Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Stvoření, nebo evoluce? – 3. část: Proč je rozumné věřit ve stvoření?

Stvoření, nebo evoluce? – 3. část: Proč je rozumné věřit ve stvoření?

„Když věříš ve stvoření, tak si lidi můžou myslet, že jsi úplně mimo, že věříš tomu, co ti jako malému nakukali doma, nebo že ti tvoje náboženství vymylo mozek.“ (Jeanette)

 Máš stejný pocit jako Jeanette? Pokud ano, může se snadno stát, že začneš o stvoření pochybovat. Přece jenom nikdo nechce být za naivního prosťáčka. Co ti může pomoct?

 Z čeho můžeš mít obavy

 1. Když budeš věřit ve stvoření, ostatní si budou myslet, že neuznáváš vědu.

 „Podle naší učitelky lidi věří ve stvoření proto, že jsou líní zamyslet se nad tím, jak svět funguje.“ (Maria)

 Co je dobré vědět: Ti, kdo takové věci říkají, často neznají všechny skutečnosti. Ve Stvořitele věřili i někteří slavní vědci, například Galileo Galilei a Isaac Newton. Jejich přesvědčení nebylo v rozporu s jejich láskou k vědě. Podobně i dnes mají někteří vědci za to, že se vědecké myšlení a víra ve stvoření vzájemně nevylučují.

 Vyzkoušej: Do vyhledávacího okna v Online knihovně Strážné věže zadej spojení „proč věří v Boha“ (včetně uvozovek). Najdeš tak příklady vědců z různých oborů, kteří jsou přesvědčeni, že život byl stvořen. Všimni si, co je k tomuto závěru dovedlo.

 Podtrženo sečteno: To, že věříš ve stvoření, z tebe nedělá nepřítele vědy. Poznáváním přírody můžeš svoji víru ve stvoření naopak posílit. (Římanům 1:20)

2. Když budeš věřit biblické zprávě o stvoření, lidé si budou myslet, že jsi náboženský fanatik.

 „Hodně lidem přijde víra ve stvoření směšná, protože si myslí, že zpráva z 1. Mojžíšovy je jenom nějaká pohádka.“ (Jasmine)

 Co je dobré vědět: Biblickou zprávu o stvoření si hodně lidí vysvětluje nesprávně. Někteří kreacionisté například tvrdí, že Země vznikla poměrně nedávno nebo že život byl stvořen za šest doslovných dnů o 24 hodinách. Žádný z těchto názorů ale Bible nepodporuje.

 •   V 1. Mojžíšově 1:1 se říká: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ Toto vyjádření není v rozporu s vědeckými důkazy, že Země je stará miliardy let.

 •   Slovo „den“, které se objevuje v 1. Mojžíšově, může označovat i dlouhé časové období. Například v 1. Mojžíšově 2:4 se výraz „den“ vztahuje na všech šest stvořitelských dnů.

 Podtrženo sečteno: Biblická zpráva o stvoření je v souladu s vědeckými fakty.

 Ujasni si svoje názory

 Přesvědčení, že život byl stvořen, není jen nějaká „slepá víra“. Naopak, je výsledkem logického uvažování. Zamysli se nad následující argumentací:

 Asi budeš souhlasit s tím, že za každým výrobkem musí stát nějaký tvůrce. Když vidíš třeba foťák, letadlo nebo dům, dojde ti, že je musel někdo navrhnout. Proč stejnou logiku neuplatnit i v případě, že uvažuješ o lidském oku, o ptácích nebo o naší planetě?

 K zamyšlení: Inženýři se při návrhu různých inovací často inspirují řešeními, která pozorují v přírodě. Právem pak očekávají, že se jim za jejich práci dostane uznání. Bylo by logické oceňovat lidského vynálezce a jeho práci, a přitom neuznávat Stvořitele a jeho geniální řešení?

Letadlo musel někdo zkonstruovat. Bylo by rozumné si myslet, že o ptácích to neplatí?

 Prozkoumej důkazy

 Svoji víru ve stvoření můžeš posílit tím, že budeš zkoumat důkazy, které jsou patrné v přírodě.

 Vyzkoušej: Do vyhledávacího okna v Online knihovně Strážné věže zadej spojení „dílo náhody“ (včetně uvozovek). Ze stejnojmenné rubriky, která vychází v Probuďte se!, si pak vyber články, které tě zaujmou. Uvažuj, čím jsou dané přírodní jevy tak zajímavé. Proč jsou pro tebe dokladem toho, že existuje Stvořitel?

 Zjisti víc: Důkazy o stvoření můžeš prozkoumat pomocí následujících dvou brožur.

 •  Byl život stvořen?

  •   Země má ideální polohu ve vesmíru a je skvěle vybavená pro existenci života. (strany 4–10)

  •   V přírodě je patrný promyšlený plán. (strany 11–17)

  •   Zpráva o stvoření zapsaná v 1. Mojžíšově je v souladu s vědou. (strany 24–28)

 •  Vznik života – Pět otázek, které stojí za odpověď

  •   Život nemohl vzniknout samovolně z neživé hmoty. (strany 4–7)

  •   Živé organismy jsou tak složité, že se nemohly vyvinout nějakými neřízenými, náhodnými procesy. (strany 8–12)

  •   DNA dokáže pojmout mnohem víc informací než moderní paměťová média. (strany 13–21)

  •   Živé organismy nemají jednoho společného předka. Zkameněliny svědčí o tom, že se jednotlivé živočišné druhy objevily náhle, ne že se postupně vyvíjely. (strany 22–29)

 „O tom, že existuje Bůh, mě nejvíc přesvědčuje příroda – od zvířat tady na zemi až po vesmír a řád, který je v něm vidět.“ (Thomas)