Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Proč bych se měl modlit?

Proč bych se měl modlit?

 Podle jednoho průzkumu se 80 procent dospívajících v Americe modlí, ale jen polovina z nich to dělá denně. Některé proto možná napadne: Je modlitba jenom prostředek k tomu, jak se cítit líp, nebo je to něco víc?

 Co je modlitba?

 Modlitba je skutečný rozhovor se Stvořitelem všech věcí. Jen si to představ! Jehova je na mnohem vyšší úrovni než lidé, a přesto „není daleko od nikoho z nás“. (Skutky 17:27) V Bibli je dokonce úžasné pozvání: „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8)

 Jak se můžeš přiblížit k Bohu?

  •   Pomocí modlitby – v tu chvíli ty mluvíš s Bohem.

  •   Pomocí studia Bible – v tu chvíli Jehova „mluví“ s tebou.

 Taková oboustranná komunikace – modlitba a studium Bible – ti pomůže vytvořit si s Bohem blízké přátelství.

 „Mluvit s Jehovou, tou nejvyšší bytostí, je jeden z největších darů, jaký lidé dostali.“ (Jeremy)

 „Když se Jehovovi svěřuju se svými nejhlubšími pocity, přibližuje mě to k němu.“ (Miranda)

 Naslouchá Bůh modlitbám?

 I když v Boha věříš, a dokonce se k němu modlíš, může být těžké důvěřovat tomu, že ti opravdu naslouchá. Bible ale o Jehovovi říká, že našim modlitbám věnuje pozornost. (Žalm 65:2) Dokonce tě vybízí, abys „na něj [uvrhl] všechnu svou úzkost“. Proč? „Protože o [tebe] pečuje.“ (1. Petra 5:7)

 K zamyšlení: Děláš si pravidelně čas na rozhovor s dobrými přáteli? Stejně to můžeš dělat s Bohem. Pravidelně se k němu modli a používej při tom jeho jméno Jehova. (Žalm 86:5–7; 88:9) Bible tě povzbuzuje, aby ses modlil ustavičně. (1. Tesaloničanům 5:17)

 „Modlitba je rozhovor mezi mnou a mým nebeským Otcem. Svěřuju se mu úplně se vším.“ (Moises)

 „Když s Jehovou mluvím, jdu do hloubky, jako bych mluvila s mamkou nebo s hodně dobrou kamarádkou.“ (Karen)

 O co se můžu modlit?

 Bible říká: „Ve všem dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu modlitbou a úpěnlivou prosbou spolu s díkůvzdáním.“ (Filipanům 4:6)

 Znamená to, že můžeš v modlitbě mluvit o svých problémech? Ano! V Bibli se píše: „Uvrhni své břemeno na Jehovu, a on sám tě podpoří.“ (Žalm 55:22)

 Samozřejmě že bys v modlitbách neměl mluvit jen o tom, co tě trápí. „Nebylo by to moc dobré přátelství, kdybych Jehovu jen prosila o pomoc,“ říká Chantelle. „Myslím, že bych mu měla nejdřív děkovat. A seznam věcí, za které jsem vděčná, by měl být dlouhý.“

 K zamyšlení: Za co jsi Jehovovi vděčný? Napadnou tě tři věci, za které mu dnes můžeš poděkovat?

 „I taková jednoduchá věc, jako je krásná květina, nás může podnítit, abychom Jehovovi poděkovali.“ (Anita)

 „Přemýšlej o něčem, co se ti v přírodě líbí, nebo o biblickém verši, který tě oslovil, a poděkuj za to Jehovovi.“ (Brian)