Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Proč nepodlehnout mediálním stereotypům? – 2. část: Pro kluky

Proč nepodlehnout mediálním stereotypům? – 2. část: Pro kluky

 Co jsou mediální stereotypy

 Přečti si uvedené charakteristiky a potom odpověz na otázky.

1. sloupec

2. sloupec

Vzpurný

Zdvořilý

Sobecký

Věrný

Drsný

Empatický

Líný

Pracovitý

Nespolehlivý

Zodpovědný

Neupřímný

Upřímný

 1.   Které z uvedených vlastností odpovídají tomu, jak jsou dospívající kluci vykreslováni v médiích, třeba ve filmech, v seriálech a v reklamách?

 2.   Které vlastnosti odpovídají tomu, jaký bys chtěl být ty?

 Tvoje odpověď na první otázku bude nejspíš vycházet ze sloupce vlevo a odpověď na druhou otázku ze sloupce vpravo. Jestli to tak je, je to dobře. Média totiž často vykreslují kluky způsobem, který neodpovídá tomu, jaký jsi nebo jaký bys měl být. Několik takových stereotypů si teď rozebereme.

 •   Média často vytváří dojem, že muži jsou agresivní a vzpurní. Kniha Why Boys Don’t Talk​—and Why It Matters (Proč kluci nemluví – a proč to není jedno) uvádí, že nejoblíbenějšími filmovými a seriálovými postavami či sportovními osobnostmi jsou „muži, kteří jsou mimořádně fyzicky zdatní a chovají se agresivně. ... Vysílá to signál, že ‚cool‘ je ten, kdo se chová drsně a vzpurně.“

   K zamyšlení: Pomůže ti agresivní jednání k tomu, abys byl lepší kamarád, spolupracovník nebo manžel? Co je ve chvíli, kdy tě někdo provokuje, projevem větší síly – dát svůj vztek najevo, nebo ho ovládnout? Jak by se měl zachovat opravdový muž?

   Bible říká: „Kdo je pomalý k hněvu, je lepší než silný muž, a kdo ovládá svého ducha, než ten, kdo dobývá město.“ (Přísloví 16:32)

  Když ovládáš svoje emoce, jsi silnější než bojovník

 •   Média vytváří dojem, že muži jsou posedlí sexem. Sedmnáctiletý Chris říká: „Ve filmech a seriálech je to tak, že kluci střídají holky jako ponožky.“ Osmnáctiletý Gary to vidí podobně: „Podle médií se život typického kluka točí jenom kolem sexu.“ Z některých filmů má člověk pocit, že jediným cílem kluků je chodit na párty, opíjet se a užívat si s holkama.

   K zamyšlení: Chtěl bys mít takovou pověst? Má se opravdový muž dívat na ženu jako na pouhý sexuální objekt, nebo s ní má jednat s úctou?

   Bible říká: „Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni.“ (1. Tesaloničanům 4:4, 5, Bible21)

 •   Média vytváří dojem, že kluci jsou nezodpovědní. Dospívající kluci jsou v mnoha oblíbených filmech a seriálech vykreslení jako líní a neschopní. Možná i proto jim někteří dospělí moc nedůvěřují. Gary, kterého už jsme citovali, říká: „Když mi bylo šestnáct, bylo pro mě těžké najít si práci, protože firmy v mém okolí chtěly zaměstnávat jenom ženy. Majitelé totiž měli pocit, že dospívající kluci jsou nezodpovědní a nedůvěryhodní.“

   K zamyšlení: Přijde ti to fér? Jak můžeš ukázat, že takový nejsi?

   Bible říká: „Nikdo ať nepohrdá tvým mladým věkem. Pro věřící buď naopak vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.“ (1. Timoteovi 4:12, Jeruzalémská bible)

 Co je dobré vědět

 •   Média na tebe můžou mít velký vliv. Snaží se v tobě například vyvolat dojem, že abys byl oblíbený, musíš přijmout současné módní trendy. Sedmnáctiletý Colin říká: „V reklamách často vidíte kluky v nejnovějším oblečení a kolem nich spoustu holek. Člověk má pak chuť jít do obchodu a hned si ty věci koupit. Párkrát jsem to už udělal.“

   K zamyšlení: Vyjadřuje to, jak se oblékáš, tvoji skutečnou osobnost? Nebo tím jenom napodobuješ druhé? Kdo vlastně vydělává na tom, když utrácíš peníze, abys byl oblečený podle poslední módy?

   Bible říká: „Nenechte se formovat tímto světem.“ (Římanům 12:2, Bible21)

 •   Když se budeš chovat podle mediálních stereotypů, spoustu holek tím spíš odradíš. Zamysli se, co některé holky řekly:

  •  „Vybrala bych si spíš kluka, který si na nic nehraje, než někoho, kdo si nevěří a jenom se předvádí, aby na druhé zapůsobil. Kluci, co něco takového dělají, vypadají dost směšně.“ (Anna)

  •  „Tvůrci reklam se snaží vyvolat dojem, že aby měl kluk úspěch u holek, musí mít určitou image a nejnovější elektroniku. Čím jsou ale holky starší, tím míň pro ně tyhle věci znamenají. Víc si všímají toho, jaké mají kluci vlastnosti a jak se chovají k druhým. Holkám se třeba líbí, když jsou kluci upřímní a spolehliví.“ (Danielle)

  •  „Kluci, co dobře vypadají, jsou často nafoukaní – a s někým takovým se přátelit nechci. Ani ten nejhezčí kluk na světě u mě nemá šanci, když zároveň nebude mít hezké vlastnosti.“ (Diana)

   K zamyšlení: O Samuelovi Bible říká, že když vyrůstal, „byl stále milejší jak ze stanoviska Jehovova, tak z lidského“. (1. Samuelova 2:26) Na jakých vlastnostech bys měl pracovat, abys měl podobnou pověst?

   Bible říká: „Chovejte se jako muži.“ (1. Korinťanům 16:13)

 Co můžeš udělat

 •   Nevěř všemu, co média propagují. Zamysli se nad jedním biblickým veršem: „Všechno ve světě – touha těla a touha očí a okázalé vystavování prostředků, které má někdo k životu – nepochází od Otce, ale pochází ze světa.“ (1. Jana 2:16)

   Přesně na těchto věcech média vydělávají, a proto je prezentují jako něco normálního. Nauč se tedy nevěřit všemu, co média propagují. Za tím, co v médiích vidíš, je totiž často pouze snaha obchodníků získat peníze.

 •   Jdi svou cestou. V Bibli se píše: „Oblékněte si novou osobnost, která se obnovuje přesným poznáním podle obrazu Toho, jenž ji stvořil“ – ne podle obrazu, který vytváří média. (Kolosanům 3:10)

   K tomu ti pomůže, když se zamyslíš nad vlastnostmi, které jsou uvedené na začátku článku a které vyjadřují, jaký bys rád byl. Mohl bys pracovat na tom, abys takové vlastnosti získal nebo se v nich zlepšil?

 •   Najdi si pozitivní vzory. Bible říká: „Kdo chodí s moudrými, zmoudří.“ (Přísloví 13:20) Znáš nějaké muže, kteří se chovají moudře? Může to být někdo z rodiny, třeba tvůj táta nebo strejda. Nebo to může být tvůj starší kamarád. Svědkové Jehovovi mají mnoho takových dobrých vzorů ve svých sborech. O pozitivních vzorech pro mladé lidi se píše i v Bibli – jedním z nich byl třeba Titus. (Titovi 2:6–8)

   Vyzkoušej: V knize Napodobuj jejich víru se dočteš o dalších mužích, kteří můžou být i pro tebe skvělým vzorem. Patří mezi ně Abel, Noe, Abraham, Samuel, Elijáš, Jonáš, Josef a Petr.