Exodo 18:1-27

  • Jetro ug Zipora miabot (1-12)

  • Tambag ni Jetro nga magtudlog mga maghuhukom (13-27)

18  Karon si Jetro nga saserdote sa Midian, nga ugangan ni Moises,+ nakabalita sa tanang gibuhat sa Diyos para kang Moises ug sa Israel nga iyang katawhan, kon giunsa ni Jehova pagpagawas ang Israel sa Ehipto.+  Si Jetro nga ugangan ni Moises maoy nag-atiman kang Zipora, nga asawa ni Moises, dihang gipapauli siya ni Moises  uban sa iyang duha ka anak nga lalaki.+ Ginganlan ni Moises ang usa ug Gersom,*+ kay matod niya, “Mipuyo ko sa langyaw nga yuta,”  ug ang usa ginganlan niyag Eliezer,* kay matod niya, “Ang Diyos sa akong amahan mao ang akong magtatabang, nga nagluwas nako sa espada sa Paraon.”+  Busa si Jetro nga ugangan ni Moises miadto sa kamingawan uban sa asawa ug mga anak ni Moises, sa bukid sa matuod nga Diyos diin siya nagkampo.+  Unya siya nagpadalag mensahe kang Moises: “Ako, si Jetro nga imong ugangan,+ moanha nimo uban sa imong asawa ug duha ka anak.”  Dihadiha si Moises migawas aron sugaton ang iyang ugangan, ug siya miyukbo ug mihalok kaniya. Sila nagkomostahay ug human niana sila nanulod sa tolda.  Gisulti ni Moises sa iyang ugangan ang tanang gibuhat ni Jehova sa Paraon ug sa Ehipto para sa Israel,+ ang tanang kalisdanan nga nasinati nila sa dalan,+ ug kon giunsa sila pagluwas ni Jehova.  Nalipay pag-ayo si Jetro tungod sa tanang kaayo nga gibuhat ni Jehova para sa Israel pinaagi sa pagluwas kanila gikan sa Ehipto.* 10  Unya si Jetro miingon: “Dalayegon si Jehova, nga nagluwas ninyo gikan sa Ehipto ug gikan sa Paraon, ug nagluwas sa katawhan gikan sa gahom sa Ehipto. 11  Karon akong nakita nga si Jehova labaw sa tanang diyos,+ tungod sa gibuhat niya sa mga Ehiptohanon nga nagdaogdaog sa iyang katawhan.” 12  Unya si Jetro nga ugangan ni Moises nagdalag halad nga sinunog ug mga halad para sa Diyos, ug si Aaron ug ang tanang ansiyano sa Israel nangadto aron mokaon uban sa ugangan ni Moises atubangan sa matuod nga Diyos. 13  Pagkasunod adlaw, sama sa naandan ni Moises, siya milingkod ingong maghuhukom sa katawhan, ug ang katawhan nangadto kang Moises gikan sa buntag hangtod sa gabii. 14  Pagkakita ni Jetro sa tanang gibuhat ni Moises para sa katawhan, siya miingon: “Unsa ning imong ginabuhat sa katawhan? Sa kadaghan sa tawo nga nanganhi nimo gikan sa buntag hangtod sa gabii, nganong ikaw ra man usa dinhi?” 15  Si Moises miingon sa iyang ugangan: “Nagsige man god ug anhi ang mga tawo aron mangayog giya sa Diyos. 16  Kon dunay sumbong ang usa batok sa laing tawo, dad-on nila kini kanako. Kinahanglan kong maghukom tali nila, ug ipahibalo nako ang mga desisyon sa matuod nga Diyos ug ang iyang mga balaod.”+ 17  Ang ugangan ni Moises miingon kaniya: “Dili maayo ang imong ginabuhat. 18  Maugtas gyod ka ug ang katawhan nga uban nimo, kay bug-at kaayo ni para nimo. Dili nimo ni kaya nga ikaw ra. 19  Karon paminawa ko. Tambagan ti ka, ug ang Diyos magauban nimo.+ Ikay magrepresentar sa katawhan atubangan sa matuod nga Diyos,+ ug dalhon nimo ang mga kaso ngadto sa matuod nga Diyos.+ 20  Angay nimo silang pasidan-an bahin sa mga regulasyon ug balaod,+ ug ipahibalo kanila ang dalan nga angay nilang subayon ug ang buluhaton nga angay nilang buhaton. 21  Apan pagpili gikan sa katawhan ug mga lalaki nga may katakos+ ug may kahadlok sa Diyos, mga lalaki nga kasaligan nga dili manglimbong aron mamentaha,+ ug itudlo sila ingong mga pangulo sa kada 1,000, pangulo sa kada 100, pangulo sa kada 50, ug pangulo sa kada 10.+ 22  Sila ang maghukom sa katawhan dihang* may motunghang kaso. Dad-on nila kanimo ang lisod nga mga kaso,+ apan sila ang maghusay sa gagmay nga kaso. Mogaan ang imong buluhaton kon magpatabang ka nila.+ 23  Kon imo ning buhaton, ug kon uyon ni sa gisugo sa Diyos, dili gyod ka maugtas, ug ang tanang katawhan manguli nga malinawon.” 24  Naminaw si Moises sa gisulti sa iyang ugangan ug gibuhat dayon niya ang tanang giingon niini. 25  Nagpili si Moises ug may katakos nga mga lalaki sa tibuok Israel ug gitudlo sila ingong mga pangulo sa katawhan—pangulo sa kada 1,000, pangulo sa kada 100, pangulo sa kada 50, ug pangulo sa kada 10. 26  Busa sila ang maghukom sa katawhan dihang may motunghang kaso. Ilang dad-on kang Moises ang lisod nga mga kaso,+ apan sila ang maghusay sa gagmay nga kaso. 27  Human niana gipagikan ni Moises ang iyang ugangan,+ ug mipauli siya sa iyang yuta.

Mga Footnote

Kahulogan, “Usa ka Langyawng Molupyo Didto.”
Kahulogan, “Ang Akong Diyos Maoy Magtatabang.”
Literal, “sa kamot sa Ehipto.”
Literal, “sa matag higayon nga.”