1. Korinťanům 6:1–20

  • Soudní spory mezi křesťany (1–8)

  • Kdo nezdědí Boží království (9–11)

  • Oslavujte Boha ve svém těle (12–20)

    • „Utíkejte před sexuální nemravností!“ (18)

6  Když má někdo z vás s druhým spor,+ jak to, že se odvažuje jít k soudu před nevěřící, a ne před svaté?  Copak nevíte, že svatí budou soudit svět?+ A když máte soudit svět, nejste schopní soudit maličkosti?  Nevíte, že budeme soudit anděly?+ Tak proč ne běžné věci tohoto života?  Pokud tedy potřebujete rozsoudit běžné věci tohoto života,+ jak to, že za soudce dosazujete lidi, kteří pro sbor nic neznamenají?  Říkám to, abyste se zastyděli. To mezi vámi není ani jeden moudrý muž, který by byl schopný rozsoudit své bratry?  Ale bratr jde s bratrem k soudu, a to před nevěřící!  Už to, že mezi sebou máte soudní spory, je pro vás prohra. Proč si radši nenecháte ukřivdit?+ Proč se radši nenecháte ošidit?  Místo toho křivdíte svým bratrům a šidíte je!  Copak nevíte, že lidé, kteří dělají špatné věci,* nezdědí Boží království?+ Nenechte se oklamat. Ti, kdo se dopouští sexuální nemravnosti,*+ modláři,+ cizoložníci,+ muži, kteří se podvolují homosexuálním stykům,*+ muži, kteří mají homosexuální styky,*+ 10  zloději, chamtivci,+ opilci,+ ti, kdo uráží* druhé, ani vyděrači nezdědí Boží království.+ 11  Někteří z vás takoví byli. Ale byli jste umyti,+ posvěceni+ a prohlášeni za bezúhonné*+ ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. 12  Všechno smím, ale ne všechno je prospěšné.+ Všechno smím, ale ničím se nenechám ovládat. 13  Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo, ale Bůh zničí oboje.+ Tělo není pro sexuální nemravnost,* ale pro Pána+ a Pán je pro tělo. 14  Ale Bůh vzkřísil Pána+ a svou mocí+ vzkřísí ze smrti i nás.+ 15  Nevíte, že vaše těla jsou částmi Kristova těla?+ Mám snad vzít části Kristova těla a spojit je s tělem prostitutky? To nikdy! 16  Copak nevíte, že kdo je spojený s prostitutkou, je s ní jedno tělo? Vždyť Bůh říká: „Ti dva budou jedno tělo.“+ 17  Ale kdo je spojený s Pánem, je s ním jeden duch.+ 18  Utíkejte před sexuální nemravností!*+ Každý jiný hřích, kterého se člověk dopustí, se netýká jeho těla, ale kdo se dopouští sexuální nemravnosti, hřeší proti vlastnímu tělu.+ 19  Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem+ svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha?+ Navíc nepatříte sami sobě,+ 20  protože jste byli koupeni za vysokou cenu.+ Ve svém těle+ tedy oslavujte Boha.+

Poznámky

Tj. v Božích očích. Nebo „nespravedliví“.
Dosl. „muži, kteří leží s muži“. Zjevně jde o muže, kteří mají při homosexuálním styku aktivní roli.
Zjevně jde o muže, kteří mají při homosexuálním styku pasivní roli.
Nebo „očerňují“.
Nebo „spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.