Přejít k článku

MLADÍ LIDÉ SE PTAJÍ

Jsem zodpovědný?

Jsem zodpovědný?

 Ohodnoť se

 •  Jsem vždycky/většinou/někdy/nikdy

  •  poctivý *

  •  spolehlivý

  •  dochvilný

  •  pracovitý

  •  pořádný

  •  ochotný

  •  férový

  •  slušný

  •  starostlivý

 •   Která z těchto vlastností je tvojí silnou stránkou?

   Skvělé! Tak si ji udrž. (Filipanům 3:16)

 •   Na které vlastnosti musíš nejvíc zapracovat?

 Následující informace ti pomůžou se v ní zlepšit.

 Co znamená být zodpovědný?

 Zodpovědní lidé plní svoje povinnosti, které mají doma, ve škole a jinde. Uvědomují si, že za svoje jednání nesou odpovědnost. Když tedy udělají nějakou chybu, uznají to, omluví se a snaží se ji napravit.

 Bible říká: „Každý ... ponese svůj vlastní náklad.“ (Galaťanům 6:5)

 Proč je dobré být zodpovědný?

  Zodpovědný člověk využívá moudře svoje schopnosti a je pravděpodobnější, že si ho druzí budou vážit, jednat s ním jako s dospělým a dopřejí mu víc volnosti a výhod.

 Bible říká: „Spatřil jsi muže, který je zručný ve své práci? Před krále se postaví.“ (Přísloví 22:29)

  Zodpovědný člověk je většinou štědrý a má dobré přátele.

 Bible říká: „Mějte ve zvyku dávat, a lidé vám budou dávat.“ (Lukáš 6:38)

  Zodpovědný člověk má dobrý pocit z toho, že dosahuje svých cílů, a je na sebe hrdý. Díky tomu má zdravé sebevědomí.

 Bible říká: „Ať každý prokáže, jaké je jeho vlastní dílo, a pak bude mít příčinu k jásání vzhledem k sobě samému.“ (Galaťanům 6:4)

 Jak můžu být zodpovědnější?

 Pokud to chceš zjistit, přečti si následující výroky. Který nejlíp vystihuje tvoje pocity?

 „Štve mě, když se se mnou jedná jako s dítětem, které se musí každou hodinu hlásit svým rodičům.“ (Kerri)

 „Naši mi většinou dovolí jít někam s kamarády a nedělají z toho žádný problém.“ (Richard)

 „Když přemýšlím o svých kamarádech a vidím, co všechno můžou, říkám si: ‚Tý jo! Proč to rodiče nedovolí i mně?‘“ (Anne)

 „Rodiče mi dovolí v podstatě cokoli. Jsem ráda, že mi dávají tolik volnosti.“ (Marina)

 Podtrženo sečteno: Někteří mladí mají víc svobody než jiní. Proč to tak je?

 Realita: Míra svobody, jakou máš, často závisí na důvěře, kterou sis získal.

 Přečti si, co k tomu řekli dva mladí lidé, které jsme už citovali.

 Richard: „Jednu dobu rodiče pochybovali o tom, jestli svoji svobodu nezneužiju. Teď už mi věří, protože jsem zodpovědný. Nelžu jim, když se mě zeptají, kam jdu nebo s kým. Vlastně jim většinou sám řeknu, co mám v plánu, takže se mě ani nemusí ptát.“

 Marina: „Rodičům jsem zalhala dvakrát v životě a v obou případech na to přišli. Od té doby jsem k nim upřímná. Třeba jim vždycky řeknu víc o tom, co budu dělat. A pak, když jsem pryč, jim ještě zavolám. Teď mi důvěřují mnohem víc.“

Čemu dáváš přednost – povinnostem, nebo zábavě?

 Chtěl bys, aby se k tobě rodiče chovali tak jako k Richardovi a Marině? V tom případě se prozkoumej v těchto oblastech:

DOMOV

 •   Daří se ti plnit domácí povinnosti?

 •   Dodržuješ přesně dobu, kdy máš být doma?

 •   Jednáš s rodiči a sourozenci s úctou?

 Na čem z toho bys měl zapracovat?

 Bible říká: „Poslouchejte své rodiče.“ (Efezanům 6:1)

ŠKOLA

 •   Děláš domácí úkoly včas?

 •   Snažíš se zlepšit si známky?

 •   Máš dobré studijní návyky?

 Na čem z toho bys měl zapracovat?

 Bible říká: „Moudrost je pro ochranu.“ (Kazatel 7:12) Moudrost můžeš získat, když se budeš dobře učit.

POVĚST

 •   Říkáš pravdu rodičům a jiným lidem?

 •   Máš zodpovědný přístup k penězům?

 •   Máš pověst spolehlivého člověka?

 Na čem z toho bys měl zapracovat?

 Bible říká: „Měli byste obléci novou osobnost.“ (Efezanům 4:24) Svoje vlastnosti i pověst si můžeš zlepšit.

 Doporučení: Vyber si oblast, ve které by ses měl zlepšit. Popovídej si s těmi, kdo v ní vynikají, a popros je o radu. Napiš si konkrétně, jak na tom chceš pracovat, a pak svůj pokrok měsíc sleduj. Do svého deníku si zapisuj úspěchy i neúspěchy. Na konci měsíce si napiš, v čem ses zlepšil.

^ V tomto článku budeme pro zjednodušení používat mužský rod. Uvedené zásady se ale týkají jak kluků, tak holek.