Přejít k článku

Co když mě škola vůbec nebaví?

Co když mě škola vůbec nebaví?

Co ti pomůže

 Pozitivní pohled na učení. Zkus se na školu podívat v širších souvislostech. Možná prozatím nechápeš, k čemu ti všechny ty předměty budou. Když ale získáš vědomosti z různých oblastí, budeš líp rozumět věcem kolem sebe. Taky se díky tomu staneš „lidem všeho druhu vším“ a dokážeš se bavit s lidmi z nejrůznějšího prostředí. (1. Korinťanům 9:22) A přinejmenším budeš rozvíjet své rozumové schopnosti, což se ti z dlouhodobého hlediska rozhodně vyplatí.

Zvládnout školu může být stejně obtížné jako prosekat si cestu džunglí – se správnými nástroji se ale dá obojí

 Pozitivní pohled na učitele. Pokud máš pocit, že tvůj učitel je nudný, nezaměřuj se na něho, ale na probíranou látku. Uvědom si, že už stejnou látku pravděpodobně probíral v desítkách, nebo dokonce stovkách jiných tříd. Udržet si nadšení tedy pro něj může být náročné.

 Tip: Dělej si poznámky, uctivě se ptej na doplňující informace a pro daný námět se nadchni. Nadšení je nakažlivé.

 Pozitivní pohled na své schopnosti: Díky škole v sobě možná objevíš skryté vlohy. Pavel napsal Timoteovi: „Připomínám [ti], abys jako oheň rozněcoval Boží dar, který je v tobě.“ (2. Timoteovi 1:6) Timoteus zřejmě dostal nějaký dar svatého ducha. Ale tento „dar“ musel rozvíjet, aby neležel ladem a nepřišel vniveč. Tvoje výsledky ve škole samozřejmě nejsou přímo darem od Boha. Přesto máš určité schopnosti, kterými se odlišuješ od druhých. Škola ti je může pomoct objevit a rozvíjet.