Exodo 22:1-31

 • Balaod para sa Israel (1-31)

  • Bahin sa pagpangawat (1-4)

  • Sa nadaot nga pananom (5, 6)

  • Sa pagbayad ug pagpanag-iya (7-15)

  • Sa pagpanghaylo (16, 17)

  • Sa pagsimba ug hustisya (18-31)

22  “Kon ang usa ka tawo mangawat ug torong baka o karnero ug iya kining ihawon o ibaligya, bayran niyag lima ka torong baka ang usa ka torong baka ug upat ka karnero ang usa ka karnero.+  (“Kon ang kawatan+ mangawat sa gabii ug masakpan sa akto unya gibunalan siya ug namatay, dili sad-an sa dugo ang nagpatay.  Apan kon mahitabo kini sa adlaw, sad-an siya sa dugo.) “Kinahanglang mobayad ang kawatan. Kon wala siyay ikabayad, siyay ibaligya aron mabayran ang mga butang nga iyang gikawat.  Kon buhi ug naa pa niya ang iyang gikawat nga torong baka o asno o karnero, doble ang iyang bayaran.  “Kon pasibsibon sa usa ka tawo ang iyang mga hayop sa umahan o ubasan ug gipasagdan niya nga manibsib kini sa laing uma, ibayad niya ang labing maayong abot sa iyang kaugalingong uma o ubasan.  “Kon ang usa ka tawo magdaob ug ang kalayo mokanap sa kasampinitan ug masunog sab ang mga binangan o ang nagbarog nga mga uhay o ang uma, kinahanglang bayran niya ang nangasunog.  “Kon patagoan sa usa ka tawo ang iyang kuwarta o mga butang ngadto sa iyang isigkatawo unya gikawat kini diha sa balay sa maong tawo, kon madakpan ang kawatan, bayran kini sa kawatan ug doble.+  Kon dili madakpan ang kawatan, ang tag-iya sa balay dad-on atubangan sa matuod nga Diyos+ aron tan-awon kon dili ba siya ang nagkawat sa kabtangan sa iyang isigkatawo.  Kon akusahan sa usa ka tawo ang laing tawo nga nanguha kinig butang nga dili iya, kini man torong baka, asno, karnero, besti, o bisan unsang butang nga nawala, sila kinahanglang moadto sa atubangan sa matuod nga Diyos+ aron mahibaloan kon kinsay tinuod nga tag-iya. Kadtong ipahayag sa Diyos nga sad-an magbayad ug doble sa iyang isigkatawo.+ 10  “Kon ipaatiman sa usa ka tawo ang iyang asno o torong baka o karnero o bisan unsang binuhing hayop ngadto sa iyang isigkatawo, unya kini namatay o naangol o nawala apan walay nakakita sa nahitabo, 11  silang duha moadto sa atubangan ni Jehova ug ang nag-atiman kinahanglang manumpa nga dili siya ang nagbunal niini; ug ang tag-iya kinahanglang mouyon sa iyang gisulti. Ang nag-atiman dili pabayron.+ 12  Apan kon kini gikawat kay wala niya bantayi, siya magbayad sa tag-iya niini. 13  Kon gipatay kinig ihalas nga mananap, dalhon niya kini ingong ebidensiya. Dili siya pabayron sa bisan unsa nga gipatay ug ihalas nga mananap. 14  “Apan si bisan kinsa nga manghulam ug hayop sa iyang isigkatawo unya kini maangol o mamatay samtang wala ang tag-iya niini, kinahanglan siyang pabayron. 15  Apan dili siya pabayron kon naa ang tag-iya niini. Kon kini giabangan, ang abang mao na ang bayad. 16  “Karon kon ang usa ka lalaki maghaylo sa usa ka dalaga nga dili pa kaslonon, ug ang lalaki nakigsekso kaniya, kinahanglang mobayad siyag bugay aron iya kining maasawa.+ 17  Kon dili ihatag sa amahan ang dalaga ngadto sa lalaki, pabayron gihapon ug bugay ang lalaki. 18  “Ayawg tugoti nga mabuhi ang babayeng barangan.+ 19  “Bisan kinsa nga makigsekso ug hayop patyon gyod.+ 20  “Bisan kinsa nga maghalad sa bisan unsang diyos gawas kang Jehova angayng patyon.+ 21  “Ayawg maltrataha o daogdaoga ang langyawng residente,+ kay kamo nahimong langyawng residente sa Ehipto.+ 22  “Ayawg daogdaoga ang biyuda o ang batang wala nay amahan.*+ 23  Kon imo siyang daogdaogon ug siya magpakitabang nako, dunggon gyod nako ang iyang pagpangayog tabang;+ 24  ug mosilaob ang akong kasuko, ug patyon mo nako pinaagig espada, ug mabiyuda ang inyong mga asawa ug mawad-ag amahan ang inyong mga anak. 25  “Kon magpahulam kag kuwarta kang bisan kinsang pobre* sa akong katawhan, ayawg himoa kaniya ang ginahimo sa mga tigpautang. Ayaw kinig patuboi.+ 26  “Kon kuhaon nimo ang besti sa imong isigkatawo ingong garantiya,+ iuli kini kaniya inigsalop sa adlaw. 27  Kay ang maong besti mao ray iyang magamit aron dili siya tugnawon inigtulog niya.+ Kon magpakitabang siya nako, dunggon gyod nako siya kay mabination* ko.+ 28  “Ayawg tungloha* ang Diyos+ o ang mga pangulo* sa imong katawhan.+ 29  “Ayaw pagduhaduha sa paghatag ug halad gikan sa dagaya nimong abot ug sa abunda nimong bino ug lana.+ Ihatag kanako ang imong panganayng anak nga lalaki.+ 30  Kini ang buhaton nimo sa imong laking baka ug karnero:+ Pito ka adlaw kining magpabilin sa inahan niini. Sa ikawalong adlaw, ihatag kini kanako.+ 31  “Kinahanglan ninyong ipakita nga kamo ang akong balaang katawhan,+ ug dili ninyo kaonon ang unod sa bisan unsa diha sa kapatagan nga gipatay sa ihalas nga mananap.+ Ilabay kini ngadto sa mga iro.

Mga Footnote

O “ang wala nay ginikanan.”
O “sinakit.”
O “maluluy-on.”
O “pasipalahi.”
O “magmamando.”