Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Co když jsem obětí kyberšikany?

 Co bys měl vědět

 Šikanovat někoho přes internet je jednoduché. „Internet usnadňuje i hodným dětem dělat kruté věci, protože svou oběť nevidí tváří v tvář,“ říká kniha CyberSafe.

 Někteří lidé jsou snadnějším cílem. Můžou to být ti, kdo jsou víc uzavření, nějak se odlišují nebo mají malé sebevědomí.

 Kyberšikana má vážné následky. Ten, kdo je její obětí, může být osamělý a zoufalý, a některé dokonce dožene k sebevraždě.

 Co můžeš dělat

 Nejdřív si polož otázku: „Je to opravdu šikana?“ Někdy lidé řeknou něco, co tě zraní, ale ve skutečnosti to tak nemyslí. Když se to stane, může nám pomoct moudrá biblická rada:

 „Neukvapuj se ve svém duchu, takže by ses urazil, protože urážlivost spočívá v náruči hlupáků.“ (Kazatel 7:9)

 Na druhou stranu, když někdo někoho přes internet úmyslně obtěžuje, ponižuje ho nebo mu vyhrožuje, tak to je šikanování.

 Pokud je to tvůj případ, pamatuj na tohle: Tvoje reakce může situaci zlepšit nebo zhoršit. Vyzkoušej jeden nebo několik následujících návrhů.

 Nevšímej si toho. Bible říká: „Kdo ovládá svůj jazyk, je prozíravý, kdo jedná s klidem a rozvahou, je rozumný.“ (Přísloví 17:27, Slovo na cestu)

 Proč tahle rada funguje? „Hlavním cílem útočníka je, aby svoje oběti vyvedl z rovnováhy,“ píše Nancy Willardová ve své knize Cyberbullying and Cyberthreats. „Když se mu to povede, jeho oběť mu v podstatě dá nad sebou moc.“

 Podtrženo sečteno: Nejlepší reakcí je někdy žádná reakce.

 Odolej pokušení oplácet. Bible říká: „Zlo neoplácejte zlem, urážky urážkami.“ (1. Petra 3:9, Slovo na cestu)

 Proč tahle rada funguje? „Vztek prozrazuje slabost a ta útočníka povzbudí k dalšímu šikanování,“ říká kniha Cyber-Safe Kids, Cyber-Savvy Teens. Když budeš oplácet, může to taky vyvolávat dojem, že neútočí jenom on na tebe, ale i ty na něho.

 Podtrženo sečteno: Nepřilévej olej do ohně.

 Buď iniciativní. Bible říká: „Nedej se přemoci zlem.“ (Římanům 12:21) Můžeš udělat několik věcí, abys šikanování zastavil – a situaci přitom nezhoršil.

 Například:

 •   Zablokuj si člověka, který ti takové zprávy posílá. „Co oči nevidí, to srdce nebolí,“ uvádí kniha Mean Behind the Screen.

 •   Schovej si všechny důkazy, i když to možná nebudeš číst, například útočné esemesky a jiné zprávy, e-maily, příspěvky na blozích nebo sociálních sítích, hlasové zprávy nebo jakoukoli jinou komunikaci.

 •   Řekni útočníkovi, aby přestal. Pošli mu pevnou, ale ne emotivní zprávu jako třeba:

  •  „Neposílej žádné další zprávy.“

  •  „Smaž svůj příspěvek.“

  •  „Jestli s tím nepřestaneš, budu to řešit.“

 •   Posiluj svoje sebevědomí. Soustřeď se na svoje silné stránky spíš než na svoje slabosti. (2. Korinťanům 11:6) Podobně jako u fyzické šikany i u kyberšikany se útočníci zaměřují na ty, kdo vypadají zranitelně.

 •   Řekni to někomu dospělému. Začni u rodičů. Problém taky můžeš ohlásit na webových stránkách, přes které tě útočník kontaktuje, nebo poskytovateli služeb, které útočník využívá. Ve vážných případech bys měl s rodiči problém nahlásit ve škole, na policii, nebo dokonce vyhledat právní pomoc.

 Podtrženo sečteno: Existují kroky, které můžeš podniknout, abys obtěžování zastavil nebo aby ti přinejmenším tolik neubližovalo.