Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Co vědět o sexuálních útocích? – 1. část: Prevence

Co vědět o sexuálních útocích? – 1. část: Prevence

 Co je sexuální útok

 Právní definice tohoto pojmu se v jednotlivých zemích liší. Obecně se ale výraz „sexuální útok“ může vztahovat na sexuální kontakt, který jedna z osob považuje za nežádoucí a který může zahrnovat i použití fyzické síly. K sexuálním útokům patří například zneužívání dětí a dospívajících, incest a znásilnění. Může se jednat i o zneužívání ze strany lidí, kteří působí v takzvaných „pomáhajících profesích“, jako jsou lékaři, učitelé nebo duchovní. Útok může být fyzický i slovní. Pachatel někdy oběti vyhrožuje, že jí ublíží, pokud o útoku někomu řekne.

 Jak vyplynulo z jednoho průzkumu, každý rok jen ve Spojených státech nahlásí sexuální útok téměř čtvrt milionu lidí. Skoro polovina z nich je přitom ve věku 12 až 18 let.

 Co je dobré vědět

 •   Bible sexuální útoky odsuzuje. Nacházíme v ní například zprávu o davu mužů posedlých sexem, kteří asi před 4 000 lety chtěli znásilnit dva návštěvníky Sodomy. Z této události můžeme jasně pochopit, jak zkažení lidé tam žili a proč Jehova krátce potom město zničil. (1. Mojžíšova 19:4–13) A přibližně před 3 500 lety dal Bůh Izraelitům zákon, který zakazoval incest. Tento zákaz se tedy logicky vztahoval i na sexuální útoky v rámci rodiny. (3. Mojžíšova 18:6)

 •   Útoku se většinou dopustí někdo z okolí oběti. Kniha Talking Sex With Your Kids (Jak s dětmi mluvit o sexu) říká: „Ve dvou ze tří případů oběť útočníka zná. Nebývá to nějaký cizí člověk, který vyskočí zpoza popelnice.“

 •   Terčem sexuálních útoků se stávají nejen ženy, ale i muži. Ve Spojených státech tvoří muži přibližně 10 procent obětí těchto útoků. Jak uvádí Národní síť pro oběti znásilnění, zneužívání a incestu (RAINN), muži, kteří se stanou terčem sexuálního útoku, „se někdy obávají, že se z nich kvůli tomu stanou gayové“ nebo že „nejsou dost mužní“.

 •   Četnost sexuálních útoků je smutným odrazem stavu společnosti. Bible předpověděla, že „v posledních dnech“ budou mnozí lidé „bez přirozené náklonnosti“, „suroví“ a „bez sebeovládání“. (2. Timoteovi 3:1–3) Lidé, kteří druhé sexuálně zneužívají, tomuto popisu odpovídají.

 •   Oběť za sexuální útok nemůže. Sexuální zneužití nelze ničím ospravedlnit. Zodpovědný je za něj pouze útočník. Riziko sexuálního útoku ale můžeš určitými praktickými kroky snížit.

 Co můžeš udělat

 •   Připrav se. Předem si promysli, co uděláš, když na tebe někdo bude vyvíjet sexuální nátlak. Mohl by to být i tvůj příbuzný nebo člověk, se kterým chodíš. Mladá žena Erin doporučuje, aby ses připravil na všechny možné situace. Některé z nich si můžeš i natrénovat. Říká: „Může se ti to zdát trapné, ale sníží se tím pravděpodobnost, že se staneš obětí sexuálního útoku.“

   Bible říká: „Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé, ... protože doba je zlá.“ (Efezanům 5:15, 16, Bible21)

   Zamysli se: Co udělám, když se mě někdo začne dotýkat způsobem, který je mi nepříjemný?

 •   Měj únikový plán. RAINN doporučuje: „Dohodni si s přáteli nebo s rodinou nějaké heslo. Když se pak cítíš v ohrožení, můžeš jim zavolat a tímto heslem jim dát nenápadně najevo, že něco není v pořádku. Potom tě můžou buď vyzvednout, nebo vymyslet nějakou záminku, která ti umožní odejít.“ Nejlepší ale bude se riskantním situacím vyhýbat – ušetříš si tak spoustu trápení.

   Bible říká: „Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt, kdežto nezkušení šli dál a musí trpět trest.“ (Přísloví 22:3)

   Zamysli se: Jaký únikový plán mám připravený?

  Vždycky měj únikový plán

 •   Stanov si hranice a drž se jich. Když například s někým chodíš, měli byste spolu probrat, jaké chování je vhodné a jaké je už za hranicí. Pokud si tvůj kluk nebo holka myslí, že je to hloupost, najdi si někoho jiného – někoho, kdo bude tvoje hodnoty respektovat.

   Bible říká: „Láska ... [se] nechová neslušně, nevyhledává své vlastní zájmy.“ (1. Korinťanům 13:4, 5)

   Zamysli se: Jaké hodnoty vlastně mám? Jaké chování už podle mě není slušné?