Exodo 5:1-23

  • Moises ug Aaron miatubang sa Paraon (1-5)

  • Pagdaogdaog misamot (6-18)

  • Moises ug Aaron gibasol sa Israel (19-23)

5  Human niana si Moises ug Aaron miatubang sa Paraon ug miingon: “Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Palakwa ang akong katawhan aron makasaulog sila ug pista para kanako sa kamingawan.’”  Apan ang Paraon miingon: “Kinsa ba si Jehova,+ aron sundon nako siya ug palakwon ang Israel?+ Wala gyod ko makaila kang Jehova, ug gawas pa, dili nako palakwon ang Israel.”+  Apan sila miingon: “Nakigsulti namo ang Diyos sa mga Hebreohanon. Palihog, gusto namong mopanaw ug tulo ka adlaw sa kamingawan ug maghalad kang Jehova nga among Diyos;+ kay kon dili, hampakon mi niyag grabeng sakit o patyon pinaagig espada.”  Ang hari sa Ehipto miingon kang Moises ug Aaron: “Nganong paundangon man ninyog trabaho ang katawhan? Balik mo sa inyong trabaho!”+  Ang Paraon mipadayon: “Tan-awa kon unsa ka daghan ang inyong katawhan niining yutaa, unya gusto ninyong paundangon silag trabaho ug mouban ninyo?”  Niana mismong adlawa, gisugo sa Paraon ang mga tig-asayn ug trabaho ug ang mga porman sa mga Israelinhon:  “Ayaw na ninyo suplayig uhot* ang mga tawo sa paghimog mga tisa.*+ Sila nay pakuhaag uhot.  Apan mao gihapon ang gidaghanon sa tisa nga inyong ipahimo kanila. Ayaw kinig paubsi, kay nagpahayahay* sila. Mao nga sila miingon: ‘Gusto namong molakaw, gusto namong maghalad sa among Diyos!’  Dugangi pa ang ilang trabaho aron mapuliki sila pag-ayo ug dili na makapaminaw sa bakak nga mga estorya.” 10  Busa ang mga tig-asayn ug trabaho+ ug ang mga porman miingon sa katawhan: “Kini ang giingon sa Paraon, ‘Dili na mo nako suplayag uhot. 11  Kamo nay mangitag uhot nga inyong gamiton, apan mao ra gihapon ang gidaghanon sa tisa nga inyong himoon.’” 12  Dayon ang katawhan nagbulagbulag sa tibuok yuta sa Ehipto aron manguhag uhot. 13  Ug ang mga tig-asayn ug trabaho nagsigeg ingon nila: “Kinahanglang humanon ninyo ang inyong trabaho kada adlaw, sama niadtong ginasuplayan pa mog uhot.” 14  Ang mga porman sa mga Israelinhon, nga giasayn sa mga tawo* sa Paraon, gipamunalan sab.+ Ilang gipangutana sila: “Nganong wala na ninyo maabot ang gidaghanon sa tisa nga gipahimo kaninyo? Nahitabo ni gahapon ug karon.” 15  Busa ang mga porman sa mga Israelinhon miadto sa Paraon ug mireklamo: “Nganong ingon niini ang imong pagtratar sa imong mga sulugoon? 16  Ang imong mga sulugoon wala suplayig uhot, apan nagsige silag ingon namo, ‘Paghimog mga tisa!’ Gipamunalan ang imong mga sulugoon bisag ang imong mga tawo ang naay sayop.” 17  Apan siya miingon: “Nagpahayahay* mo, nagpahayahay* ra mo!+ Mao nga miingon mo, ‘Gusto namong molakaw, gusto namong maghalad kang Jehova.’+ 18  Pamalik mo sa inyong trabaho! Dili mo suplayag uhot, pero mao gihapon ang gidaghanon sa tisa nga inyong himoon.” 19  Unya nakita sa mga porman sa mga Israelinhon nga misamot ka bug-at ang ilang trabaho tungod niini nga sugo: “Ayawg paubsi ang gidaghanon sa tisa nga inyong himoon kada adlaw.” 20  Pagbiya nila sa Paraon, miadto sila kang Moises ug Aaron nga nagtindog sa gawas aron makigkita kanila. 21  Dihadiha sila miingon kanila: “Hinaot makita ni Jehova ang inyong gibuhat ug silotan mo, kay tungod ninyo nasuko namo ang Paraon ug ang iyang mga opisyal* ug gihatagan ninyo silag rason nga patyon mi.”+ 22  Unya si Moises miingon kang Jehova: “Jehova, nganong gipaantos nimo kini nga katawhan? Nganong gipadala pa man ko nimo? 23  Sukad niadtong miatubang ko sa Paraon ingong imong representante,*+ misamot ka daotan ang iyang pagtratar niini nga katawhan,+ ug wala gyod nimo luwasa ang imong katawhan.”+

Mga Footnote

Uga nga lindog sa trigo, sebada, ug uban pa.
Iningles, brick.
O “nagtinapolan.”
O “tig-asayn ug trabaho.”
O “Nagtinapolan.”
O “nagtinapolan.”
O “tungod ninyo nahimo ming baho sa Paraon ug sa iyang mga opisyal.”
Literal, “aron makigsulti pinaagi sa imong ngalan.”