Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Má smysl chovat se slušně?

Má smysl chovat se slušně?

„Když druzí nepodrží dveře mně, proč bych to měl dělat já?“

„Nejsou snad důležitější věci než to, jestli řeknu ‚prosím‘, ‚děkuju‘ nebo ‚s dovolením‘?“

„Není potřeba chovat se slušně k sourozencům. Jsme přece jedna rodina.“

Říkáš někdy něco podobného? Pak ti hrozí, že se připravíš o to, co můžeš díky slušnému chování získat.

 Co je dobré vědět o slušném chování

 Když se budeš chovat slušně, zlepší se:

 1.   Tvoje pověst. Druzí vnímají, jak se k nim chováš, a tvoje chování v nich zanechá buď pozitivní, nebo negativní dojem. Pokud se chováš slušně, budou tě pravděpodobně považovat za zralého a zodpovědného člověka. A taky tak s tebou budou jednat. Pokud jsi ale nezdvořilý, budou si myslet, že ti záleží jenom na tobě. Navíc by se ti mohlo stát, že kvůli svému chování nedostaneš zaměstnání nebo propásneš nějakou příležitost. Bible říká, že „cokoli člověk rozsévá, to také sklidí“. (Galaťanům 6:7)

 2.   Tvoje vztahy. V Bibli se píše: „Oblékněte [si] lásku, neboť je dokonalým poutem jednoty.“ (Kolosanům 3:14) To platí zvlášť o přátelství. Druzí se cítí dobře ve společnosti těch, kdo se chovají slušně a jednají s nimi hezky. Koho by lákalo trávit čas s někým, kdo je drzý a protivný?

 3.   To, jak s tebou jednají druzí. Jennifer říká: „Když se k druhým pořád chováš hezky, časem to může obměkčit i ty největší hulváty.“ Pokud ale s druhými slušně nejednáš, nečekej, že se tak k tobě budou chovat oni. V Bibli je napsáno: „Mírou, kterou odměřujete, budou odměřovat vám.“ (Matouš 7:2)

 Podtrženo sečteno: Do kontaktu s lidmi přicházíme každý den. To, jak se k nim chováš, může ovlivnit jejich pohled na tebe a taky to, jak s tebou budou jednat. Stručně řečeno, chovat se slušně má smysl.

 Jak se zlepšit

 1.   Zjisti, jak jsi na tom. Polož si například otázky: Mluvím s dospělými s úctou? Jak často říkám „prosím“, „děkuju“ a „s dovolením“? Jsem při rozhovoru s druhými duchem nepřítomný – například proto, že si čtu nebo píšu esemesky? Jednám s rodiči a sourozenci hezky, nebo si k nim víc dovolím, protože „jsme přece jedna rodina“?

   Bible říká: „Poskytujte vedení v projevování vzájemné úcty.“ (Římanům 12:10)

 2.   Dej si cíle. Napiš si tři oblasti, ve kterých se můžeš zlepšit. Patnáctiletá Allison by například chtěla „míň mluvit a víc naslouchat“. David, kterému je devatenáct, chce přestat posílat esemesky, když je s rodinou nebo kamarády. Říká: „Není to slušné. Vlastně tím ukazuju, že bych se radši bavil s někým jiným.“ Sedmnáctiletý Edward chce pracovat na tom, aby druhým neskákal do řeči. A Jennifer, kterou už jsme citovali, by ráda zlepšila svoje chování ke starším lidem. Říká: „Dřív jsem je jenom krátce pozdravila a pak se nenápadně přesunula ke svým vrstevníkům. Teď se je ale snažím víc poznat. Díky tomu se k nim chovám mnohem líp.“

   Bible říká: „Nebudete s osobním zájmem upírat oči jen na své vlastní záležitosti, ale ... i na záležitosti ostatních.“ (Filipanům 2:4)

 3.   Sleduj svůj pokrok. Zkus jeden měsíc sledovat, jak se k druhým chováš a jak s nimi mluvíš. Zaměř se na oblasti, ve kterých se chceš zlepšit. Na konci měsíce si odpověz na otázky: V čem jsem se díky slušnému chování zlepšil? Na čem ještě potřebuju pracovat? Pak si dej nové cíle.

   Bible říká: „Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.“ (Lukáš 6:31, Bible21)