Exodo 2:1-25

  • Pagkatawo ni Moises (1-4)

  • Moises gisagop sa anak sa Paraon (5-10)

  • Moises miikyas paingon sa Midian, gipangasawa si Zipora (11-22)

  • Pag-agulo sa mga Israelinhon nadungog sa Diyos (23-25)

2  Nianang panahona, usa ka lalaki sa tribo ni Levi ang nangasawa sa anak ni Levi.+  Ang babaye namabdos ug nanganak ug batang lalaki. Pagkakita niya nga guwapo kaayo ang bata, gitagoan niya kini sulod sa tulo ka bulan.+  Dihang dili na niya matago ang bata,+ nagkuha siyag basket* nga papiro ug gibulitan kinig aspalto ug alkitran. Unya iyang gisulod ang bata niini ug gipalutaw kini sa daplin sa Suba sa Nilo diin daghag tangbo.*  Apan ang igsoong babaye sa bata+ nagtindog sa unahan aron tan-awon kon unsay mahitabo sa bata.  Dihang ang anak nga babaye sa Paraon miadto sa Suba sa Nilo aron maligo, ang iyang mga babayeng tig-alagad naglakawlakaw sa daplin sa suba. Ug nakita sa anak sa Paraon ang basket taliwala sa mga tangbo. Gipakuha dayon niya kini sa iyang ulipong babaye.+  Dihang gibuksan niya kini, nakita niya ang bata nga naghilak. Naluoy siya sa bata, apan siya miingon: “Anak ni sa mga Hebreohanon.”  Unya ang igsoong babaye sa bata miingon sa anak sa Paraon: “Gusto ba nimo nga magtawag kog yaya gikan sa mga babayeng Hebreohanon aron iyang pasusohon ang bata para nimo?”  Busa ang anak sa Paraon miingon: “Sige!” Dihadiha ang dalagita milakaw ug gitawag ang inahan sa bata.+  Dayon ang anak sa Paraon miingon kaniya: “Dad-a ning bataa ug pasusoha siya para nako, ug bayran ti ka.” Busa gidala sa babaye ang bata ug gipasuso. 10  Pagdako sa bata, gidala siya sa babaye ngadto sa anak sa Paraon, ug giisip siya niini nga anak.+ Iyang ginganlan siyag Moises* ug miingon: “Kay gihaw-as nako siya sa tubig.”+ 11  Usa ka adlaw niana, sa hingkod* na si Moises, miadto siya sa iyang mga igsoong Hebreohanon ug nakita niya nga bug-at kaayo ang ilang trabaho.+ Nakita sab niya nga gibunalan sa usa ka Ehiptohanon ang usa ka Hebreohanon. 12  Milingi siya sa palibot, ug pagkakita niya nga walay laing tawo, gipatay niya ang Ehiptohanon ug gilubong kini sa balas.+ 13  Apan pagkaugma samtang naglakaw siya, dihay duha ka Hebreohanong lalaki nga nag-away. Busa giingnan niya kadtong sad-an: “Nganong gipasakitan man nimo ang imong kauban?”+ 14  Siya mitubag: “Kinsay naghimo nimong prinsipe ug maghuhukom namo? Patyon ba ko nimo parehas sa imong pagpatay sa Ehiptohanon?”+ Si Moises nahadlok ug miingon: “Nahibal-an na diay ang nahitabo!” 15  Unya nadunggan kini sa Paraon, busa gusto niyang patyon si Moises. Apan si Moises miikyas sa Paraon ug miadto sa yuta sa Midian.+ Milingkod siya duol sa usa ka atabay. 16  Karon ang saserdote sa Midian+ may pito ka anak nga babaye, ug sila nangabot aron magkalos ug tubig ug pun-on ang mga pasong aron paimnon ang kahayopan sa ilang amahan. 17  Apan sama sa pirmeng mahitabo, nangabot ang mga magbalantay sa mga hayop ug gipapahawa sila. Busa si Moises mitindog ug gitabangan* niya ang mga babaye ug gipainom ang ilang mga hayop. 18  Pag-uli nila sa ilang balay, ang ilang amahan nga si Reuel*+ nangutana: “Nganong sayo man mong nakauli karon?” 19  Sila mitubag: “Naay Ehiptohanon+ nga midepensa namo batok sa mga magbalantay sa hayop, ug gikalosan pa mi niyag tubig ug gipainom ang mga hayop.” 20  Unya giingnan niya ang iyang mga anak nga babaye: “Unya asa man siya? Nganong gibiyaan man ninyo tong tawhana? Tawga siya, aron makakaon siya uban nato.” 21  Human niana si Moises misugot nga mopuyo uban sa maong tawo, ug gihatag niya kang Moises ang iyang anak nga si Zipora+ ingong asawa. 22  Sa ulahi nanganak siyag lalaki, ug ginganlan kini ni Moises ug Gersom*+ kay matod niya: “Mipuyo ko sa langyaw nga yuta.”+ 23  Human sa taas nga panahon,* namatay ang hari sa Ehipto,+ apan ang mga Israelinhon padayong nag-agulo tungod sa ilang pagkaulipon ug naghilak sa kasakit, ug kanunay silang naghangyog tabang sa matuod nga Diyos.+ 24  Sa ulahi gidungog sa Diyos ang ilang pag-agulo,+ ug nahinumdoman sa Diyos ang iyang pakigsaad kang Abraham, Isaac, ug Jacob.+ 25  Busa gitan-aw sa Diyos ang kahimtang sa mga Israelinhon, ug nakita niya ang ilang pag-antos.

Mga Footnote

O “kahon.”
Tan-awa sa Glossary.
Kahulogan, “Gihaw-as,” sa ato pa, giluwas gikan sa tubig.
O “kusgan.”
O “gidepensahan.”
Gitawag sab ug Jetro.
Kahulogan, “Usa ka Langyawng Molupyo Didto.”
Literal, “sa daghang adlaw.”