Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Svědomí – máš ho správně nastavené?

 K čemu bys přirovnal svoje svědomí? Je jako:

 •   kompas

 •   zrcadlo

 •   přítel

 •   soudce

 Správně jsou všechny čtyři možnosti. V tomhle článku si ukážeme, proč to tak je.

 Co je svědomí?

 Svědomí je tvůj vnitřní hlas, který ti říká, co je správné a nesprávné. V Bibli se píše, že svědomí je jako „zákon“, který máš zapsaný v srdci. (Římanům 2:15) Správně nastavené svědomí ti pomůže dobře se rozhodovat a taky ti pomůže posoudit to, co už jsi udělal.

 •   Tvoje svědomí je jako kompas. Ukazuje ti správný směr, a tak ti pomáhá vyhnout se problémům.

 •   Tvoje svědomí je jako zrcadlo. Odhaluje, jaké máš zásady a jaký doopravdy jsi.

 •   Tvoje svědomí je jako dobrý přítel. Může ti dobře poradit, ale záleží na tom, jestli ho poslechneš.

 •   Tvoje svědomí je jako soudce. Obviňuje tě, když uděláš něco špatného.

Správně nastavené svědomí ti pomůže dobře se rozhodovat

 Podtrženo sečteno: Svědomí je důležité, protože ti může pomoct 1. dobře se rozhodovat a 2. litovat svých chyb a napravit je.

 Proč je důležité mít svědomí správně nastavené

 Bible nám radí: „Zachovejte si dobré svědomí.“ (1. Petra 3:16) To ale může být těžké, když ho nemáš správně nastavené.

 „Tajila jsem rodičům, kam chodím, a lhala jsem jim. Nejdřív jsem z toho byla špatná, ale postupem času mi to přestalo vadit.“ (Jennifer)

 Nakonec se ale v Jennifer svědomí hnulo. Rodičům všechno řekla a přestala jim lhát.

 K zamyšlení: Mohlo se v Jennifer svědomí ozvat dřív? V jaké chvíli?

 „Vést dvojí život je náročné a stresující. Když uděláš něco špatného a tvoje svědomí se neozve, je pak daleko jednodušší ve špatném jednání pokračovat.” (Matthew)

 Někteří lidé svoje svědomí úplně ignorují. Bible říká, že „ztratili veškeré morální cítění“. (Efezanům 4:19) Jiný překlad uvádí, že „nemají žádný pocit viny.“ (Good News Translation)

 K zamyšlení: Jsou na tom lidé, kterým je jedno, když udělají něco špatného, opravdu líp? Do jakých problémů se zaručeně dostanou?

 Podtrženo sečteno: Když si chceš udržet čisté svědomí, musíš jakoby cvičit „svou rozlišovací schopnost“, abys dokázal „rozeznat dobré od špatného“. (Hebrejcům 5:14)

 Jak můžeš svoje svědomí formovat, aby bylo správně nastavené

 Aby sis dokázal svoje svědomí správně nastavit, potřebuješ nějakou normu, podle které budeš posuzovat svoje jednání. Kdo stanovuje takovou normu? Pro některé lidi jsou to:

 •   rodina a kultura

 •   kamarádi

 •   populární osobnosti

 Daleko lepší jsou ale normy, které najdeš v Bibli. Všechno, co je v ní napsané, je totiž „inspirované Bohem“, který nás vytvořil a ví, co je pro nás nejlepší. (2. Timoteovi 3:16)

 Podívej se na několik příkladů.

 BIBLICKÁ NORMA: „Snažíme [se] ve všem chovat poctivě.“ (Hebrejcům 13:18)

 •   Jak může tahle norma ovlivnit tvoje svědomí, když jsi v pokušení podvádět při testu, lhát rodičům nebo něco ukrást?

 •   Když tě tvoje svědomí vede k tomu, že jsi ve všem poctivý, co dobrého ti to teď i v budoucnu může přinést?

 BIBLICKÁ NORMA: „Utíkejte před sexuální nemravností!“ (1. Korinťanům 6:18)

 •    Jak může tahle norma ovlivnit tvoje svědomí, když jsi v pokušení podívat se na pornografii nebo se s někým vyspat?

 •   Když tě tvoje svědomí vede k tomu, že se vyhýbáš sexuální nemravnosti, co dobrého ti to teď i v budoucnu může přinést?

 BIBLICKÁ NORMA: „Buďte k sobě navzájem laskaví, něžně soucitní a velkoryse jeden druhému odpouštějte.“ (Efezanům 4:32)

 •    Jak může tahle norma ovlivnit tvoji reakci, když se pohádáš se svým sourozencem nebo kamarádem?

 •   Když tě tvoje svědomí vede k tomu, že máš pro druhé pochopení a dokážeš jim odpustit, co dobrého ti to teď i v budoucnu může přinést?

 BIBLICKÁ NORMA: „Jehova . . . nenávidí každého, kdo miluje násilí.“ (Žalm 11:5)

 •    Jak může tahle norma ovlivnit to, jaké filmy, seriály a počítačové hry si vybíráš?

 •   Když tě tvoje svědomí vede k tomu, že odmítáš zábavu, která obsahuje násilí, co dobrého ti to teď i v budoucnu může přinést?

 ZE ŽIVOTA: „Kamarádi hrajou násilné počítačové hry a já je hrál taky. Pak mi to táta zakázal, a tak jsem je hrál jenom, když jsem byl u nich. Doma jsem ale nic neřekl. Když se mě táta ptal, jestli se něco děje, řekl jsem, že je všechno v pohodě. Pak jsem si jednou četl Žalm 11:5 a začal jsem mít výčitky svědomí. Pochopil jsem, že s hraním násilných her musím přestat. Tentokrát jsem to fakt udělal. A když to viděl jeden můj kamarád, tak je taky přestal hrát.“ (Jeremy)

 K zamyšlení: Kdy se začalo Jeremyho svědomí ozývat a kdy mu začal naslouchat? Co si můžeš z jeho vyprávění vzít?

 Podtrženo sečteno: Tvoje svědomí ukazuje, jaký doopravdy jsi a co je pro tebe důležité. Co odhaluje tvoje svědomí o tobě?