Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Je okultismus jen neškodná zábava?

 Co myslíš?

  •   Je něco špatného na sledování horoskopů, používání spiritistických tabulek nebo na věštění?

  •   Jsou příběhy o nadpřirozených silách a magii jenom neškodným vyprávěním o boji dobra se zlem, nebo v sobě skrývají nějaké nebezpečí?

 V tomhle článku se dozvíš, proč může okultismus vypadat lákavě, ale proč musíš být opatrný.

 Co je na něm tak lákavého?

 Lidé ze zábavního průmyslu zjistili, že na zájmu lidí o okultismus se dá dobře vydělat, a tak se stal častým námětem filmů, televizních pořadů, videoher a knih. Výsledkem je, že se hodně mladých začalo zajímat například o astrologii, démony, upíry a čarodějnictví. Co je k tomu vede?

  •   Zvědavost: Chtějí zjistit, jestli duchovní bytosti opravdu existují.

  •   Obavy: Chtějí znát budoucnost.

  •   Ztráta někoho blízkého: Chtějí navázat kontakt s těmi, kteří zemřeli.

 Na těchto důvodech nemusí být samo o sobě nic špatného. Je normální, že chceme vědět, co se stane v budoucnu, nebo že nám chybí někdo, koho jsme měli rádi. Měl bys ale vědět, že s okultismem jsou spojená určitá nebezpečí.

 Proč být opatrný?

 Bible důrazně varuje před vším, co s okultismem nějak souvisí. Například se v ní píše:

 „Neměl by se [mezi vámi] najít ... nikdo, kdo používá věštění, kdo provozuje magii, ani nikdo, kdo hledá znamení, ani kouzelník, ani ten, kdo spoutává jiné zaklínáním, ani nikdo, kdo se radí se spiritistickým médiem nebo s tím, kdo z povolání předpovídá události, ani nikdo, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Jehovovi.“ (5. Mojžíšova 18:10–12)

 Proč Bible okultismus tak tvrdě odsuzuje?

  •   Prostřednictvím okultismu se člověk spolčuje s démony. Bible říká, že někteří andělé se vzbouřili proti Bohu a stali se jeho nepřáteli. (1. Mojžíšova 6:2; Juda 6) Tito zlí andělé neboli démoni klamou lidi skrze spiritistická média, jasnovidce, věštce a astrology. Kdybychom se na takových věcech podíleli, přidali bychom se tak na stranu Božích nepřátel.

  •   Okultismus podporuje mylnou představu, že někteří lidé umí předpovídat budoucnost. Pouze Bůh ale může říct: „Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se [ještě] nestalo.“ (Izajáš 46:10, Český studijní překlad; Jakub 4:13, 14)

  •   Okultismus podporuje mylnou představu, že mrtví můžou komunikovat s živými. Bible ale říká: „Pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic... Není práce ani vymýšlení ani poznání ani moudrost v šeolu [neboli v hrobě].“ (Kazatel 9:5, 10)

 Z těchto důvodů se svědkové Jehovovi nevěnují ničemu, co nějak souvisí s okultismem. Taky se vyhýbají zábavě, ve které se objevují například zombie, upíři nebo nadpřirozené věci. Maria říká: „Pokud něco zavání duchařinou, vím, že se na to nemám dívat.“ *

Stejně jako zločinec předstírá, že je někdo jiný, démoni předstírají, že jsou tvoji blízcí, kteří zemřeli

 Co můžeš dělat

  •   Buď rozhodnutý mít před Jehovou čisté svědomí. Vyhýbej se proto jakékoli formě okultismu včetně zábavy, která s ním nějak souvisí. (Skutky 24:16)

  •   Zbav se všech svých věcí, které jsou spojené s okultismem. Přečti si Skutky 19:19, 20 a všimni si, jaký příklad v tom dali křesťané v prvním století.

 Pamatuj: Když se budeš vyhýbat okultismu a zábavě, která ho obsahuje, uděláš tím radost Jehovovi, protože se postavíš na jeho stranu. (Přísloví 27:11)

^ To neznamená, že všechny vymyšlené příběhy přímo podporují okultismus. Křesťané se ale řídí svým svědomím, které je ovlivněné biblickými zásadami, a vyhýbají se čemukoli, co je s okultismem spojené. (2. Korinťanům 6:17; Hebrejcům 5:14)