Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Stvoření, nebo evoluce? – 1. část: Proč věřit v Boha?

Stvoření, nebo evoluce? – 1. část: Proč věřit v Boha?

 Stvoření, nebo evoluce?

 Myslíš si, že všechno stvořil Bůh? Pokud ano, nejsi sám. Hodně mladých (i dospělých) si to myslí taky. Jiní ale říkají, že život a vesmír vznikly náhodou – bez přispění vyšší moci.

 Víš to? Zastánci obou názorů většinou rychle řeknou, čemu věří, ale přitom nevědí, proč tomu věří.

  •   Někteří věří ve stvoření prostě proto, že se to učili v kostele.

  •   Mnozí věří v evoluci prostě proto, že se to učili ve škole.

 Tato série článků ti pomůže posílit tvoje přesvědčení, že život byl stvořen, a taky to budeš umět vysvětlit. Nejdřív ale musíš mít jasno v této zásadní otázce:

 Proč věřím v Boha?

 Proč je tato otázka důležitá? Protože Bible nás vybízí, abychom používali svou „sílu rozumu“, tedy abychom o věcech přemýšleli. (Římanům 12:1) Tvoje víra v Boha by neměla být založena jenom na

  •  pocitech (mám prostě pocit, že musí existovat někdo vyšší),

  •  vlivu okolí (lidi kolem mě jsou věřící),

  •  nátlaku (rodiče mě odmalička vedli k víře v Boha).

 O tom, že Bůh existuje, bys měl být osobně přesvědčený a pro svůj názor bys měl mít pádné důvody.

 Takže proč věříš tomu, že Bůh existuje? Pracovní list „Proč věřím v Boha?“ tvoje přesvědčení upevní. Taky pro tebe možná bude užitečné, když si přečteš, jak na tuto otázku odpověděli jiní mladí lidé.

 „Když nám učitelka ve škole vysvětluje, jak funguje naše tělo, vůbec nepochybuju o tom, že Bůh existuje. Každá část těla má svůj význam a je propracovaná do nejmenšího detailu. Všechno funguje a přitom si to často ani neuvědomujeme. Naše tělo je fakt úžasné!“ (Teresa)

 „Když vidím mrakodrap, loď nebo auto, říkám si: Kdo to postavil? Třeba auto musí zkonstruovat inteligentní lidé, protože se skládá z mnoha malých součástek a každá musí pracovat, jak má, aby to celé fungovalo. A pokud má svého konstruktéra auto, musí ho mít i lidi.“ (Richard)

 „Když si člověk uvědomí, že těm nejinteligentnějším mozkům světa trvá stovky let, než pochopí nepatrný zlomek vesmíru, pak názor, že k jeho vzniku nebyla zapotřebí žádná inteligence, je naprosto absurdní.“ (Karen)

 „Čím víc vědeckých informací jsem si prostudoval, tím míň důvěryhodná se mi evoluce zdála. Například jsem přemýšlel, jak je v přírodě patrná matematická přesnost nebo v čem jsme jako lidé výjimeční, třeba chceme vědět, jaký je smysl života, kde jsme se tady vzali a co nás čeká v budoucnosti. Zastánci evoluce se na tyto otázky snaží najít odpovědi v chování zvířat, ale nikdy nedokázali přijít na to, proč jsou lidé jedineční. Podle mě musí mít člověk víc víry, aby věřil v evoluci než ve stvořitele.“ (Anthony)

 Jak můžu svůj názor vysvětlit druhým

 Co když se ti spolužáci posmívají, protože věříš v něco, co není vidět? Co když říkají, že evoluce je vědecká?

 O tom, čemu věříš, buď přesvědčený. Neměj strach ani se za svůj názor nestyď. (Římanům 1:16) Pamatuj na to, že:

  1.   Nejsi sám, v Boha pořád věří hodně lidí. Patří k nim vzdělaní, velmi inteligentní lidé, včetně mnoha vědců.

  2.   Když lidé říkají, že nevěří v Boha, někdy tím vlastně myslí, že Boha nechápou. Než aby svůj názor obhájili, namítnou třeba: „Pokud Bůh existuje, proč lidé trpí?“ Intelektuální otázku v podstatě posunou do emocionální roviny.

  3.   Lidé mají duchovní potřeby. (Matouš 5:3) Patří k nim i potřeba věřit v Boha. Takže když někdo řekne, že žádný Bůh není, je to jeho – ne tvoje – odpovědnost vysvětlit, jak k tomu závěru došel. (Římanům 1:18–20)

  4.   Věřit v Boha je naprosto logické. Je to v souladu s ověřeným faktem, že život nemohl vzniknout sám od sebe. Neexistuje důkaz, který by podpořil myšlenku, že život vznikl samovolně z neživé hmoty.

 Co tedy můžeš odpovědět, když někdo napadá tvoji víru v Boha? Uvažuj o několika možnostech.

 Když někdo řekne: „V Boha věří jenom nevzdělaní lidé.“

 Můžeš odpovědět: „Fakt této zjednodušené představě věříš? Já ne. V jednom průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 1 600 akademických pracovníků z různých prestižních univerzit, se třetina nepovažovala za ateisty ani za agnostiky. * Jsou podle tebe tito vědci neinteligentní jenom proto, že věří v Boha?“

 Když někdo řekne: „Pokud Bůh existuje, proč tolik lidí na celém světě trpí?“

 Můžeš odpovědět: „Možná to říkáš proto, že nerozumíš tomu, jak Bůh jedná, nebo v tomto případě spíš tomu, proč nejedná. Je to tak? [Nech ho odpovědět.] Na otázku, proč je tolik zla, jsem našel dobrou odpověď. Aby to ale člověk pochopil, musí se s Biblí trochu seznámit. Zajímalo by tě to?“

 Další článek v této sérii bude o tom, proč evoluční teorie neposkytuje uspokojivé vysvětlení vzniku života.

^ Zdroj: Social Science Research Council, „Religion and Spirituality Among University Scientists“ (Rada pro výzkum v oblasti společenských věd, „Náboženství a spiritualita mezi univerzitními vědci“), autorka Elaine Howard Ecklundová, 5. února 2007