1. Petra 5:1–14

  • Paste Boží stádo (1–4)

  • Buďte pokorní a bdělí (5–11)

    • Uvrhněte na Boha všechny starosti (7)

    • Ďábel chodí kolem jako řvoucí lev (8)

  • Závěrečná slova (12–14)

5  Jako starší,* svědek Kristových utrpení a podílník na slávě, která má být zjevena,+ proto vybízím starší mezi vámi:  Paste Boží stádo,+ které je ve vaší péči, a služte jako dozorci* ne z donucení, ale ochotně, jak to chce Bůh,+ ne z lásky k nečestnému zisku,+ ale nadšeně,  ne jako byste vládli nad těmi, kdo jsou Božím dědictvím,+ ale tak, že budete pro stádo příkladem.+  A až se objeví hlavní pastýř,+ dostanete nevadnoucí věnec slávy.+  Stejně se vy, mladší muži, podřizujte starším mužům.*+ Ale všichni si vůči sobě navzájem oblečte* pokoru,* protože Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným projevuje nezaslouženou laskavost.+  Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás v pravý čas vyvýšil,+  a uvrhněte na něj všechny své starosti,*+ protože mu na vás záleží.+  Uvažujte střízlivě, bděte!+ Váš nepřítel, Ďábel, chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.+  Postavte se proti němu,+ pevní ve víře. Víte přece, že vaši bratři* na celém světě trpí stejně.+ 10  Ale potom, co budete chvilku trpět, Bůh veškeré nezasloužené laskavosti, který vás prostřednictvím Krista povolal ke své věčné slávě,+ sám dokončí vaše školení. Upevní vás, posílí vás,+ pomůže vám pevně stát. 11  Jemu patří moc navždy. Amen. 12  Prostřednictvím Silvana,*+ kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal krátký dopis, abych vás povzbudil a ujistil, že toto je pravá Boží nezasloužená laskavost. Pevně se jí držte. 13  Pozdravuje vás ta, která je v Babyloně, vyvolená jako vy, a také můj syn Marek.+ 14  S láskou pozdravte jeden druhého polibkem. Vám všem, kdo jste v jednotě s Kristem, přeji pokoj.

Poznámky

Dosl. „spolustarší“.
Nebo „pečlivě na něj dohlížejte“.
Nebo „poníženost mysli“.
Nebo „přepásejte se“.
Nebo „starším“.
Nebo „úzkost, obavy“.
Nebo „společenství vašich bratrů“.
Také zvaného Silas.