Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Jak si můžu s rodiči popovídat o pravidlech, která mi stanovili?

„Pravidla, která platí u nás doma, dávala smysl, když mi bylo 15. Ale teď, když je mi 19, už by mi rodiče mohli dát víc svobody.“ (Sylvia)

Vnímáš to stejně jako Sylvia? Pokud ano, tenhle článek ti pomůže si s rodiči o své situaci popovídat.

 Co bys měl vědět

Než se pustíš s rodiči do rozhovoru o pravidlech, vezmi v úvahu tohle:

  • Život bez pravidel by byl jeden velký chaos. Představ si rušnou silnici. Co kdyby na ní nebyly žádné značky, semafory ani omezení rychlosti? Pravidla silničního provozu pomáhají udržovat určitý řád. Stejnou funkci mají pravidla, která platí u vás doma.

  • Pravidla ukazují, že rodičům na tobě záleží. Kdyby ti nestanovili žádná pravidla, znamenalo by to, že je jim jedno, co se s tebou děje. Co by to ale bylo za rodiče?

VÍŠ, ŽE? Rodiče se taky musí řídit pravidly. Jestli o tom pochybuješ, přečti si 1. Mojžíšovu 2:24; 5. Mojžíšovu 6:6, 7; Efezanům 6:4 a 1. Timoteovi 5:8.

Co když ti ale stejně připadá, že pravidla, která ti rodiče stanovili, jsou moc přísná?

 Co můžeš dělat

Než se pustíš do rozhovoru, zamysli se. Jak jsi na tom s posloucháním pravidel, která platí u vás doma? Jestli to není žádná sláva, pak asi ještě není ten správný čas, abys po rodičích chtěl větší volnost. Místo toho si přečti článek „Jak můžu získat důvěru rodičů?

Pokud s dodržováním pravidel nemáš problém, připrav si, co bys rodičům rád řekl. Když si to promyslíš dopředu, pomůže ti to zjistit, jestli jsou tvoje požadavky rozumné. Potom rodiče popros, aby určili čas a místo, kde se všichni budete cítit příjemně a uvolněně. Když se pak sejdete, nezapomeň na následující zásady:

Mluv s úctou. Bible říká: „Tvrdé slovo vyvolává hněv.“ (Přísloví 15:1, Slovo na cestu) Co z toho vyplývá? Když se budeš s rodiči hádat nebo je obviňovat, že jsou nespravedliví, rozhovor nedopadne dobře.

„Čím větší úctu dávám rodičům najevo, tím větší úctu projevují oni mně. Když respektujeme jeden druhého, je mnohem lehčí se nějak dohodnout.“ (Bianca, 19)

Naslouchej. Bible říká, že „člověk má být rychlý k slyšení, pomalý k mluvení“. (Jakub 1:19) Nezapomínej, že jde o rozhovor s rodiči, neděláš jim přednášku.

„V dospívání si možná myslíme, že toho víme víc než rodiče. Ale nic nemůže být dál od pravdy. Je lepší, když posloucháme, co nám radí.“ (Devan, 20)

Vžij se do role rodičů. Snaž se na věc dívat z jejich pohledu. Řiď se biblickou radou: „Nevyhledávejte každý to, co je ve vašem zájmu, ale každý ať spíš myslí na zájmy ostatních.“ (Filipanům 2:4, Jeruzalémská bible) V tomhle případě mysli na zájmy rodičů.

Co myslíš, který přístup bude efektivnější?

„Dřív jsem se na rodiče díval spíš jako na soupeře než jako na spoluhráče. Teď ale chápu, že se prostě snažili být dobrými rodiči, podobně jako já jsem se snažil být zodpovědným dospělým. Všechno to dělali z lásky ke mně.“ (Joshua, 21)

Nabídni řešení. Dejme tomu, že chceš jít na jednu akci a cesta by ti trvala asi hodinu. Rodiče ti tam ale nedovolí jet. Zjisti, co jim dělá největší starost – je to ta cesta nebo spíš ta akce?

  • Pokud jim dělá starosti cesta, mohli by svůj názor přehodnotit, kdyby tě vzal autem někdo, kdo je dobrý řidič?

  • Pokud jim dělá starosti samotná akce, pomohlo by, kdybys jim řekl, kdo všechno tam bude a kdo bude mít dohled?

Mluv s rodiči uctivě a trpělivě poslouchej, co ti chtějí říct. Dej najevo, že ctíš „svého otce a svou matku“ jak slovy, tak chováním. (Efezanům 6:2, 3) Možná ti nakonec vyhoví. Ale možná taky ne. V každém případě...

Respektuj rozhodnutí rodičů. Tohle je hodně důležitý krok, i když si to dost lidí neuvědomuje. Když to nedopadne podle tvých představ a ty se začneš s rodiči hádat, povede to akorát k tomu, že při příštím rozhovoru bude ještě těžší dosáhnout toho, aby ti vyhověli. Když se jim ale ochotně podřídíš, je pravděpodobnější, že ti časem dají víc volnosti.