Exodo 30:1-38

  • Halaran sa insenso (1-10)

  • Katawhan iphon, salapi nga panglukat (11-16)

  • Kawakawa nga tumbaga (17-21)

  • Lana nga pangdihog (22-33)

  • Sangkap sa balaang insenso (34-38)

30  “Paghimog halaran nga kahoyng akasya+ para sunoganag insenso.+  Kinahanglang kuwadrado kini, usa ka maniko* ang gitas-on, usa ka maniko ang gilapdon, ug duha ka maniko ang gihabogon. Ang halaran naay mga sungay. Gikan sa halaran hangtod sa mga sungay niini kinahanglang walay sinumpayan.+  Haklapi kinig purong bulawan: ang ibabaw, ang tanang kilid niini palibot, ug ang mga sungay niini; ug himoig ribete* nga bulawan ang palibot niini.  Butangi sab ug tagduha ka argolya* nga bulawan ang ubos sa ribete* sa magkaatbang nga kilid sa halaran, ug dinhi isulod ang mga yayongan kon dalhon ang halaran.  Himoa ang yayongan gikan sa kahoyng akasya ug haklapi kinig bulawan.  Ibutang kini atubangan sa kortina nga duol sa kaban sa Pamatuod.+ Kinahanglang naa kini atubangan sa kaban sa Pamatuod ug sa tabon niini, diin magpakita ko nimo.+  “Kada buntag dihang andamon ni Aaron+ ang mga lampara,+ magsunog siyag humot nga insenso+ aron moaso kini sa halaran.  Unya dihang pasigahon ni Aaron ang mga lampara inigkakilumkilom,* magsunog na pod siyag insenso. Kining paghalad ug insenso kang Jehova himoon kada adlaw sa tanan ninyong henerasyon.  Dili mo angayng magtanyag sa halaran ug ginadiling insenso+ o halad nga sinunog o halad nga lugas, ug dili mo angayng magbubo niini ug halad nga ilimnon. 10  Aron maputli ang halaran, kinahanglang butangan ni Aaron ang mga sungay sa halaran ug dugo sa hayop nga gihalad para sa pagtabon sa sala.+ Himoon niya kini kausa sa usa ka tuig+ sa tanan ninyong henerasyon. Ang halaran balaan kaayo kang Jehova.” 11  Dayon si Jehova miingon kang Moises: 12  “Dihang iphon nimo ang mga lalaking Israelinhon,+ ang matag usa kinahanglang maghatag kang Jehova ug lukat para sa iyang kinabuhi aron walay hampak nga modangat kanila dihang sila marehistro. 13  Kini ang angayng ihatag sa tanang marehistro: tunga sa siklo* nga plata sumala sa opisyal nga siklo sa balaang dapit.*+ Ang 20 ka gerah* katumbas sa usa ka siklo. Tunga sa siklo ang amot para kang Jehova.+ 14  Ang tanang marehistro nga nag-edad ug 20 pataas maghatag ug amot para kang Jehova.+ 15  Ang dato dili angayng maghatag ug labaw ug ang pobre dili angayng maghatag ug ubos sa tunga sa siklo* ingong amot kang Jehova sa paglukat sa inyong kinabuhi. 16  Kuhaa sa mga Israelinhon ang salaping plata nga panglukat, ug ihatag kini para sa pag-alagad sa tolda nga tagboanan, aron hinumdoman ni Jehova ang mga Israelinhon ingong lukat sa inyong kinabuhi.” 17  Si Jehova dugang miingon kang Moises: 18  “Para sa panghugas, paghimog kawakawa nga tumbaga ug tungtonganan niini;+ dayon ibutang kini taliwala sa tolda nga tagboanan ug sa halaran, ug butangi kinig tubig.+ 19  Si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki manghugas sa ilang mga kamot ug tiil didto.+ 20  Dihang mosulod sila sa tolda nga tagboanan o moduol sa halaran aron mag-alagad ug magtanyag ug ginasunog nga halad kang Jehova aron moutbo ang aso, manghugas sila aron dili sila mamatay. 21  Kinahanglan silang manghugas sa ilang mga kamot ug tiil aron dili sila mamatay, ug magsilbi kining permanenteng regulasyon para kanila, kaniya ug sa iyang mga kaliwat, sa tanan nilang henerasyon.”+ 22  Si Jehova dugang miingon kang Moises: 23  “Unya pagkuhag labing maayong mga pahumot: 500 ka siklo sa nanibuok nga mira, 250 ka siklo sa humot nga kaningag, 250 ka siklo sa humot nga calamo, 24  ug 500 ka siklo nga casia, sumala sa opisyal nga siklo sa balaang dapit,*+ uban sa usa ka hin* nga lana sa olibo. 25  Unya gikan niini, paghimog balaang lana nga pangdihog; kinahanglang maayo kining pagkatimpla.*+ Kini maoy balaang lana nga pangdihog. 26  “Dihogi niini ang tolda nga tagboanan+ ug ang kaban sa Pamatuod, 27  apil ang lamesa ug ang tanang galamiton niini, ang tangkawan* apil ang mga galamiton niini, ang halaran sa insenso, 28  ang halaran sa halad nga sinunog apil ang tanang galamiton niini, ug ang kawakawa apil ang tungtonganan niini. 29  Balaana kining tanan aron mahimo kining balaan kaayo.+ Ang mohikap niini kinahanglang balaan.+ 30  Ug dihogi si Aaron+ ug ang iyang mga anak nga lalaki,+ ug balaana sila aron mag-alagad sila nako ingong mga saserdote.+ 31  “Isulti kini ngadto sa mga Israelinhon: ‘Magpadayon kini ingong akong balaang lana nga pangdihog hangtod sa tanan ninyong henerasyon.+ 32  Dili kini angayng ihaplas sa lawas sa katawhan, ug dili mo maghimog bisan unsa nga sama niinig mga sangkap. Balaan kini nga butang. Magpabilin kini ingong balaang butang para kaninyo. 33  Bisan kinsa nga maghimog haplas nga sama niini ug maghaplas niini sa dili awtorisadong tawo* patyon.’”+ 34  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Pagkuhag parehong gidaghanon niini nga mga pahumot:+ tagok sa estacte, onika, humot nga galbanum, ug lunsay nga kamangyan. 35  Himoa kining insenso.+ Ang humot nga mga sangkap kinahanglang maayong pagkatimpla,* inasinan,+ lunsay, ug balaan. 36  Dugmoka ang pipila niini hangtod mapolbos ug ibutang ang pipila niini atubangan sa kaban sa Pamatuod sulod sa tolda nga tagboanan, diin ako magpakita kanimo. Kinahanglan nga balaan kaayo kini para kaninyo. 37  Dili mo maghimog insenso nga sama niinig mga sangkap para sa inyong kaugalingon.+ Isipa kini ingong butang nga balaan para kang Jehova. 38  Bisan kinsa nga maghimog sama niini aron himoong pahumot patyon.”

Mga Footnote

Mga 44.5 sentimetros (17.5 pulgadas). Tan-awa ang Apendise B14.
O “molding.”
Iningles, ring.
O “molding.”
Literal, “taliwala sa duha ka gabii.”
Ang usa ka siklo katumbas sa 11.4 gramos. Tan-awa ang Apendise B14.
O “base sa balaang siklo.”
Ang usa ka gerah katumbas sa 0.57 gramos. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang usa ka siklo katumbas sa 11.4 gramos. Tan-awa ang Apendise B14.
O “base sa balaang siklo.”
Ang usa ka hin katumbas sa 3.67 litros. Tan-awa ang Apendise B14.
O “kinahanglang sama kini sa hinimo sa tighimog haplas.”
Iningles, lampstand.
Literal, “sa estranyo.” Nagtumong sa dili kaliwat ni Aaron.
O “kinahanglang timplahon sama nianang hinimo sa tighimog haplas.”