pornografii, když mu bylo asi 13. Říká: „Věděl jsem, že je to špatné, ale prostě jsem tomu podlehl. Vždycky jsem se pak cítil hrozně. Nakonec na to přišel můj táta, a abych byl upřímný, dost se mi ulevilo. Dostal jsem pomoc, kterou jsem potřeboval.“

 Calvin se naučil pornografii odolávat. Říká: „To, že jsem se na pornografii začal dívat, byla obrovská chyba, za kterou platím dodnes, protože ty obrazy se mi pořád promítají v hlavě. A občas mě láká přemýšlet o tom, co všechno bych mohl vidět, kdybych se na pornografii zase podíval. Pak ale přemýšlím o tom, jak krásná a čistá budoucnost mě čeká, když budu dělat věci tak, jak chce Jehova.“