Přejít k článku

Přitahují mě osoby stejného pohlaví – Znamená to, že jsem gay nebo lesbička?

Přitahují mě osoby stejného pohlaví – Znamená to, že jsem gay nebo lesbička?

 To vůbec ne!

 Realita: V mnoha případech není přitažlivost ke stejnému pohlaví nic víc než přechodná záležitost.

 To zjistila i 16letá Lisette, kterou kdysi přitahovala jedna holka. Říká: „Na hodinách biologie jsem se dozvěděla, že během dospívání může hladina hormonů hodně kolísat. Jsem si jistá, že kdyby mladí lidé věděli víc o tom, co se v jejich těle děje, pochopili by, že i když se jim teď líbí osoby stejného pohlaví, může se to změnit a oni se nemusí trápit myšlenkou, že jsou homosexuálové.“

Každý mladý člověk stojí před rozhodnutím – buď přijme na sex zkažený názor světa, nebo se bude řídit vysokými měřítky z Bible

 Ale co když to, že někoho přitahují osoby stejného pohlaví, je víc než jen přechodná záležitost? Je od Boha kruté takovým lidem říkat, aby se homosexuálnímu jednání vyhýbali?

 Možná si myslíš, že to kruté je. Takový názor je ale založený na mylné představě, že lidé musí dávat průchod svým sexuálním touhám. Bible však lidem připisuje důstojnější postavení. Ujišťuje je, že můžou nesprávným sexuálním touhám odolávat. (Kolosanům 3:5)

 Bible na lidi neklade nerozumné nároky. Od těch, koho přitahují lidé stejného pohlaví, jednoduše vyžaduje to samé co od těch, koho přitahují osoby opačného pohlaví. Je v ní napsáno: „Prchejte před smilstvem.“ (1. Korinťanům 6:18) Miliony heterosexuálů, kteří si přejí řídit se biblickými měřítky, projevují sebeovládání, přestože se snad setkávají s nejrůznějším pokušením. Pokud se lidé s homosexuálními sklony opravdu chtějí líbit Bohu, můžou se snažit o totéž. (5. Mojžíšova 30:19)