2. Korinťanům 1:1–24

  • Pozdravy (1, 2)

  • Útěcha od Boha ve všem trápení (3–11)

  • Pavel změnil plán cesty (12–24)

1  Já, Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, píšu spolu s naším bratrem Timoteem+ Božímu sboru, který je v Korintu, a všem svatým, kteří jsou v celé Achaii:+  Přeji vám nezaslouženou laskavost a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.  Ať je chválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,+ Otec něžného milosrdenství+ a Bůh veškeré útěchy,+  který nás utěšuje* ve všem našem trápení,*+ abychom dokázali utěšovat druhé,+ ať jsou v jakémkoli trápení,* a to útěchou, kterou sami dostáváme od Boha.+  Vždyť jako pro Krista zakoušíme mnoho utrpení,+ tak prostřednictvím Krista dostáváme i mnoho útěchy.  Když tedy zažíváme trápení,* je to pro vaši útěchu a záchranu. A když jsme utěšováni, je to také pro vaši útěchu, která vám pomáhá vytrvat ve stejných utrpeních, jaká snášíme my.  Naše naděje ohledně vás je pevná, protože víme, že když stejně jako my trpíte, budete stejně jako my utěšeni.+  Chceme, bratři, abyste věděli, čím jsme si prošli* v provincii Asie.+ Byli jsme pod obrovským tlakem, bylo to nad naše síly a vůbec jsme si nebyli jistí svým životem.+  Opravdu jsme si mysleli, že jsme odsouzeni k smrti. Stalo se to proto, abychom se nespoléhali sami na sebe, ale na Boha,+ který křísí mrtvé. 10  Zachránil nás před hrozbou smrti a ještě nás zachrání a důvěřujeme mu, že nás bude zachraňovat i dál.+ 11  I vy nám můžete pomáhat svou úpěnlivou prosbou.+ Pak za nás budou mnozí vzdávat díky – za laskavost, kterou dostáváme jako odpověď na modlitby mnohých.*+ 12  Chlubíme se tímto: Naše svědomí dosvědčuje, že jsme se ve světě a zvlášť k vám chovali se svatostí a upřímností, kterou dává Bůh, a nespoléhali se na lidskou* moudrost,+ ale na Boží nezaslouženou laskavost. 13  Nepíšeme vám přece nic jiného, než co čtete* a chápete, a doufám, že to budete chápat plně.* 14  Do určité míry už také chápete, že se námi můžete chlubit, tak jako se my budeme chlubit vámi v den našeho Pána Ježíše. 15  A protože jsem si tím jistý, měl jsem v úmyslu přijít nejdřív k vám, abyste měli druhou příležitost se radovat.* 16  Chtěl jsem vás totiž navštívit cestou do Makedonie, z Makedonie se k vám zase vrátit a pak byste mě doprovodili část cesty do Judeje.+ 17  Bral jsem to snad na lehkou váhu, když jsem měl takový úmysl? Nebo plánuji tak, jak to dělají lidé,* takže říkám „Ano, ano“ a potom „Ne, ne“? 18  Ale na Boha se dá spolehnout, že to, co vám říkáme, není „ano“, a přitom „ne“. 19  Vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, kterého jsme mezi vámi kázali, totiž já, Silvanus* a Timoteus,+ nebyl „ano“, a přitom „ne“, ale „ano“ bylo v jeho případě „ano“. 20  Bez ohledu na to, kolik je Božích slibů, všechny se díky němu staly „ano“.*+ Proto jeho prostřednictvím Bohu říkáme „amen“+ a přinášíme mu tak slávu. 21  Ale ten, kdo zaručuje, že vy i my patříme Kristu, a kdo nás pomazal, je Bůh.+ 22  Také na nás vtiskl svou pečeť+ a dal nám do srdce ducha jako záruku toho,* co má přijít.+ 23  Ať Bůh svědčí proti mně: Dosud jsem do Korintu nepřišel jen proto, abych vás šetřil. 24  To neznamená, že panujeme nad vaší vírou.+ Jsme spolupracovníci, kteří přispívají k vaší radosti. Stojíte totiž díky své víře.

Poznámky

Nebo „soužení, zkoušce“.
Nebo „souženích, zkouškách“.
Nebo „povzbuzuje“.
Nebo „soužení, zkoušky“.
Nebo „o soužení, které nás potkalo“.
Nebo „kvůli mnoha modlícím se obličejům“.
Dosl. „tělesnou“.
Nebo možná „co už dobře víte“.
Dosl. „do konce“.
Nebo možná „abyste měli dvojí užitek“.
Dosl. „podle těla“.
Také zvaný Silas.
Nebo „splnily“.
Nebo „zálohu na to, závdavek toho“.