Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Co když mi kamarád nebo kamarádka ublíží?

 Co bys měl vědět

  •   Žádný lidský vztah není bezproblémový. Tvůj dobrý kamarád, a dokonce i ten, koho považuješ za svého nejlepšího přítele, je nedokonalý. A tak tě může to, co udělá nebo řekne, někdy bolet. Ale i ty jsi nedokonalý. Takže když k sobě budeš upřímný, asi si vzpomeneš, že i ty jsi už někomu ublížil. (Jakub 3:2)

  •   Ke zklamání může přispět i internet. Například David říká: „Když jsi online a vidíš fotky svého kamaráda, který je někde s přáteli, může tě napadnout, proč jsi nebyl taky pozvaný. A pak možná začneš mít pocit, že tě zradil, a bude ti to líto.“

  •   Můžeš se naučit takové problémy řešit.

 Co můžeš dělat

 Přemýšlej o sobě. Bible říká: „Neukvapuj se..., takže by ses urazil, protože urážlivost spočívá v náruči hlupáků.“ (Kazatel 7:9)

 „Někdy si po čase uvědomíš, že to, co tě tak sebralo, vlastně nebyla zas tak velká věc.“ (Alyssa)

 K zamyšlení: Nemáš sklon být přecitlivělý? Mohl by ses naučit mít větší pochopení pro nedokonalost druhých? (Kazatel 7:21, 22)

 Uvažuj, proč je dobré odpustit. Bible říká, že je „krásné, jestliže [člověk] přejde přestupek“. (Přísloví 19:11)

 „I když ti někdo opravdu ublížil, je fajn, když mu ochotně odpustíš. To znamená, že mu nebudeš pořád připomínat, co ti udělal, a tak ho vlastně nutit, aby se ti dokola omlouval. Když jednou odpustíš, už se k tomu nevracej.“ (Mallory)

 K zamyšlení: Je ta věc opravdu tak vážná? Můžeš v zájmu dobrých vztahů odpustit? (Kolosanům 3:13)

Pokud potřebuješ rozebírat každý problém, který v přátelství vznikne, je to, jako bys opakovaně otevíral dveře a pouštěl do vyhřátého pokoje ledový vzduch

 Podívej se na věc z pohledu toho druhého. Bible říká: „Nemyslete jen na sebe a na vlastní blaho, spíš přemýšlejte, jak prospět jiným.“ (Filipanům 2:4, Slovo na cestu)

 „Když je v přátelství láska a úcta, chceš problémy řešit rychle, protože jsi do toho vztahu něco investoval. Už tě stál určité úsilí, a tak o něj nechceš přijít.“ (Nicole)

 K zamyšlení: Můžeš na tom, jak se kamarád dívá na daný problém, najít něco dobrého nebo pravdivého? (Filipanům 2:3)

 Podtrženo sečteno: Umět se vypořádat se zraněnými city je dovednost, která se ti bude v dospělosti hodit. Proč se to nenaučit už teď?