Exodo 36:1-38

  • Nanobra ang amot (1-7)

  • Paghimo sa tabernakulo (8-38)

36  “Si Bezalel magbuhat uban ni Oholiab ug sa tanang hanas nga tawo,* kinsa gihatagan ni Jehova ug kaalam ug pagsabot aron mahibalo sila kon unsaon paghimo ang tanang buluhaton maylabot sa balaang pag-alagad sumala sa gisugo ni Jehova.”+  Unya gitawag ni Moises si Bezalel, Oholiab, ug ang tanang hanas nga tawo kansang kasingkasing gibutangan ni Jehova ug kaalam,+ ang matag usa kansang kasingkasing napalihok sa pagboluntaryo sa buluhaton.+  Dayon ilang gikuha kang Moises ang tanang giamot+ sa mga Israelinhon para sa buluhaton sa balaang pag-alagad. Apan kada buntag, nagahatag gihapon sila kaniya ug kinabubut-ong mga halad.  Dihang gisugdan na nila ang balaang buluhaton, sunodsunod nga nangabot ang tanang hanas nga magbubuhat,  ug giingnan nila si Moises: “Daghan kaayo ang gihatag sa katawhan, ug sobra na kini sa gikinahanglan para sa buluhaton nga gisugo ni Jehova nga buhaton.”  Busa nagsugo si Moises nga ipahibalo kini sa tibuok kampo: “Ayaw na mo pagdalag bisan unsang butang ingong balaang amot.” Busa ang katawhan mihunong na sa pagdalag bisan unsa.  Ang mga butang nga giamot igo na para sa tanang buluhaton nga angayng himoon, ug nanobra pa gani.  Busa ang tanang hanas nga magbubuhat+ naghimo sa tabernakulo+ gamit ang 10 ka telang pangtolda nga hinimo sa maayong klase nga linubid nga lino, asul nga hilo, purpura nga delana,* hayag-pula nga hilo; gibordahan niya* kinig mga kerubin.+  Ang matag tela 28 ka maniko* ang gitas-on ug 4 ka maniko ang gilapdon. Kinahanglang parehas ug sukod ang tanang tela. 10  Dayon iyang gisumpaysumpay ang lima ka tela. Mao pod nay iyang gihimo sa laing lima ka tela. 11  Human niana gibutangan niyag mga kaw-itanan nga hinimo sa asul nga hilo ang usa ka kilid sa dakong tela diin kini sumpayon. Kini sab ang iyang gihimo sa usa ka kilid sa laing dakong tela diin kini sumpayon. 12  Gibutangan niyag 50 ka kaw-itanan ang usa ka kilid sa dakong tela ug 50 sab sa kilid sa laing dakong tela diin sumpayon kining duha, mao nga ang mga kaw-itanan nag-atbangay. 13  Dayon naghimo siyag 50 ka kaw-it nga bulawan ug gitaod kini sa mga kaw-itanan, mao nga nasumpay ug nausa ang duha ka dagkong tela nga pangtabon sa tabernakulo. 14  Unya naghimo siyag tela nga balhibo sa kanding aron itabon sa tabernakulo. Naghimo siyag 11 ka tela.+ 15  Ang matag tela 30 ka maniko ang gitas-on ug 4 ka maniko ang gilapdon. Parehas ug sukod ang 11 ka tela. 16  Dayon iyang gisumpaysumpay ang lima ka tela. Mao pod nay iyang gibuhat sa unom ka tela. 17  Unya gibutangan niyag 50 ka kaw-itanan ang usa ka kilid sa dakong tela, ug 50 sab sa kilid sa laing dakong tela diin sumpayon kining duha. 18  Ug naghimo siyag 50 ka kaw-it nga tumbaga nga pangsumpay sa duha ka dagkong tela aron mausa kini. 19  Naghimo sab siyag tabon sa tolda nga panit sa laking karnero nga gitinag pula. Dayon naghimo siyag tabon nga panit sa poka* aron isapaw niana.+ 20  Unya naghimo siyag pinatindog nga mga kuwadrong bayanan nga kahoyng akasya+ para sa tabernakulo.+ 21  Ang matag kuwadrong bayanan 10 ka maniko ang gihabogon ug usag tunga ka maniko ang gilapdon. 22  Ang matag kuwadrong bayanan may duha ka poste nga konektado sa usag usa. Ingon niana ang iyang gihimo sa tanang kuwadrong bayanan sa tabernakulo. 23  Para sa habagatang bahin sa tabernakulo, 20 ka kuwadrong bayanan ang iyang gihimo. 24  Dayon naghimo siyag 40 ka suksokanang patongan nga plata para sa 20 ka kuwadrong bayanan: duha ka suksokanang patongan sa matag kuwadrong bayanan para sa duha ka poste niini.+ 25  Para sa amihanang bahin sa tabernakulo, naghimo siyag 20 ka kuwadrong bayanan 26  ug 40 ka suksokanang patongan nga plata, duha ka suksokanang patongan para sa matag kuwadrong bayanan. 27  Para sa likod nga bahin sa tabernakulo, sa kasadpan, naghimo siyag unom ka kuwadrong bayanan.+ 28  Naghimo sab siyag duha ka bayanan nga magsilbing mga poste sa duha ka kanto sa likod sa tabernakulo. 29  Kini nga mga poste hinimo sa duha ka kahoy gikan sa ubos nga nagtagbo sa ibabaw, sa unang argolya.* Kini ang iyang gibuhat sa mga poste sa duha ka kanto. 30  Busa walo ka bayanan ug 16 ka suksokanang patongan nga plata ang iyang gihimo, duha ka suksokanang patongan ilalom sa matag bayanan. 31  Dayon naghimo siyag mga balabag nga kahoyng akasya, lima ka balabag para sa mga kuwadrong bayanan sa usa ka kilid sa tabernakulo+ 32  ug lima ka balabag para sa mga kuwadrong bayanan sa pikas kilid sa tabernakulo, ug lima ka balabag para sa mga kuwadrong bayanan sa likod nga bahin, sa kasadpan sa tabernakulo. 33  Ang iyang gihimong balabag sa tunga sa mga kuwadrong bayanan walay sinumpayan, gikan sa usa ka tumoy hangtod sa pikas tumoy. 34  Gihaklapan niyag bulawan ang mga kuwadrong bayanan, ug naghimo siyag mga argolya nga bulawan nga maoy suksokan sa mga balabag, ug gihaklapan niyag bulawan ang mga balabag.+ 35  Dayon naghimo siyag kortina+ gamit ang asul nga hilo, purpura nga delana, hayag-pula nga hilo, ug maayong klase nga linubid nga lino. Gibordahan niya kinig mga kerubin.+ 36  Unya gihimoan niya kinig upat ka haliging akasya nga gihaklapag bulawan ug mga kaw-it nga bulawan. Dayon naghulma siyag upat ka suksokanang patongan nga plata para sa mga haligi. 37  Para sa entrada sa tolda, naghimo siyag hinablon nga tabil* gamit ang asul nga hilo, purpura nga delana, hayag-pula nga hilo, ug maayong klase nga linubid nga lino.+ 38  Naghimo sab siyag lima ka haligi ug mga kaw-it niini. Gihaklapan niyag bulawan ang mga uloulo niini ug ang mga pangsumpay* niini, apan tumbaga ang lima ka suksokanang patongan niini.

Mga Footnote

Literal, “sa matag tawo nga maalamon ug kasingkasing.”
Hilo nga gama sa balhibo sa karnero.
Dayag, nagtumong kang Bezalel.
Ang usa ka maniko katumbas sa 44.5 sentimetros (17.5 pulgadas). Tan-awa ang Apendise B14.
Iningles, seal.
Iningles, ring.
O “kortina.”
O “argolya.”